Predstavujeme priekopnícku CAR-T bunkovú terapiu pre pacientov s lymfómom a leukémiou

26.06.2024
Národný onkologický ústav zaviedol ako prvý na Slovensku inovatívnu CAR-T bunkovú terapiu pre pacientov s lymfómom a leukémiou.

Národný onkologický ústav zaviedol ako prvý na Slovensku inovatívnu CAR-T bunkovú terapiu pre pacientov s lymfómom a leukémiou. Táto inovatívna liečba predstavuje prelom v boji proti rakovine a ponúka novú nádej pacientom, pre ktorých už neexistuje iný liek.  

CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) terapia je revolučná imunoterapia, ktorá využíva geneticky modifikované biele krvinky na boj proti rakovinovým bunkám. Pacient na výrobu  lieku poskytne svoje vlastné T-bunky, ktoré geneticky upraví a namnoží firma v zahraničnom laboratóriu a v Národnom onkologickom ústave mu ich vrátime späť do tela, kde môžu rozpoznať a zničiť rakovinové bunky. 

VIDEO Z PROCESU ODBERU T - BUNIEK OD PACIENTA

Terapia je u pacientov s nepriaznivou prognózou účinnejšia, než doteraz dostupné liečebné metódy. Z desiatich ťažko chorých pacientov bez nádeje na vyliečenie sa 3 až 4 zbavia onkologickej choroby. Terapiu CAR-T bunkami môžu dostať v Národnom onkologickom ústave pacienti s týmito piatimi diagnózami:  

1.    Primárny mediastinálny veľkobunkový B-lymfóm 
2.    Lymfóm z plášťových buniek (MCL)  
3.    Difúzny veľkobunkový lymfóm B-buniek, DLBCL  
4.    Akútna lymfoblastová leukémia (ALL) 
5.    Transformovaný folikulový lymfóm 

Liečbu podstupujú pacienti, ktorým sa choroba v krátkom čase vrátila, alebo je odolná voči bežnej liečbe, napríklad chemoterapii. „V Národnom onkologickom ústave sa neustále snažíme posúvať hranice toho, čo je možné v boji proti rakovine. CAR-T terapia je pre nás nielen symbolom medicínskeho pokroku, ale predovšetkým prísľubom pre pacientov, ktorí sa ocitli na konci štandardných liečebných možností,“ povedal riaditeľ NOÚ, Ing. Tomáš Alscher, MPH.  

Klinika onkohematológie sa stala prvým certifikovaným centrom na aplikáciu CAR-T bunkovej terapie na Slovensku. Terapiu geneticky zmenenými bunkami v Národnom onkologickom ústave už absolvovalo 23 pacientov. „Táto liečba môže mať zásadný vplyv na prognózu niektorých nevyliečiteľných pacientov,“ vyjadril sa primár Oddelenia onkohematológie I. NOÚ, MUDr. Andrej Vranovský, PhD

Na svoje geneticky upravené bunky dnes čaká aj pani Ľubica. Non-Hodgkinov lymfóm sa jej po jedenástich rokoch vrátil v sile, na ktorú už nezaberá žiadna liečba. „Nevedela som, že takéto niečo existuje, ale jediná možnosť pre mňa je už len táto liečba. Povedala som: jasné, súhlasím s ňou a podstúpim ju. Aj napriek tomu že má vedľajšie účinky, ktorých sa obávam.“ Pani Ľubica svoje terapeutické bunky dostane už o dva týždne. Podanie CAR- T liečby sa bude konať na Transplantačnej jednotke v Národnom onkologickom ústave.  

Terapia prináša aj vedľajšie účinky. Najobávanejšími sú syndróm z uvoľnenia cytokínov (CRS) a neurologická toxicita (ICANS). „Aj keď nežiaduce účinky vieme manažovať, stále zostávajú veľkým rizikom tejto liečby,“ vysvetľuje Andrej Vranovský. „Jednou z výziev do budúcnosti bude upraviť terapiu tak, aby mala nižšie vedľajšie účinky, nižšiu cenu a väčšiu dostupnosť. A to sa už postupne deje,“ hovorí prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ, doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM

Naše úsilie sa však nekončí pri jednotlivých terapiách. Chceme vytvárať komplexné liečebné programy, ktoré sú šité na mieru potrebám našich pacientov a zároveň využívajú najnovšie poznatky z onkologickej vedy a výskumu. Uvedomujeme si, že každý pacient je jedinečný, a preto je naša práca neustále zameraná na individualizáciu a personalizáciu liečby,” povedal riaditeľ NOÚ, Tomáš Alscher. „Veríme, že táto liečba môže byť ďalším z pilierov onkologickej liečby aj pri iných nádorových ochoreniach,“ hovorí Ľuboš Drgoňa

Krátka história: Európska lieková agentúra v lete 2018 povolila uvedenie na trh 2 liekov na princípe (CAR)-T. Sú to Kymriah (tisagenlecleucel) and Yescarta (axicabtagene ciloleucel). V roku 2023 začal používať obidva lieky na terapiu pacientov aj Národný onkologický ústav na vlastné náklady. V roku 2024 už liečbu poisťovne uhrádzajú, nedávno k týmto prípravkom pribudol Tecartus (brexucabtagene autoleucel).  

Národný onkologický ústav je popredným centrom onkologickej starostlivosti v Slovenskej republike. Naším cieľom je poskytovať najvyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti a priekopnícke riešenia v liečbe rakoviny. 
  

VIDEO Z PROCESU ODBERU T - BUNIEK OD PACIENTA