Oddelenie radiačnej onkológie

Nachádzate sa tu

PROFIL PRACOVISKA

Oddelenie radiačnej onkológie vykonáva komplexnú škálu rádioterapie samotnej, ako aj v kombinácii s inými liečebnými postupmi (chirurgia, systémová liečba), liečbu paliatívnu, nenádorovú rádioterapiu, dispenzarizáciu pacientov  a poradenstvo.

Na pracovisku sa liečia dospelí pacienti s rôznymi nádorovými (aj nenádorovými) ochoreniami ako sú napríklad malignity urogenitálneho systému a malignity prsníkov, malignity gastrointestinálneho a respiračného systému, malignity centrálneho nervového systému, niektoré hematologické malignity, malignity ORL a iné.

Na pracovisku externej rádioterapie sa ročne lieči 1600 pacientov, na pracovisku brachyterapie približne 200 pacientov. Oddelenie poskytuje celú škálu ožarovacích techník vrátane celotelového ožarovania (TBI) a celotelového ožarovania kože (TSEI).

V roku 2009 prešlo pracovisko ako zatiaľ jediné pracovisku na Slovensku auditom Medzinárodnej atómovej agentúry (IAEA QUATRO audit) zameraným na zlepšenie a udržanie kontroly kvality liečby žiarením. Pracovisko sa zapája do projektov Medzinárodnej atómovej agentúry zameraných na zlepšenie kvality a bezpečnosti poskytovania liečby žiarením.

Patrí k najmladším oddeleniam, ktoré využíva ionizačné žiarenie na liečbu nádorových a nenádorových ochorení na Slovensku (postavený pavilón a inštalácia technológií v roku 1996).

 

Spolupracuje:

 • vo forme interdisciplinárnej spolupráce s ďalšími medicínskymi odbormi

 • pri pedagogickej činnosti v rámci ďalšieho vzdelávania v špecializačnom odbore radiačný onkológ, klinický fyzik, rádiologický technik, prípadne lekárov ďalších špecializačných odborov

 • pri pedagogickej pregraduálnej činnosti s podieľaním sa na výučbe študentov všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva a žiakov zdravotníckej školy v odbore rádiologický technik

 • na zdravotnej výchove obyvateľstva

 • na klinickom výskume v oblasti radiačnej onkológie, klinickej fyziky a rádiobiológie

 • so Slovenskou akadémiou vied (Ústav experimentálnej onkológie), zapája sa do mnohých klinických skúšaní.

 

Prístrojové vybavenie:

 • lineárny urýchľovač Varian ( 2300C/D, rok inštalácie 1996) pre externú rádioterapiu s možnosťou duálnej aplikácie elektrónového a fotónového žiarenia

 • lineárny urýchľovač firmy Elekta (Synergy Platform, rok inštalácie 2008) pre externú rádioterapiu s možnosťou duálnej aplikácie elektrónového a fotónového žiarenia, je vybavený tzv. mnoholistovým kolimátorom (MLC) a MV portálovým zobrazovaním (EPID)

 • klasický simulátor firmy Nucletron (Simulix Evolution) a systém imobilizačných pomôcok firiem Civco, Elekta, Orfit na precízne zameranie cieľového objemu

 • afterloadingový HDR prístroj firmy Nucletron (MicroSelectron) pre potreby brachyterapie

 • RTG ortovoltážny prístroj firmy Gulmay (225kV) na protizápalovú rtg terapiu

 • Všetky technologické časti (simulátor, ožarovne, rádioterapeutické prístroje, brachyterapia) sa nachádzajú na prízemí v pavilóne radiačnej onkológie.

 

RÁDIOTERAPIA

Rádioterapia je po chirurgickej liečbe druhou najúčinnejšou metódou v liečbe nádorových ochorení, v priebehu liečby nádorového ochorenia ju absolvuje približne 60 % pacientov. Je to liečebná metóda, ktorá využíva na liečbu zhubných a nezhubných ochorení ionizujúce žiarenie, najčastejšie elektromagnetické fotónové žiarenie.

Princípom liečby je ožarovanie nádoru, pomocou rádioaktívneho žiarenia, ktoré pôsobí cielenie najmä v oblasti, kde je nádor a čo najmenej v okolitých zdravých tkanivách.  Rádioterapia sa využíva najmä vtedy, ak nádor nebolo možné celkom odstrániť, alebo existuje podozrenie, že v operovanej oblasti mohli zostať nádorové bunky. Jej úlohou je znížiť riziko vytvorenia opakovaného nádoru. Liečbu možno absolvovať počas nemocničnej liečby, ale aj ambulantne. Výhodou rádioterapie je, že v niektorých prípadoch umožní postihnutý orgán zachovať a nádor zlikvidovať.

Rádioterapia využíva dva základné druhy žiarenia. Buď ožarovanie vonkajšie, externým lúčom, to znamená, že zdroj žiarenia je umiestnený mimo tela pacienta. Stroj sa zvonku zameria na presne určené miesto v tele a vyšle dávku žiarenia. Alebo vnútorné ožarovanie (tzv. brachyterapia), kedy sa zdroj žiarenia zavádza priamo do tela pacienta (do nádoru, alebo jeho bezprostrednej blízkosti).

Intenzitu a frekvenciu ožarovania určuje radiačný onkológ na základe niekoľkých faktorov (štádium a typ nádoru, veľkosť, citlivosť, umiestnenie, vek pacienta a jeho zdravotný stav).

Jedna dávka ožarovania trvá len niekoľko desiatok sekúnd až minút, počas liečby pacient nič necíti. Pacient je obvykle ožarovaný 5 krát týždenne po dobu niekoľkých týždňov (1 až 6 týždňov). Počas doby liečenia rádioterapiou pacient nemusí mať obavy z kontaktu s deťmi alebo tehotnými ženami.

Samotné žiarenie nie je viditeľné, ani ho človek necíti. Dávky sú nasmerované na presné miesto a môžu pôsobiť iba po presne stanovenú dobu, čím sa znižuje riziko poškodenia zdravého okolitého tkaniva. Radiačná liečba ovplyvňuje síce aj zdravé bunky v našom tele,  tie na rozdiel od nádorových, majú schopnosť regenerácie.

Dokumenty na stiahnutie: Pokyny pre ožarovaných pacientov

 

Štruktúra oddelenia

 • Lôžkový úsek:

  • Oddelenie radiačnej onkológie  1
  • Oddelenie radiačnej onkológie  2

 

 • Ambulantný úsek:

  • Rádioterapeutická ambulancia – dispenzárna č. 1

  • Rádioterapeutická ambulancia č. 2

  • Rádioterapeutická ambulancia – konziliárna č. 3

 

 • Plánovací a terapeutický úsek

 

Oddelenie radiačnej onkológie  1 (ORO 1)

Lokalizácia: v Pavilóne radiačnej onkológie, na 2. Poschodí

Tel.: +421 2 59378 370

 

Priestorové riešenie:

Počet lôžok: 35
Typ izieb:
 • 12 x dvojlôžková
 • 1 x trojlôžková
 • 2 x štvorlôžková

 

Návštevné hodiny:

pondelok – piatok:  15:00 – 17:00
sobota, nedeľa, sviatky:  14:00 – 17:00
 

Návštevy na oddelení sú povolené v jedálni pacientov, prípadne v spoločných priestoroch na prízemí budovy, nie na izbách pacientov. Pre deti do 15 rokov je vstup na oddelenie zakázaný.

 

Denný režim:  

06:00 – 07:00 odber biologického materiálu, príprava k vyšetreniam
07:00 – 07:30 ranná toaleta
07:30 – 09:00 vizita s ošetrujúcim lekárom
08:00 – 08:30 raňajky
08:30 – 12:00 plánované vyšetrenia, prepúšťanie a príjem pacientov, ožarovanie pacientov, RHB
09:00 – 11:00 veľká vizita s primárom oddelenia (utorok, štvrtok)
12:00 – 12:30 obed
13:00 – 15:00 popoludňajší odpočinok, plánované vyšetrenia, ožarovanie pacientov, RHB
14:00 – 17:00 návštevné hodiny
17:00 – 18:00 večerná príprava k vyšetreniam na nasledujúci deň
18:00 – 18:30 večera
18:30 – 20:00 večerná vizita so službukonajúcim lekárom
20:00 – 21:00 večerná toaleta
21:00 – 22:00 príprava na spánok
22:00 – 06:00 nočný pokoj

 

Vybavenie

Vybavenie izieb:  každá izba má TV, malý stôl, dve kreslá, nočný stolík, servírovací stolík.
 
Sociálne zariadenia: každá izba má vlastnú kúpeľňu s WC, kúpeľne sú vybavené  madlami  a držiakmi.
 
Podávanie stravy:  v jedálni na oddelení, imobilným pacientom podávanie stravy k lôžku.
 
Kuchynka pre pacientov: k dispozícií je rýchlovarná kanvica, mikrovlnka, chladnička, poháre, taniere, príbory, termosky.
 
Wifi: Bezplatne na oddelení ORO 1.

 

Rádioterapeutická ambulancia – dispenzárna č.1

zabezpečuje liečbu žiarením pre ambulantných pacientov (pacienti s priezviskom začínajúcim na písmeno A – K), dispenzárne kontroly pacientov.

Lokalizácia: v Pavilóne radiačnej onkológie, na prízemí
Tel.: +421 2 59378 836

 

Ordinačné hodiny:

pondelok – piatok 07:00 – 08:30 / odbery
  08:30 – 12:30 / kontroly počas rádioterapie, dispenzárne kontroly
12:30 – 13:00 / obed
13:00 – 14:00 / plánovacia vizita
14:00 – 14:30 / kontroly počas rádioterapie, dispenzárne kontroly
14:30 – 15:30 / administratíva

 

Poznámka:

Denne od 11:00 - objednávanie pacientov na protizápalovú liečbu žiarením

 

Rádioterapeutická ambulancia č. 2

zabezpečuje liečbu žiarením pre ambulantných pacientov (pacienti s priezviskom začínajúcim na písmeno L – Z), dispenzárne kontroly pacientov.

 

Lokalizácia: v Pavilóne radiačnej onkológie, na prízemí
Tel.: +421 2 59378 815

 

Ordinačné hodiny:

pondelok – piatok 07:00 – 08:30 / odbery
  08:30 – 12:30 / kontroly počas rádioterapie, dispenzárne kontroly
  12:30 – 13:00 / obed
  13:00 – 14:00 / plánovacia vizita
  14:00 – 14:30 / kontroly počas rádioterapie, dispenzárne kontroly
  14:30 – 15:30 / administratíva

 

Rádioterapeutická ambulancia – konziliárna č.3

zabezpečuje konziliárne vyšetrenia pre ostatné medicínske odbory, príjmová ambulancia pre oddelenie radiačnej onkológie.

 

Lokalizácia: v Pavilóne radiačnej onkológie, na prízemí
Tel.: +421 2 59378 835

 

Ordinačné hodiny:

pondelok – piatok 07:00 – 08:30 / odbery
  08:30 – 12:30 / príjem pacientov na oddelenie, konziliárne vyšetrenia
  12:30 – 13:00 / obed
  13:00 – 14:00 / plánovacia vizita
  14:00 – 14:30 / konziliárne vyšetrenia pri lôžku pacienta
  14:30 – 15:30 / administratíva

 

Oddelenie rádiofyziky – plánovací a terapeutický úsek 

zabezpečuje plánovanie rádioterapie, dozimetriu, zaistenie prevádzky a kontrolu kvality rádioterapeutických prístrojov a samotné ožarovanie pacientov.

 

Lokalizácia: v Pavilóne radiačnej onkológie, na prízemí
Tel.: +421 59378 708 – plánovanie liečby
        +421 59378 776 – ožarovňa A
        +421 59378 724 – ožarovňa D
 

ĽUDIA

Primárka  
MUDr. Margita Pobijáková    kl.755

 

Zástupkyňa primárky  
MUDr.  Zuzana Dolinská  kl.691

                     

Sekretariát  
Iveta Rejdovjan  kl.693

 

Vedúci fyzik  
RNDr. Gabriela Illiťová kl.508

 

Vedúca sestra  
PhDr. Katarína Ondrejková kl.695

 

Vedúci rádiologický technik  
Bc. Milan Seman kl.590

                                                                                         

Manažérka dennej zmeny  
Oddelenie radiačnej onkológie  1  
Mgr. Zuzana Válková kl.370

 

Manažérka dennej zmeny  
Oddelenie radiačnej onkológie  2  
Lenka Harmincová  kl.370

 

Lekári Oddelenia radiačnej onkológie
MUDr. Marta Fekete, radiačný onkológ
MUDr. Alexandra Hanicová, sekundárny lekár
MUDr. Andrea Huráková, sekundárny lekár
MUDr. Marin Džongov, sekundárny lekár
MUDr. Martina Kolarčíková - Lukačovičová, radiačný onkológ
MUDr. Mojmír Masár, radiačný onkológ
MUDr. Andrea Masaryková, radiačný onkológ
MUDr. Martina Pohrancová, radiačný a klinický onkológ
MUDr. Danijela Šćepanović, PhD., radiačný onkológ
MUDr. Ingrid Závacká, sekundárny lekár

 

Pracovníci Oddelenia rádiofyziky
Ing. Peter Hodás, fyzik
Mgr. Dávid Lederleitner, fyzik
Ing. Miroslava Masná, fyzik
Mgr. Ing. Marek Paluga, PhD., fyzik
Ing. Pavol Bíreš, fyzik
Ing. Alica Žilková, fyzik