Sponzorstvo a dary

Nachádzate sa tu

Na priame darovanie pre NOÚ
máme zriadený  špeciálny účet v štátnej pokladnici č. SK 56 8180 0000 0070 0037 8881.

 

Darujte nám 2 % z Vašich daní

Pre vytvorenie formulára môžete stiahnuť a použiť predvolené tlačivo.
Pokiaľ potrebujete údaje pre darovanie 2 % z Vašich daní priamo do "daňového priznania" uveďte, prosím, nasledovné údaje:
 
Obchodné meno alebo názov: Združenie priateľov NOÚ
Sídlo: Klenová 1, 833 10 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42172004
 
Finančný príspevok pre Združenie priateľov NOÚ
môžete venovať priamo na účet č.: SK 84 1100 0000 0026 2518 0899.

 

Ďakujeme