Oddelenie klinických skúšaní

Nachádzate sa tu

Lokalizácia: Hlavná budova, 4. poschodie
Tel. : +421 2 59378 560
 

PROFIL PRACOVISKA

Klinické skúšanie je štandardnou formou zvyšovania zdravotnej starostlivosti v NOÚ. Aj vďaka klinickým skúšaniam prebiehajúcim v NOÚ majú  naši pacienti prístup k špičkovým medicínskym produktom a liekom. V rámci klinického skúšania sa takto poskytujú pacientom najnovšie liečebne postupy a nádejné produkty, ktoré sú v danej chvíli realizovateľné  iba v rámci klinických skúšaní. V NOÚ, vzhľadom k počtu klinických skúšaní a potreby koordinácie bolo zriadené špecializované Oddelenie klinických skúšaní, ktoré sa zaoberá organizačnou, konzultačnou a koordinačnou činnosťou v tejto oblasti. NOÚ spolupracuje na mnohých európskych a celosvetových projektoch.

 

ĽUDIA

Vedúca  

RNDr. Daniela Světlovská, PhD.

kl.592

 

Odborný pracovník pre dokumentáciu  
Mgr. Boris Nociar kl.732
Bc. Andrea Krieschová kl.560
Alžbeta Jančíková kl.560
Simona Turňová kl.560