Sociálna poradkyňa

Nachádzate sa tu

Sociálna poradkyňa komunikuje s pacientmi, diagnostikuje ich sociálne, ekonomické, psychické, či rodinné problémy. Snaží sa ich pozitívne motivovať pri riešení rôznych sociálnych situácií, aby prispela k zlepšeniu životnej situácie našich pacientov, ktorí si sami nevedia pomôcť.

Poskytuje komplexné sociálno-právne poradenstvo najmä pre pacientov, ale aj pre príbuzných pacientov ako aj pre zdravotnícky personál:

 

JUDr. Ivana Šarlinová

sociálna poradkyňa

budova M, prízemie, č. dv. 48

Konzultačné hodiny: pondelok, streda a piatok 7:30 - 15:30

Tel.: + 421 2 59 378 614

E-mail: ivana.sarlinova@nou.sk

 

Národný onkologický ústav

Klenová 1

833 10 Bratislava