Gastroenterologické oddelenie

Nachádzate sa tu

Lokalizácia: Hlavná budova, 2. poschodie

Tel. : +421 2 593 78 383

 

Štruktúra oddelenia

Gastroenterologické  ambulancie I. - IV.
Gastroenterologická  ambulancia V. - jednodňová ambulantná starostlivosť

 

Ordinačné hodiny

pondelok 8:00 – 14:42

7:30 – 8:00

Príprava pracovísk, odbery

8:00 – 14:42

Endoskopické výkony,  

gastroenterologické konzíliá, spracovávanie dokumentácie pre zdravotné poisťovne

12:30 – 13:00

Obedňajšia prestávka

utorok 8:00 – 14:42
streda 8:00 – 14:42
štvrtok 8:00 – 14:42
piatok 8:00 – 14:42

 

ĽUDIA

Primár  
MUDr. Boris Pekárek, PhD. 
kl.383
Vedúca sestra  
Mgr. Terézia Ásványiová    
kl.383, 764

                                                                                     

Lekári kl.383

MUDr. Branislav Kunčak

MUDr. Juraj Letkovský, PhD.

MUDr. Andrej Orságh

MUDr. Daniela Osuská

MUDr. Ľuboš Žitňan

 

                                                                                                                                                              

Sestry kl.383

Darina Buranová   

Snežana Hornjak

Hajnalka Kollerová

Marcela Lackovičová

Bc. Ingrid Lomaka

Anna Sagová

Mgr. Edina Szárazová

Mgr. Simona Tencerová

 

PROFIL PRACOVISKA

Gastroenterologické  oddelenie a jej ambulancie sú zamerané najmä na onkologické ochorenia tráviaceho traktu a komplikácie onkologických ochorení a ich liečby v oblasti tráviaceho traktu. Zabezpečujú diagnostickú, liečebnú, preventívnu a expertíznu starostlivosť v oblasti gastroenterológie a hepatológie pre ambulantných i hospitalizovaných pacientov NOÚ.

Zabezpečuje:

 • diagnostickú, liečebnú, preventívnu a expertíznu starostlivosť v oblasti gastroenterológie a hepatológie pre ambulantných i hospitalizovaných pacientov NOÚ
 • dispenzárnu starostlivosť pre pacientov NOÚ so zameraním sa na zhubné ochorenia tráviaceho ústrojenstva
 • indikuje špecializované vyšetrovacie a terapeutické postupy u ambulantných i hospitalizovaných pacientov NOÚ.

Spolupracuje:

 • s ostatnými gastroenterologickými, chirurgickými, internými a onkologickými pracoviskami Slovenskej republiky.

Gastroenterologické oddelenie NOÚ využíva pri svojej činnosti nasledovné vyšetrovacie metódy:

 • endoskopické diagnostické vyšetrenia
  • ezofago-gastro-duodenoskopia
  • enteroskopia
  • kolonoskopia
  • endosonografia
  • súčasťou uvedených vyšetrení je chromodiagnostika, odoberanie biologického materiálu, označovanie lézií pred chirurgickými či rádiologickými zákrokmi
 • endoskopické liečebné výkony
  • endoskopická polypektómia
  • endoskopická mukozálna resekcia
  • endoskopická submukózna dissekcia
  • endoskopická laserová liečba
  • argón-plazma koagulácia
  • extrakcia cudzích telies
  • elastická ligácia a sklerotizácia varixov
  • endoskopická zástava krvácania (injekčná, mechanická (klipovanie, endoloop, ligácia), koagulačná vrátane argón-plazma koagulácie)
  • dilatácie stenóz bužiami i balónom
  • endoskopická liečba perforácií, fistúl  a anastomotických dehiscencií
  • endoskopická perkutánna gastrostómia, jejunostómia, zavádzanie výživových a derivačných sond
 • endoskopicko-rádiologické výkony
  • dilatácie stenóz pod röntgenologickou kontrolou
  • liečba stenóz tráviaceho traktu pomocou samoexpandibilných stentov
  • zavádzanie aplikátorov pri brachyterapii
  • zavádzanie desuflačného setu

 

Pokyny pred vyšetrením