Hospodárenie NOÚ

Národný onkologický v rámci transparentnosti sprístupňuje verejnosti prehľad o finančnom hospodárení nemocnice prostredníctvom finančných výkazov:

Mesačné správy o hospodárení 2022