Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ 

Nachádzate sa tu

Profil kliniky

Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ je najväčším onkochirurgickým pracoviskom v SR. Slúži ako konzultačné pracovisko v oblasti diagnostiky a chirurgickej liečby nádorových ochorení pre všetky zdravotnícke zariadenia SR.

 

Vykonáva:

 • komplexnú onkochirurgickú starostlivosť pre obyvateľov celej SR
 • diagnostické postupy a operačné zákroky podľa najnovších poznatkov komplexnej liečby nádorových ochorení
 • diagnostické postupy a operačnú liečbu so zameraním na gastroenterologickú onkológiu, ochorenia prsnej žľazy, nádorové ochorenia kože a endokrinných orgánov
 • operačnú liečbu prekanceróz a vybraných ochorení GIT-u
 • odborné špecializované ošetrovateľské služby, spojené s poskytovaním komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrovateľského procesu a ošetrovateľských štandardov.

 

Spolupracuje:

 • v rámci multimodálneho prístupu s ostatnými oddeleniami a na klinických štúdiách a medicínskom výskume
 • ako metodické a pedagogické centrum chirurgickej onkológie  so SZU, LF UK a inými vzdelávacími inštitúciami
 • na celospoločenských programoch prevencie i liečby onkologických a vybraných neonkologických ochorení
 • na výskumných projektoch, ústavných, celoslovenských i medzinárodných.

 

Zabezpečuje:

 • starostlivosť pre pacientov liečených na Klinike chirurgickej onkológie SZU a NOÚ,
 • onkochirurgickú konziliárnu činnosť pre iné zdravotnícke zariadenia v SR
 • chirurgickú konziliárnu činnosť pre iné oddelenia NOÚ
 • pregraduálnu a postgraduálnu výchovu
 • tematické kurzy a odborné podujatia, samostatne i v súčinnosti s odbornými spoločnosťami
 • konzultačnú odbornú činnosť pre potreby MZ SR, SZU, LF UK, zdravotných poisťovní, Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou a iných inštitúcií.

 

ĽUDIA

Prednosta Kliniky chirurgickej onkológie SZU a NOÚ
 
Doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
kl.775, 251
Vedúca sestra Kliniky chirurgickej onkológie SZU a NOÚ
 
PhDr. Beata Bernadičová   
kl. 247
Sekretariát 
 
Kristína Paučeková
kl. 775
Iveta Šindelářová kl. 775

 

Lekári Kliniky chirurgickej onkológie SZU a NOÚ  
Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.   kl. 667
Doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD. kl. 775, 251
MUDr. Mišo Šimek, PhD. kl. 524, 343
MUDr. Ramadan Aziri kl. 678, 207
Prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH kl. 260, 121
MUDr. Michal Bernadič, PhD. kl. 678, 789
MUDr. Jozef Dolník, PhD. kl. 192, 207
MUDr. Roman Doval kl. 343, 789
MUDr. Róbert Duchoň, PhD. kl. 192, 605
MUDr. Miroslav Jurík kl. 678, 207
MUDr. Marián Karaba, PhD. kl. 121,260
MUDr. Juraj Sedlák kl. 678, 207
MUDr. Eva Rovenská, PhD. kl. 274
MUDr. Róbert Šucha kl. 192, 605
MUDr. Ján Šimo, PhD., MBA kl. 260, 660
MUDr. Michal Šramko kl. 343, 789
MUDr. Zoltán Németh kl. 678, 605
MUDr. Jana Pavlendová kl. 343, 274
MUDr. Dominika Rusnáková kl. 260
MUDr. Miroslav Tomáš, PhD. kl. 192, 789
MUDr. Ján Malina kl. 293, 121
MUDr. Štefan Šiffalovič kl. 293, 542
MUDr. Peter Dubovan  
MUDr. Martina Schwarczová kl. 343

 

Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ

Primár Kliniky chirurgickej onkológie
 
MUDr. Mišo Šimek, PhD.
 

 

Primár Centrálnych operačných sál
 
MUDr. Miroslav Tomáš, PhD. - poverený vedením
 

 

Oddelenie chirurgickej onkológie A

Vedúci lekár 
 
MUDr. Michal Bernadič, PhD. 
kl. 678, 624
Manažérka dennej zmeny  
 Mgr. Andrea Marušáková  
kl. 678, 677 

                                                                                                                                             

Oddelenie chirurgickej onkológie B

Vedúci lekár  
 
MUDr. Jozef Dolník, PhD. 
kl. 775, 251 
Manažérka dennej zmeny
 
Klára Popluhárová
kl. 192, 188 

                                                                                                                                   

Oddelenie chirurgickej onkológie C

Vedúci lekár
 
MUDr. Roman Doval 
kl. 343, 524
Manažérka dennej zmeny  
 
Andrea Berciková
kl. 343

 

Oddelenie chirurgickej onkológie D

Vedúci lekár
 
MUDr. Marián Karaba, PhD.
kl. 260, 277 
Manažérka dennej zmeny
 
Mgr. Andrea Valentová  
kl. 260

                                                                                                                                           

CHIRURGICKÉ AMBULANCIE 

Vedúci lekár chirurgických ambulancií

MUDr. Róbert Šucha

 

Chrirugická ambulancia I. a II. a zákrokovňa - spoločná  recepcia, prízemie, č. dv. 45

Sestry   kl. 293, 294, 542

 

Chirurgická ambulancia III. - 2. poschodie, č. dv. A-211 

Sestry   kl. 777

 

ORDINAČNÉ HODINY

pondelok – piatok  7:30 – 15:00
Upozornenie: Po 15:00 sa pacienti v prípade zhoršenia zdravotného stavu hlásia u službukonajúceho lekára.

 

Denný režim hospitalizovaných pacientov pre Oddelenia chirurgickej onkológie A, B, C, D:

05:00 – 06:30
meranie vitálnych funkcií,  odber biologického materiálu,   
príprava pacientov na vyšetrenia a plánované operácie, podávanie liekov
06:30 – 07:00 výmena službukonajúcich sestier, preberanie hlásenia
07:00 – 07:30 príprava vyšetrovne, ranná toaleta
07:30 – 08:00 malá vizita s primárom a ošetrujúcim lekárom
08:00 – 08:30 raňajky
08:30 – 09:00

veľká vizita s prednostom kliniky: pondelok a streda    

09:00 – 11:30
prepúšťanie a príjem pacientov, preväzy, plánované operácie,
liečebné a ošetrovateľské úkony, meranie vitálnych funkcií, plánované vyšetrenia  – konzíliá, podávanie liekov
11:30 – 12:00 obed
12:00 – 14:30 
preväzy, liečebné a ošetrovateľské úkony, operácie, odpoludňajšia
vizita s primárom oddelenia a ošetrujúcim lekárom
14:30 – 15:00
konzultácie, príprava pacientov plánovaných do operačného
programu na ďalší deň
15:00 – 17:00 návštevné hodiny
16:30 – 17:00
meranie vitálnych funkcií, podávanie liekov, príprava pacientov
plánovaných do operačného programu na ďalší deň
17:00 – 17:30 večera
18:30 – 19:00 výmena službukonajúcich sestier, preberanie hlásenia
19:00 – 20:00 večerná vizita so službukonajúcim lekárom
20:00 – 21:00 príprava pacientov na operačný výkon
22:00 – 05:00 nočný pokoj

                                                                                                                

Návštevné hodiny

pondelok – piatok: 15:00 – 17:00
sobota, nedeľa, sviatky: 14:00 – 17:00

 

Podľa závažnosti stavu pacienta a po odsúhlasení prednostom kliniky alebo primárom oddelenia, sú návštevy možné aj mimo stanovených hodín.
V deň operácie a prvý pooperačný deň sa návštevy neodporúčajú.

 

Vybavenie a priestorové riešenie

Oddelenie chirurgickej onkológie A

Lokalizácia: Hlavná budova, 2. poschodie
Tel.: +421 2 59378 678, 677, 679
 
Počet lôžok: 19
Typ izieb:
 • 6 jednolôžkových
 • 5 dvojlôžkových
 • 1 trojlôžková

 

Oddelenie chirurgickej onkológie B

Lokalizácia: Hlavná budova, 3. poschodie
Tel.: +421 2 59378 192, 186
 
Počet lôžok: 18
Typ izieb:
 • 5 jednolôžkových
 • 5 dvojlôžkových
 • 1 trojlôžková

 

Oddelenie chirurgickej onkológie C

Lokalizácia: Hlavná budova, 2. poschodie
Tel.: +421 2 59378 343, 344

 

Počet lôžok: 18
Typ izieb:
 • 9 jednolôžkových
 • 3 dvojlôžkové
 • 1 trojlôžková

 

Oddelenie chirurgickej onkológie D

Lokalizácia: Hlavná budova, 1. poschodie
Tel.: +421 2 593 78 260, 264, 313
 
Počet lôžok: 12
Typ izieb:
 • 6 dvojlôžkových

FOTOGALÉRIA

Vybavenie izieb oddelení Kliniky chirurgickej onkológie SZU a NOÚ: 

Každá izba má plazmový TV, konferenčný stolík, stoličku a balkón. Oddelenie chirurgickej onkológie D má k dispozícii letnú terasu.

Sociálne zariadenia: Každá izba má vlastnú kúpeľňu s WC, kúpeľne sú vybavené madlami, stoličkou a držiakmi.

Podávanie stravy: v jedálni na oddelení, imobilní pacienti dostávajú stravu k lôžku.

Kuchynka pre pacientov: k dispozícií je rýchlovarná kanvica, mikrovlnka, chladnička, poháre, taniere, príbory, termosky.

 

Wifi: Bezplatne vo vestibule – pred Oddelením chirurgickej onkológie A, B, C.

Wifi: Bezplatne na oddelení – Oddelenie chirurgickej onkológie D.

FOTOGALÉRIA