Jednotka translačného výskumu LFUK a NOÚ

Nachádzate sa tu

Lokalizácia: Hlavná budova, 4. poschodie

 

PROFIL PRACOVISKA

Jednotka translačného výskumu (Translational Research Unit - TRU) je špecializované pracovisko II. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ, ktorej poslaním je translačný výskum, t.j. prenášanie poznatkov základného výskumu do klinickej praxe ako aj spätné riešenie klinicky významných problémov v onkológií využitím experimentálnych prístupov in vitro a in vivo na animálnych modeloch TRU.

Hlavný predmet výskumu:

 • karcinóm prsníka
 • testikulárne nádory z germinatívnych buniek
 • cirkulujúce nádorové bunky
 • nádory močového mechúra
 • probiotiká

 

ĽUDIA

Vedúci jednotky translačného výskumu  
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.  
E-mail: michal.mego@nou.sk  
 
 
Vedeckí pracovníci  
RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD.  
RNDr. Daniela Světlovská, PhD. (úv.)  

 

Ostatní pracovníci  
Denisa Maňasová  
Michaela Ďuratná (úv.)  
Kristína Meszárošová (úv.)  

 

Riešené projekty a granty

 

 1. Grant APVV-15-0086. Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
 2. Grant VEGA 1/0044/15 Identifikácia faktorov zúčastnených na uvoľňovaní a migrácii cirkulujúcich nádorových buniek pri karcinóme prsníka. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Michal Mego, PhD
 3. Grant APVV-0016-11: Identifikácia biomarkerov asociovaných s rezistenciou na chemoterapiu u testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek (TGCTs). Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Michal Mego, PhD
 4. Grant VEGA 1/0724/11 Cirkulujúce nádorové bunky a epiteliálno-mezenchymálny prechod. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.          
 5. Grant VEGA 1/0722/11 Prevencia irinotekanom indukovanej hnačky pomocou probiotík. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Michal Mego, PhD
 6. Grant MZ - 2007/30-NOU-01: Komplexný program starostlivosti o pacientov s germinatívnymi nádormi. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
 7. Grant UK: Prognostický a prediktívny význam Tau proteínu u testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Michal Chovanec

 

Projekty riešené v spolupráci

 

 1. Grant APVV-14-0327: Identifikácia nových biomarkerov a alternatívnych prístupov k analýze nádorovej DNA využiteľných v diagnostike a prognostike rakoviny prsníka. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gabriel Minarik, PhD
 2. Grant VEGA 1/0614/12:  Úloha oxidačného stresu a antioxidantov v patogenéze urotelových karcinómov. Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc.
 3. Grant APVV-0646-11: Úloha baktérií v procese karcinogenézy a syndrómu získanej imunodeficiencie. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc   

 

Vybrané publikácie

 

 1. Sestakova Z, Kalavska K, Hurbanova L, Jurkovicova D, Gursky J, Chovanec M, Svetlovska D, Miskovska V, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Cingelova S, Spanik S, Mardiak J, Chovanec M, Mego M. The prognostic value of DNA damage level in peripheral blood lymphocytes of chemotherapy-naïve patients with  germ cell cancer. Oncotarget. 2016 Nov 15;7(46):75996-76005.
 2. Kalavska K, Chovanec M, Zatovicova M, Takacova M, Gronesova P, Svetlovska D,Baratova M, Miskovska V, Obertova J, Palacka P, Rajec J, Sycova-Mila Z, Cierna Z, Kajo K, Spanik S, Babal P, Mardiak J, Pastorekova S, Mego M. Prognostic value of  serum carbonic anhydrase IX in testicular germ cell tumor patients. Oncol Lett. 2016 Oct;12(4):2590-2598.
 3. Cierna Z, Mego M, Jurisica I, Machalekova K, Chovanec M, Miskovska V,Svetlovska D, Kalavska K, Rejlekova K, Kajo K, Mardiak J, Babal P. Fibrillin-1(FBN-1) a new marker of germ cell neoplasia in situ. BMC Cancer. 2016 Aug 4;16:597.
 4. Mego M, Gao H, Cohen EN, Anfossi S, Giordano A, Tin S, Fouad TM, De Giorgi U,  Giuliano M, Woodward WA, Alvarez RH, Valero V, Ueno NT, Hortobagyi GN,Cristofanilli M, Reuben JM. Circulating tumor cells (CTCs) are associated with abnormalities in peripheral blood dendritic cells in patients with inflammatory breast cancer. Oncotarget. 2016 Jun 25. doi: 10.18632/oncotarget.10290.
 5. Mego M, Gao H, Cohen EN, Anfossi S, Giordano A, Sanda T, Fouad TM, De Giorgi U, Giuliano M, Woodward WA, Alvarez RH, Valero V, Ueno NT, Hortobagyi GN, Cristofanilli M, Reuben JM. Circulating Tumor Cells (CTC) Are Associated with Defects in Adaptive Immunity in Patients with Inflammatory Breast Cancer. J Cancer. 2016 Jun 3;7(9):1095-104.
 6. Smolkova B, Mego M, Horvathova Kajabova V, Cierna Z, Danihel L, Sedlackova T, Minarik G, Zmetakova I, Krivulcik T, Gronesova P, Karaba M, Benca J, Pindak D, Mardiak J, Reuben JM, Fridrichova I. Expression of SOCS1 and CXCL12 Proteins in Primary Breast Cancer Are Associated with Presence of Circulating Tumor Cells in  Peripheral Blood. Transl Oncol. 2016 Jun;9(3):184-90.
 7. Ciernikova S,  Semanova M, Wachsmannova L, Adamcikova Z, Stevurkova V, Drgona L, Zajac V. Probiotic Survey in Cancer Patients Treated in the Outpatient  Department in a Comprehensive Cancer Center. Integr Cancer Ther. 2016 May 5. pii: 1534735416643828.
 8. Michal Mego; Dana Cholujova; Gabriel Minarik; Tatiana Sedlackova; Paulina Gronesova; Marian Karaba; Juraj Benca; Silvia Cingelova; Zuzana Cierna; Denisa Manasova; Daniel Pindak; Jozef Sufliarsky; Massimo Cristofanilli; James M Reuben; Jozef Mardiak. CXCR4-SDF-1 interaction potentially mediates trafficking of circulating tumor cells in primary breast cancer. BMC Cancer 2016, 16:127.
 9. Cierna Z, Mego M, Miskovska V, Machalekova K, Chovanec M, Svetlovska D, Hainova K, Rejlekova K, Macak D, Spanik S, Ondrus D, Kajo K,  Mardiak J, Babal P. Prognostic value of programmed-death-1 receptor (PD-1) and its ligand 1 (PD-L1) in testicular germ cell tumors. Ann Oncol. 2016 Feb;27(2):300-5.
 10. Chovanec M, Oravcova I, Demitrovicova L, Mego M, Mardiak J. Malignant Transformation of Teratoma to Adenocarcinoma With Complete Remission With All-Trans Retinoic Acid-Based Treatment and Surgery. Clin Genitourin Cancer. 2015 Nov 5. pii: S1558-7673(15)00257-8.
 11. Mego M, Svetlovska D, Miskovska V, Obertova J, Palacka P, Rajec J, Sycova-Mila Z, Chovanec M, Rejlekova K, Zuzák P, Ondrus D, Spanik S, Reckova M, Mardiak J. Phase II study of everolimus in refractory testicular germ cell tumors. Urologic Oncology. Seminars and Original Investigations, 2015, Urol Oncol. 2015 Nov 20. pii: S1078-1439(15)00496-2.
 12. Mego M, Gao H, Cohen EN, Anfossi S, Giordano A, Sanda T, Fouad TM, De Giorgi U, Giuliano M, Woodward WA, Alvarez RH, Valero V, Ueno NT, Hortobagyi GN, Cristofanilli M, Reuben JM. Circulating tumor cells (CTC) are associated with defects in adaptive immunity in patients with inflammatory breast cancer. J of Cancer, 2015.
 13. Mego M, Cierna Z, Janega P, Karaba M, Minarik G, Benca J, Sedlácková T, Sieberova G, Gronesova P, Manasova D, Pindak D, Sufliarsky J, Danihel L, Reuben JM, Mardiak J. Relationship between circulating tumor cells and epithelial to mesenchymal transition in early breast cancer. BMC Cancer. 2015 Jul 22;15:533.
 14. Mego M, Chovanec J, Vochyanova-Andrezalova I, Konkolovsky P, Mikulova M,Reckova M, Miskovska V, Bystricky B, Beniak J, Medvecova L, Lagin A, Svetlovska D, Spanik S, Zajac V, Mardiak J, Drgona L. Prevention of irinotecan induced diarrhea by probiotics: A randomized double blind, placebo controlled pilot study. Complement Ther Med. 2015 Jun;23(3):356-62.
 15. Mego M, Karaba M, Minarik G, Benca J, Sedlácková T, Tothova L, Vlkova B, Cierna Z, Janega P, Luha J, Gronesova P, Pindak D, Fridrichova I, Celec P, Reuben JM, Cristofanilli M, Mardiak J. Relationship between circulating tumor cells, blood coagulation, and urokinase-plasminogen-activator system in early breastcancer patients. Breast J. 2015 Mar-Apr;21(2):155-60.
 16. Mego M, Zuo Z, Gao H, Cohen EN, Giordano A, Tin S, Anfossi S, Jackson S, Woodward W, Ueno NT, Valero V, Alvarez RH, Hortobagyi GN, Khoury JD, Cristofanilli M, Reuben JM. Circulating tumour cells are linked to plasma D-dimer levels in patients with metastatic breast cancer. Thromb Haemost. 2014 Nov 6;113(2).
 17. Mego M, Giordano A, De Giorgi U, Masuda H, Hsu L, Giuliano M, Fouad TM, Dawood S, Ueno NT, Valero V, Andreopoulou E, Alvarez RH, Woodward WA, Hortobagyi GN, Cristofanilli M, Reuben JM. Circulating tumor cells in newly diagnosed inflammatory breast cancer. Breast Cancer Res. 2015 Jan 9;17(1):2.
 18. Cierna Z, Mego M, Janega P, Karaba M, Minarik G, Benca J, Sedlácková T, Cingelova S, Gronesova P, Manasova D, Pindak D, Sufliarsky J, Danihel L, Reuben JM, Mardiak J. Matrix metalloproteinase 1 and circulating tumor cells in early breast cancer. BMC Cancer. 2014 Jun 28;14:472.
 19. Mego M, Holec V, Drgona L, Hainova K, Ciernikova S, Zajac V. Probiotic bacteria in cancer patients undergoing chemotherapy and radiation therapy. Complement Ther Med. 2013 Dec;21(6):712-23.
 20. Mego M, Cierna Z, Svetlovska D, Macak D, Machalekova K, Miskovska V, Chovanec M, Usakova V, Obertova J, Babal P, Mardiak J. PARP expression in germ cell tumours. J Clin Pathol. 2013 Jul;66(7):607-12.
 21. Mego M, Gao H, Lee BN, Cohen EN, Tin S, Giordano A, Wu Q, Liu P, Nieto Y, Champlin RE, Hortobagyi GN, Cristofanilli M, Ueno NT, Reuben JM. Prognostic Value of EMT-Circulating Tumor Cells in Metastatic Breast Cancer Patients Undergoing High-Dose Chemotherapy with Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation. J Cancer. 2012;3:369-80.
 22. Mego M, Sycova-Mila Z, Obertova J, Rajec J, Liskova S, Palacka P, Porsok S, Mardiak J. Intrathecal administration of trastuzumab with cytarabine and methotrexate in breast cancer patients with leptomeningeal carcinomatosis. Breast. 2011 Oct;20(5):478-80.
 23. Mego M, Mani SA, Lee BN, Li C, Evans KW, Cohen EN, Gao H, Jackson SA, Giordano A, Hortobagyi GN, Cristofanilli M, Lucci A, Reuben JM. Expression of epithelial-mesenchymal transition-inducing transcription factors in primary breast cancer: The effect of neoadjuvant therapy. Int J Cancer. 2012 Feb 15;130(4):808-16.
 24. Mego M, De Giorgi U, Dawood S, Wang X, Valero V, Andreopoulou E, Handy B, Ueno NT, Reuben JM, Cristofanilli M. Characterization of metastatic breast cancer patients with nondetectable circulating tumor cells. Int J Cancer. 2011 Jul 15;129(2):417-23.
 25. Mego M, Mani SA, Cristofanilli M. Molecular mechanisms of metastasis in breast cancer--clinical applications. Nat Rev Clin Oncol. 2010 Dec;7(12):693-701.
 26. Sternberg CN, Davis ID, Mardiak J, Szczylik C, Lee E, Wagstaff J, Barrios CH, Salman P, Gladkov OA, Kavina A, Zarbá JJ, Chen M, McCann L, Pandite L,Roychowdhury DF, Hawkins RE. Pazopanib in locally advanced or metastatic renal cell carcinoma: results of a randomized phase III trial. J Clin Oncol. 2010 Feb 20;28(6):1061-8.
 27. Gore ME, Griffin CL, Hancock B, Patel PM, Pyle L, Aitchison M, James N, Oliver RT, Mardiak J, Hussain T, Sylvester R, Parmar MK, Royston P, Mulders PF. Interferon alfa-2a versus combination therapy with interferon alfa-2a, interleukin-2, and fluorouracil in patients with untreated metastatic renal cell  carcinoma (MRC RE04/EORTC GU 30012): an open-label randomised trial. Lancet. 2010 Feb 20;375(9715):641-8.
 28. Mego M, De Giorgi U, Dawood S, Wang X, Valero V, Andreopoulou E, Handy B, Ueno NT, Reuben JM, Cristofanilli M. Characterization of metastatic breast cancer patients with non-detectable circulating tumor cells. Int J Cancer, 2010