Zákaz návštev v NOÚ

09.11.2021
Od 10.11. platí zákaz návštev na lôžkových oddeleniach

ZÁKAZ NÁVŠTEV V NOÚ

Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii a ochrany našich pacientov a zamestnancov – zdravotníckych aj nezdravotníckych pracovníkov, pred šírením nákazy ochorenia COVID-19 platí od 10.11.2021 (streda) v Národnom onkologickom ústave zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach.

Z tohto zákazu návštev platia nasledujúce výnimky:

  • Návšteva u pacientov v paliatívnej starostlivosti a umierajúcich po písomnom súhlase primára daného oddelenia.  Povolené návštevy sa budú evidovať, pričom návštevníkmi môžu byť len osoby, ktoré:

- sú zaočkované dvomi dávkami vakcíny proti ochoreniu COVID-19;

- prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami;

- majú negatívny RT-PCR test nie starší ako 72 hodín;

- majú negatívny AG test nie starší ako 24 hodín;

  • Stále platí výnimka pre kňazov, ktorí podávajú sviatosť pomazania ťažko chorým a umierajúcim.

Počas návštevy musia mať všetci respirátor s minimálnou ochranou FFP2. Počas víkendov je vstup návštev motorovým vozidlom do areálu NOÚ zakázaný, prosím parkujte vozidlá na parkovisku pred vrátnicou.

Pravidlá pre návštevy:

  • dodržiavane hygienických opatrení, a to ochrana tváre (ústa, nos) respirátorom s minimálnou ochranou FFP2 a dezinfekcia rúk pri vchode do NOÚ;
  • návštevník je povinný pred návštevou ohlásiť sa u službukonajúcich sestier;
  • prosíme nenavštevujte hospitalizovaných pacientov v areáli NOÚ (exteriér).

Čo sa týka ambulantných pacientov, prosíme, svoj doprovod využívajte naozaj len v nevyhnutných prípadoch pri rešpektovaní pravidla max. 1 doprovodná osoba.