Dovolenky - Kliniky a Oddelenia

Nachádzate sa tu

V dňoch 9.9. - 20.9.2019 čerpá dovolenku MUDr. Tibor Lengyel, PhD., Oddelenie gynekologickej onkológie.

V dňoch 19.9. - 20.9.2019 čerpá dovolenku Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., Oddelenie onkohematológie I.

V dňoch 19.9. - 20.9.2019 nebude ordinovať MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD., Oddelenie klinickej onkológie A.

V dňoch 19.9. - 20.9.2019 nebude ordinovať MUDr. Margita Pobijáková, Oddelenie radiačnej onkológie.

Dňa 20.9.2019 nebude ordinovať MUDr. Boris Pekárek, PhD., Gastroenterologické oddelenie.

V dňoch 20.9. - 23.9.2019 čerpá dovolenku MUDr. Eva Mikušková, PhD., Oddelenie onkohematológie II. 

V dňoch 20.9. - 25.9.2019 čeprá dovolenku MUDr. Jozef Dolinský, Oddelenie klinickej onkológie E.