Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ

Nachádzate sa tu

Oddelenie onkohematológie I.

Lokalizácia: Hlavná budova, 4. poschodie
Tel. : +421 2 59378 272, 273

 

Návštevné hodiny:

pondelok – nedeľa vrátane sviatkov:  15:00 – 17:00

Podľa závažnosti stavu pacienta a po odsúhlasení primárom oddelenia, sú návštevy možné aj mimo stanovených hodín.

 

Denný režim:

05:30 – 07:00 budíček, odbery, príprava k vyšetreniam, meranie vitálnych hodnôt, podávanie infúzie
07:00 – 07:30 ranná toaleta
07:30 – 08:30 malá vizita s ošetrujúcim lekárom, raňajky
09:30 – 10:30 v utorok veľká vizita s primárom, piatok s prednostom oddelenia
12:00 – 12:30 obed
17:00 – 17:30 meranie vitálnych hodnôt, podávanie liekov
17:30 – 18:00 večera
19:00 – 21:00 podávanie liekov na spanie
22:00 – 05:30 nočný pokoj

 

Vybavenie a priestorové riešenie:

Počet lôžok: 15
Typ izieb:
 • 8 jednolôžkových
 • 2 dvojlôžkové
 • 1 trojlôžková

 

Vybavenie izieb: každá izba má plazmový TV, konferenčný stolík, stoličku a balkón.

Sociálne zariadenia: každá izba má vlastnú kúpeľňu s WC, kúpeľne sú vybavené, ktoré sú vybavené bezpečnostnými prvkami.

Podávanie stravy: v jedálni na oddelení, imobilní pacienti a pacienti so špecifickým hygienickým režimom dostávajú stravu k lôžku.

Kuchynka pre pacientov: k dispozícií je rýchlovarná kanvica, mikrovlnka, chladnička, poháre, taniere, príbory, termosky.

 

Oddelenie onkohematológie I. – Transplantačná jednotka

Lokalizácia: Hlavná budova, 4. poschodie
Tel. : +421 2 59378 462, 225

 

Návštevné hodiny:

pondelok – nedeľa vrátane sviatkov:  15:00 – 17:00

Podľa závažnosti stavu pacienta a po odsúhlasení primárom oddelenia, sú návštevy možné aj mimo stanovených hodín.

05:00 – 07:00 budíček, odbery, meranie vitálnych funkcii, zhodnotenie bilancie tekutín,  podávanie liekov
07:00 – 07:30 ranná toaleta
07:30 – 08:00 raňajky
08:00 – 09:00 ošetrenie centrálneho venózneho katétra, EKG
09:30 – 10:00 vizita s ošetrujúcim lekárom
10:00 – 10:30 vizita primára oddelenia (utorok a piatok)
11:30 – 12:30 meranie vitálnych funkcii, zhodnotenie bilancie tekutín, obed
15:30 – 16:00 vizita s ošetrujúcim lekárom
15:00 – 17:00 návštevné hodiny
17:00 – 20:00 vizita so službukonajúcim lekárom
17:30 – 18:30 večera, meranie vitálnych funkcií, zhodnotenie bilancie tekutín
19:30 – 21:00 sesterská vizita
22:00 – 05:00 nočný pokoj
23:30 – 24:00 zhodnotenie bilancie tekutín, podávanie infúznej liečby, plnenie lekárskych ordinácií a sledovanie celkového stavu pacienta

 

Vybavenie a priestorové riešenie:

Počet lôžok: 6
Typ izieb:
 • 6 jednolôžkových

 

Vybavenie izieb:  každá izba má LCD TV, multifunkčnú rampu, dorozumievacie zariadenie – signalizáciu, prísuvný servírovací stolík so stoličku, posteľ a nočný stolík.

Sociálne zariadenia: každá izba má vlastnú kúpeľňu s WC, kúpeľne sú vybavené sprchovacím kútom, bezpečnostnými prvkami, madlami, stoličkou.

Podávanie stravy: strava sa podáva na izbe.

Kuchynka pre pacientov: k dispozícií je rýchlovarná kanvica, mikrovlnná rúra, chladnička, poháre, taniere, príbory.

Wifi: v priestoroch celej Transplantačnej jednotky.

FOTOGALÉRIA

 

Oddelenie onkohematológie II.  

Lokalizácia: Hlavná budova, 4. poschodie
Tel. : +421 2 59378 105, 104,103

 

Návštevné hodiny:

pondelok – nedeľa vrátane sviatkov:  15:00 – 17:00

Podľa závažnosti stavu pacienta a po odsúhlasení primárom oddelenia, sú návštevy možné aj mimo stanovených hodín.

 

Denný režim:

05:30 – 07:00 budíček, odbery, príprava k vyšetreniam, meranie vitálnych hodnôt, podávanie infúzie
07:00 – 07:30 ranná toaleta
07:30 – 08:30 malá vizita s ošetrujúcim lekárom, raňajky
09:30 – 10:30 veľká vizita s primárom oddelenia (pondelok a štvrtok aj s prednostom oddelenia)
12:00 – 12:30 obed
17:00 – 17:30  meranie vitálnych hodnôt, podávanie liekov
17:30 – 18:00 večera
19:00 – 21:00 podávanie liekov na spanie
22:00 – 05:30 nočný pokoj

 

Vybavenie a priestorové riešenie:

Počet lôžok: 12
 

Vybavenie izieb:  každá izba má plazmový TV, konferenčný stolík, stoličku, skrine a balkón.

Sociálne zariadenia: každá izba má vlastnú kúpeľňu s WC, vybavené bezpečnostnými prvkami.

Podávanie stravy: v jedálni na oddelení, iimobilní pacienti a pacienti so špecifickým hygienickým režimom dostávajú stravu k lôžku.

Kuchynka pre pacientov: k dispozícií je rýchlovarná kanvica, mikrovlnka, chladnička, poháre, sladký a horký čaj, chlebník.

 

ĽUDIA

Prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ
 
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA  
kl.512, 536
Vedúca sestra Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ
 
PhDr. Eva Schweighofer Bednáriková, PhD.   
kl.519, 272

                                                                                                                                    

Štruktúra kliniky

Oddelenie onkohematológie I.

Oddelenie je zamerané na liečbu malígnych lymfoproliferatívnych ochorení.

Primár
 
MUDr. Andrej Vranovský, PhD.
    kl.272, 273, 462   
Manažérka dennej zmeny  
Bc. Katarína Ondrejková kl.519, 272
Ambulancia hematologická OOH I. 1   
kl.139, 536
Ambulancia hematologická OOH I. 2      kl.171, 136 

                                                                                                                                                        

Oddelenie onkohematológie I. - Transplantačná jednotka

                                                                     

Primár  
MUDR- Andrej Vranovský, PhD. kl.272, 273, 462 
Vedúca lekárka
 
MUDr. Miriam Ladická 
kl. 462, 171, 357
Manažérka dennej zmeny  
Mgr. Adriana Fertáľová
kl.462, 225

                                                                                                       

Oddelenie onkohematológie II.

Oddelenie je zamerané na liečbu akútnych a chronických leukémií.

Primárka
 
MUDr. Eva Mikušková, PhD.
kl.109, 105, 104
Manažérka dennej zmeny
 
Mgr. Andrea Hargašová
kl.814, 105,104
 

Oddelenie laboratórnej hematológie a transfúziológie

Primár
 
MUDr. Ján Gyárfáš 
kl.549, 342
Vedúca
 
Mgr. Gabriela Hošeková   
kl.758
Laboratórium rutinnej a špeciálnej hematológie a cytomorfológie kl.164
Laboratórium špeciálnej hematológie – prietoková cytometria  kl.549
Laboratórium rutinnej hemostazeológie kl.744
Laboratórium rutinnej imunohematológie s krvným skladom   kl.246
Úsek prípravy transfúznych liekov  kl.763
Laboratórium kmeňovej bunky kl.112
Úsek riadenia a kontroly kvality kl.446
Vyšetrovňa kl.162

 

PROFIL KLINIKY

Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ

je špičkovým pracoviskom, ktoré zabezpečuje kompletnú diagnostiku a komplexnú liečbu onkologických ochorení krvotvorby vo forme ambulantnej, ústavnej, konziliárnej a dispenzárnej (sústavnej) zdravotnej starostlivosti.

Jej súčasťou je Transplantačná jednotka. Ide o druhé najväčšie transplantačné pracovisko na Slovensku, ktoré je zamerané najmä na transplantáciu krvotvorných buniek predovšetkým u pacientov s malígnymi lymfómami, leukémiami a myelómami. Klinika je tiež výučbovou základňou Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Onkohematologické pracovisko bolo zriadené ako Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ od 1. januára 2015.

 

Pôsobí:

 • ako výučbová základňa Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej prebieha pregraduálna a postgraduálna výučba poslucháčov LF UK. Na klinike sú vytvorené podmienky aj pre postgraduálne doškoľovanie a iné vzdelávanie v rámci Slovenskej zdravotníckej univerzity

 

Zabezpečuje:

 • školenia v rámci doktorandského štúdia na LF UK
 • kurzy pre onkohematológov pred špecializačnými skúškami
 • postgraduálne kurzy pre onkohematológov a pre sestry a poskytuje súčinnosť pri vzdelávaní aj pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie

 

Spolupracuje:

 • na vedecko-výskumnej činnosti, ktorú zabezpečuje a koordinuje prednosta kliniky v spolupráci s námestníkom riaditeľa pre stratégiu, rozvoj, výskum a vzdelávanie NOÚ, s primármi lôžkových oddelení úseku onkohematológie a klinickej onkológie

 

Štruktúra kliniky

Oddelenie onkohematológie I.  

Lôžkové oddelenie

Ambulancie:

Ambulancia hematologická OOH I. 1

Ambulancia hematologická OOH I. 2

Ambulancia klinickej onkológie OOH I. 1

Ambulancia klinickej onkológie OOH I. 2

Ambulancia vnútorného lekárstva OOH I.

 

Oddelenie onkohematológie I.  – Transplantačná jednotka

Lôžkové oddelenie

 

Oddelenie onkohematológie II.  

Lôžkové oddelenie

Ambulancie:

Ambulancia hematologická OOH II.1

Ambulancia hematologická OOH II. 2

Ambulancia klinickej onkológie OOH II. 1

Ambulancia klinickej onkológie OOH II. 2

Ambulancia vnútorného lekárstva OOH II.

 

Oddelenie laboratórnej hematológie a transfúziológie

Úsek riadenia a kontroly kvality

Laboratórium rutinnej hematológie a cytomorfológie

Laboratórium špeciálnej hematológie – cytomorfológia a prietoková cytometria

Laboratórium rutinnej hemostazeológie

Laboratórium rutinnej  imunohematológie s krvným skladom

Laboratórium kmeňovej bunky

Úsek prípravy transfúznych liekov

Vyšetrovňa

 

PROFIL ODDELENÍ

Oddelenie onkohematológie I.

je zamerané predovšetkým na liečbu malígnych lymfoproliferatívnych ochorení.

 

Zabezpečuje:

• komplexnú liečbu malígnych lymfómov a myelómov vo forme ambulantnej, ústavnej, konziliárnej a dispenzárnej zdravotnej starostlivosti

• klinický a biomedicínsky výskum formou klinického skúšania v zmysle platných právnych predpisov

• postgraduálnu a pregraduálnu výchovu lekárov, stredného a nižšieho zdravotníckeho personálu

• funkciu konzultačného onkohematologického pracoviska pre onkologické a neonkologické pracoviská v SR pri určovaní diagnózy a diferenciálnej diagnostiky malígnych lymfoproliferatívnych ochorení, ako aj chemoterapie, hormonálnej liečby, imunoterapie a podpornej liečby

• odborné špecializované ošetrovateľské služby, spojené s poskytovaním komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrovateľského procesu a ošetrovateľských štandardov

 

Oddelenie onkohematológie I. – Transplantačná jednotka

Jednotka intenzívnej onkohematologickej starostlivosti (intenzívna chemoterapia malígnych hematologických a onkologických ochorení s následnou transplantáciou kmeňových krvotvorných buniek v aseptickom ošetrovateľskom režime).

 

Zabezpečuje:

 • intenzívnu chemoterapiu malígnych ochorení a iných závažných stavov s umožnením aseptického ošetrovateľského režimu a vykonávaním transplantácie krvotvorných buniek
 • priamu previazanosť chemoterapie leukémií, lymfómov, myelómov a solídnych nádorov s programom transplantácií krvotvorných buniek a periférnych kmeňových buniek
 • odber biologického materiálu
 • klinický a biomedicínsky výskum formou klinického skúšania v zmysle platných právnych predpisov
 • postgraduálnu a pregraduálnu výchovu lekárov, stredného a nižšieho zdravotníckeho personálu a plní funkciu konzultačného onkohematologického pracoviska pre onkologickéa neonkologické pracoviská v SR pri indikovaní vysokodávkovanej chemoterapie s následnou transplantáciou krvotvorných buniek,
 • odborné špecializované ošetrovateľské služby, spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti.

 

Oddelenie onkohematológie II.

je zamerané predovšetkým na liečbu akútnych a chronických leukémií.

 

Zabezpečuje:

 • komplexnú liečbu akútnych a chronických leukémií vo forme ambulantnej, ústavnej, konziliárnej a dispenzárnej zdravotnej starostlivosti
 • funkciu konzultačného onkohematologického pracoviska pre onkologické a neonkologické pracoviská v SR pri určovaní diagnózy, diferenciálnej diagnostiky a liečby leukémií
 • klinický a biomedicínsky výskum formou klinického skúšania v zmysle platných právnych predpisov
 • v rámci KOH postgraduálnu a pregraduálnu výchovu lekárov, stredného a nižšieho zdravotníckeho personálu
 • odborné špecializované ošetrovateľské služby, spojené s poskytovaním komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrovateľského procesu a ošetrovateľských štandardov.

 

Oddelenie laboratórnej hematológie a transfúziológie

vykonáva laboratórne vyšetrenia; odbery krvi za účelom jej spracovania a prípravu transfúznych liekov; izoláciu, spracovanie,  charakterizáciu a uskladnenie krvotvorných buniek potrebných pre realizáciu  transplantačného programu NOÚ.

 

Zabezpečuje:

 • laboratórne vyšetrenia  cytologickonumerické, morfologické, cytochemické a hemostazeologické, a to ako rutinné vyšetrenia, tak aj vyšetrenia pri monitorovaní intenzívnych liečebných postupov v onkologickej hematológii, imunosupresívnej a  antikoagulačnej liečbe v spolupráci so všetkými klinickými laboratórnym oddeleniami NOÚ
 • imunohematologické vyšetrenia súvisiace s hemoterapiou, transplantáciou krvotvorných buniek, prevenciou a kontrolou aloimunizácie
 • ako konziliárne onkohematologické pracovisko pre onkologické a neonkologické pracoviská v SR sa  spolupodieľa na určovaní diagnózy a diferenciálnej diagnostike hematologických malignít
 • produktívne cytaferézy,  odbery krvi pre účely autológnej transfúzie, vyšetrenia odobratej krvi a jej zložiek v zmysle prevencie prenosu ochorení transfúziami
 • register pre produktívne cytaferézy a starostlivosť o darcov krvi
 • uchovávanie a distribúciu transfúznych liekov pre ambulantných a lôžkových pacientov NOÚ
 • izoláciu, spracovanie, charakterizáciu a uskladnenie kmeňových buniek v Laboratóriu kmeňovej bunky
 • klinický a biomedicínsky výskum formou klinického skúšania v zmysle platných právnych predpisov
 • systém a kontrolu kvality, spoľahlivosť a presnosť laboratórnych, diagnostických a liečebných metód, dodržiavanie stanovených kritérií pre kvalitu a bezpečnosť vyrobených transfúznych liekov.