Kanylačný tím NOÚ

Lokalizácia: Hlavná budova, prízemie

chirurgická zákrokovňa
utorok a štvrtok 7:30 - 14:00

operačná sála
piatok 7:30 - 14:00

ambulancia OAIM
Ošetrovanie cievnych vstupov
pondelok až piatok 7:30 - 12:00

Email: PICCtim@nou.sk

PROFIL PRACOVISKA

Kanylačný tím NOÚ, ktorý vznikol v roku 2019, nadviazal na jednu z činností Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM), na ktorom sa dovtedy zavádzali prevažne krátkodobé žilové vstupy. Cieľom vytvorenia kanylačného tímu bolo rozšíriť zavádzanie dlhodobých žilových vstupov v NOÚ. V súčasnosti kanylačný tím združuje lekárov a sestry z oddelení klinickej onkológie, hematológie, chirurgie a OAIM.

Mnohí pacienti pravidelne podstupujú v NOÚ chemoterapiu, ktorá sa prevažne podáva do žily; dostávajú aj iné lieky (napr. antibiotiká) či výživové roztoky do žily, potrebujú intenzívnu infúznu liečbu alebo často chodia na odber krvi. Aby sa zabránilo poškodeniu žíl pri opakovaných, nevyhnutných procedúrach, zavádzame niektorým pacientom žilový katéter tzv. cievny vstup.

Úlohy:

  • bezpečné zavádzanie dlhodobých centrálnych žilových katétrov
  • skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti: od zavedenia až po vytiahnutie katétra u hospitalizovaných a ambulantných pacientov
  • prednášková činnosť na národných aj medzinárodných kongresoch
  • publikačná činnosť v odborných časopisoch
  • konzultačná a edukatívna činnosť pre okolité zdravotné zariadenia

ČLENOVIA KANYLAČNÉHO TÍMU

Lekári:
MUDr. Ivan Dekánek
MUDr. Martin Rázus
MUDr. Eva Bednarovská
MUDr. Barbora Kašperová
MUDr. Zuzana Országhová
MUDr. Lukáš Šebesta
MUDr. Michal Šramko
MUDr. Veronika Švábová, PhD.
Sestry:
Bc. Jana Bednarovská
Mgr. Aneta Brezáni
Mgr. Silvia Grešová
Bc. Katarína Chovancová
Mgr. Adriana Jurčiová
Mgr. Dominika Sliacka
Ošetrovanie cievnych vstupov
Bc. Monika Jánošová
Mgr. Katarína Nagajová

 

V informačnom letáku: Starostlivosť o pacientov so žilovým katétrom sa napríklad dozviete:

  • Čo sú dlhodobé žilové vstupy?
  • Aké výhody prinášajú pacientom?
  • Aké 3 základné typy cievnych vstupov zavádzame v NOÚ?
  • Čo znamená následná starostlivosť o cievny vstup?
  • Najčastejšie otázky a odpovede

Stiahnuť informačný leták