Sociálna poradkyňa

Nachádzate sa tu

AKTUÁLNY OZNAM: Sociálna poradkyňa JUDr. Ivana Šarlinová je na dlhodobej PN.

Sociálna poradkyňa komunikuje s pacientmi, diagnostikuje ich sociálne, ekonomické, psychické, či rodinné problémy. Snaží sa ich pozitívne motivovať pri riešení rôznych sociálnych situácií, aby prispela k zlepšeniu životnej situácie našich pacientov, ktorí si sami nevedia pomôcť.

Poskytuje komplexné sociálno-právne poradenstvo najmä pre pacientov, ale aj pre príbuzných pacientov ako aj pre zdravotnícky personál:

 

Od júla 2019 spolupracuje s Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý má možnosti prijímať aj opatrenia voči inštitúciám, ktoré porušujú práva týchto osôb a zastupuje tieto osoby v správnych, súdnych konaniach, prípadne podáva podnety aj na generálnu prokuratúru.

 

JUDr. Ivana Šarlinová

sociálna poradkyňa

budova M, prízemie, č. dv. 48

Konzultačné hodiny: pondelok, streda a piatok 7:30 - 15:30

Tel.: + 421 2 59 378 614

E-mail: ivana.sarlinova@nou.sk

 

Národný onkologický ústav

Klenová 1

833 10 Bratislava