Pacientska poradňa

Nachádzate sa tu

Okrem kvalitnej zdravotnej starostlivosti poskytujeme aj naše priestory v NOÚ pre Poradenský stánok, kde dobrovoľníci pacientskeho združenia Europacolon Slovensko - NIE RAKOVINE z radov bývalých pacientov pomáhajú onkologickým pacientom. Počas 7 rokov činnosti pacientske poradne združenia v Bratislave a v Košiciach poskytli pomoc vyše 1200 pacientom.

 
PACIENTSKA PORADŇA
bývalí pacienti radia súčasným
 
pondelok, utorok a streda 9.00 - 12:00 
NOÚ, Klenová 1, Bratislava, v hlavnej budove na 2. poschodí
 
dobrovoľníci pre pacientov aj ich príbuzných
poskytujú rady, pomoc a psychickú podporu, sociálne poradenstvo, praktické rady ako zvládať liečbu, ako získať správne informácie, aj poradenstvo pre stomikov
 
Objednávať sa netreba.

 

BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 800 183

WEBOVÁ ONLINE PORADŇA: www.europacolon.sk

Europacolon Slovensko - NIE RAKOVINE je nezávislá pacientska nezisková organizácia, ktorá bojuje proti kolorektálnemu karcinómu a rakovine pankreasu. Jej cieľom je zachrániť životy tým, že spojí všetky kľúčové zainteresované strany v boji proti tejto chorobe, ktorá je pri včasnom diagnostikovaní liečiteľná.

 

logo_europacolon_slovensko.jpgn_r_logo_final_final.jpg