Pokyny na ambulantnú chemoterapiu

Nachádzate sa tu

V priebehu decembra 2018 spúšťame na Oddelení ambulantnej chemoterapie (OACh) elektronický objednávací  a vyvolávací systém. Preto by sme chceli pacientov požiadať, aby si ihneď pri príchode na pracoviská OACh naskenovali čiarové kódy, ktoré sú uvedené na plastových kartách pacientov. Týmto krokom zaradí pacientov systém do zoznamu pacientov čakajúcich na odbery a vyšetrenie.

Skenery sú umiestnené na viacerých miestach v NOÚ a sú viditeľne označené červenými šípkami.

Jeden skener sa nachádza pred vstupom na OACh (2. poschodie v hlavnej budove).

Ďalší skener je umiestnený v pavilóne M (po vstupe do pavilónu naľavo), v ktorom sa nachádzajú ambulancie Oddelenia klinickej onkológie A (po vstupe chodba naľavo) a ambulancie Oddelenia klinickej onkológie F – paliatívnej starostlivosti  (po vstupe chodba napravo).

Rovnako sú skenery umiestnené aj pred ambulanciami Kliniky onkohematológie na 1. a 4. poschodí a pred ambulanciami Oddelení klinickej onkológie D a E na 3. poschodí v hlavnej budove.

Pre naskenovanie čiarového kódu je potrebné umiestniť plastový preukaz s čiarovým kódom na koniec šípky, ktorá sa nachádza na stene pod skenerom.

Správne naskenovanie kódu oznámi pacientovi zvukový signál (hlasné pípnutie) vydaný skenovacím zariadením.

 

Informácie pre pacientov OACH