Kožná ambulancia II.

Nachádzate sa tu

Hlavná budova

1. poschodie - číslo dverí 112a

zobraziť orientačný plán

Lekár MUDr. Desana Borecká

Sestra Elena Ružovičová

Ordinačné hodiny

pondelok
8:00 – 12:30
utorok
neordinuje
streda
8:00 – 14:30
štvrtok
8:00 – 12:30
piatok
8:00 – 12:30

7:30 – 8:00

Príprava pracoviska, porada lekárov a sestier

8:00 – 12:30

Vyšetrovanie pacientov, odbery, konzília

12:30 – 13:00

Obedňajšia prestávka

Pondelok 13:00 – 14:30 Melanómová komisia

13:00 – 15:30

Konziliárne vyšetrenia lôžkových pacientov, spracovávanie a archivácia dokumentácie, semináre, prevádzkové schôdze

14:30  –  15.00

Dezinfekcia pracoviska

Vyšetrovaní pacienti:

  • dispenzarizovaní pacienti s dg. C 43,C 44
  • noví pacienti s priezviskom od N – Z: s odporučením od obvod. kožného lekára (Pondelok – Streda – Piatok)
  • noví pacienti s priezviskom od L – Z: s odporučením od obvod. kožného lekára (Štvrtok– Piatok) 

 

Prosím termín nasledujúcej návštevy si objednajte na t. č. 02/ 59 378 648 v ordinačných dňoch v čase od 11:30 do 12:30.