Oddelenie gynekologickej onkológie

Nachádzate sa tu

Lokalizácia:

lôžkové oddelenie a ambulancie –  Hlavná budova, 3. poschodie

Tel. : +421 2 59 378 409

 

Štruktúra oddelenia:

 • Lôžkové oddelenie

 • Ambulantný úsek:

Ambulancia oddelenia gynekologickej onkológie I.

Ambulancia oddelenia gynekologickej onkológie II.

 • Ambulantná zákrokovňa a operačná sála (začlenené do komplexu centrálnych operačných sál)

 

Lôžkové oddelenie

Lokalizácia: Hlavná budova, 3. poschodie

Tel. : +421 2 59 378 735,736

 

Denný režim:

05:45 – 07:00 podávanie rannej terapie a antibiotík, odber biologického materiálu, meranie VF, príprava pacientok k vyšetreniam, príprava k operačným výkonom, odovzdávanie služby,
07:00 – 10:00 ranná toaleta pacientok, ošetrovanie pooperačných rán, starostlivosť o drény, sledovanie bilancie tekutín, raňajky, kŕmenie pacientok, vizita s ošetrujúcim lekárom, vizita primára,  plnenie ordinácie lekára, príprava infúznych roztokov, aplikácia, intravenóznych injekcií a infúzií, príjem a prepustenie pacientok,
10:00 – 13:00 konziliárne a odborné vyšetrenia, plnenie ordinácií z vizity, monitorovanie pacientok v pooperačnom období,
12:00 – 13:00 obed, kŕmenie pacientok, podávanie obednej terapie, podávanie antibiotík,
13:00 – 17:00 konziliárne a odborné vyšetrenia, odber biologického materiálu,  príprava pacientok k operačným výkonom,
17:00 – 18:00 podávanie večernej terapie,
17:00 – 18:00 večera, kŕmenie pacientov, podávanie večernej terapie, meranie VF, ošetrenie rán, starostlivosť o drény, odovzdávanie služby,
18:30 –  19:00 večerná vizita, odovzdávanie služby,
19:30 – 21:00 plnenie ordinácií z večernej vizity, večerná toaleta,
22:00 – 06:00 podávanie nočnej terapie a  antibiotík, monitorovanie pacientok v pooperačnom období, nočný pokoj,Návštevné hodiny:

pondelok – piatok:  15:00 – 17:00

sobota, nedeľa, sviatky:  14:00 – 17:00

Podľa závažnosti stavu pacienta a po odsúhlasení primárom oddelenia, sú návštevy možné aj mimo stanovených hodín. V deň operácie sa návštevy neodporúčajú.

 

Ambulancia oddelenia gynekologickej onkológie I.  (OGO I.)

Lokalizácia: Hlavná budova, 3. poschodie

Tel. : +421 2 59 378 781

 

Lekár:
MUDr. Tibor Lengyel, PhD., MPH., primár
MUDr. Milan Krkoška
MUDr. Igor Slezák, PhD.

 

Sestra:

Dipl. sestra Silvia Rýchla

Mgr. Zlatica Vítková

 

Ordinačné hodiny

Pondelok

13:00 – 15:00

(MUDr. Tibor Lengyel, PhD., MPH., primár)

7:00 – 8:00

Príprava pracoviska, odbery, prijímanie pacientok na hospitalizáciu

8:00 – 12:00

Vyšetrovanie pacientok, ambulantný ulrazvuk v gynekológii, konziliárne vyšetrenia

12:00 – 12:30

Obedňajšia prestávka

12:30 – 15:00 

Vyšetrovanie hospitalizovaných pacientok, dezinfekcia, spracovanie dokumentácie pre zdravotné poisťovne

Utorok

8:00  – 9:00

(MUDr. Tibor Lengyel, PhD., MPH., primár)

Streda

7:30  – 15:00

(MUDr. Igor Slezák, PhD.)

Štvrtok

7:30  – 15:00

(MUDr. Milan Krkoška)

Piatok

13:00 – 15:00

(MUDr. Tibor Lengyel, PhD., MPH., primár)

 

Ambulancia oddelenia gynekologickej onkológie II.  (OGO II)

Lokalizácia: Hlavná budova, 3. poschodie

Tel. : +421 2 59378 766

 

Lekár:
MUDr. Tibor Lengyel, PhD., MPH., primár 
MUDr. Lucia Kocová
Doc. Igor Rozumyk, PhD.
MUDr. Oliver Sadovský, CSc.

 

Sestra:

Dipl. sestra Silvia Rýchla

Mgr. Zlatica Vítková

 

Ordinačné hodiny

Pondelok

7:00  – 15:00

( MUDr. Oliver Sadovský, CSc.)

7:00 – 8:00

Príprava pracoviska, odbery, prijímanie pacientok na hospitalizáciu

8:00 – 12:00

Vyšetrovanie pacientok, ambulantný ultrazvuk v gynekológii, konziliárne vyšetrenia

12:00 – 12:30

Obedňajšia prestávka

12:30 – 15:00 

Vyšetrovanie hospitalizovaných pacientok, dezinfekcia, spracovanie dokumentácie pre zdravotné poisťovne

Utorok

7:00  – 15:00

( MUDr. Lucia Kocová)

Streda

13:00 – 15:00

(MUDr. Tibor Lengyel, PhD., MPH., primár)

Štvrtok

8:00  – 9:00

(MUDr. Tibor Lengyel, PhD., MPH., primár)

Piatok

7:00  – 15:00

(Doc. Igor Rozumyk, PhD.)

 

ĽUDIA

Primár  
MUDr. Tibor Lengyel, PhD., MPH., primár  kl.865

 

Zástupca primára  
MUDr. Igor Slezák, PhD.  kl.493

                           

Sekretariát  
Marta Morávková  kl.409

 

Vedúca sestra  
PhDr. Katarína Hrdlovičová    kl.736, 735

                                                                                    

Lekári oddelenia:
MUDr. Dann Daood 
MUDr. Lucia Kocová
MUDr. Milan Krkoška
Doc. Igor Rozumyk, PhD.
MUDr. Oliver Sadovský, CSc.

 

PROFIL PRACOVISKA

Oddelenie gynekologickej onkológie je najvyšším špecializovaným onkogynekologickým pracoviskom v SR. Slúži ako referenčné centrum pri riešení zložitých onkogynekologických operácií.  Oddelenie je tiež výučbovou základňou v odbore gynekológia v onkológii a pôsobí ako konzultačné pracovisko pre diagnostiku a liečbu gynekologických zhubných nádorov pre zdravotnícke zariadenia SR.

 

Vykonáva:

 • diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku zhubných a nezhubných nádorov ako aj prekanceróz ženských reprodukčných orgánov v súčinnosti so spoločnými vyšetrovacími a liečebnými zložkami (SVALZ) NOÚ. Diagnostika sa realizuje na 2 onkogynekologických ambulanciách. Využíva vulvoskopiu, expertnú kolposkopiu, cielenú biopsiu, transvaginálnu/abdominálnu ultrasonografiu, hysterosonografiu, hysteroskopiu, laparoskopiu a klinické skúsenosti lekárov oddelenia podložené subšpecializáciami z onkogynekológie, certifikátmi z ultrasonografickej diagnostiky a dlhoročnou klinickou praxou
 • primárnu a sekundárnu prevenciu zhubných gynekologických ochorení s dôrazom na prevenciu rakoviny krčka maternice
 • operačné zákroky prekanceróz, benígnych a malígnych nádorov ženských reprodukčných orgánov podľa najnovších vedeckých poznatkov. Pri ochoreniach vulvy realizuje v indikovaných prípadoch radikálne vulvektómie a ingvinálne lymfadenektómie. V prípadoch prekanceróz a malígnych ochorení krčka maternice sa vykonávajú výkony: excízia transformačnej zóny sľučkou (loop excision of the transformation zone, LETZ), konizácia ihlou (straight wire excision of the transformation zone, SWETZ), konizácia studeným nožom (cold knife conisation), extrafasciálna hysterektómia, radikálna hysterektómia s panvovou a paraaortálnou lymfadenektómiou, nervy zachovávajúce radikálne hysterektómie a fertilitu zachovávajúce radikálne operácie. Ako súčasť operačnej liečby sa využíva detekcia sentinelových lymfatických uzlín. V spolupráci s Klinikou chirurgickej onkológie SZU a NOÚ sa vykonávajú resekčné výkony na gastrointestinálnom trakte v rámci cytoredukčných operácií a exenteračné operácie malej panvy, najmä pri recidívach rakoviny krčka maternice.
 • odborné špecializované ošetrovateľské služby, spojené s poskytovaním komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrovateľského procesu a ošetrovateľských štandardov.

 

Spolupracuje:

 • na klinickom skúšaní s ostatnými oddeleniami NOÚ
 • s odbornými spoločnosťami na príprave odporúčaní pre diagnostiku a liečbu onkogynekologických ochorení
 • s MZ SR a WHO na príprave Národného onkologického programu v časti „Skríning rakoviny krčka maternice“.

 

Zabezpečuje:

 • výučbovú bázu v onkogynekológii
 • ako konzultačné pracovisko diagnostiku a liečbu gynekologických zhubných nádorov pre zdravotnícke zariadenia SR.

 

Lôžkové vybavenie: 

Lôžkové oddelenie gynekologickej onkológie sa zaoberá diagnostikou, liečením onkologických malignít ženských pohlavných orgánov. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme na 20 lôžkach. Súčasťou izby pre pacientky je sociálne zariadenie, televízor, telefón.

 

Prístrojové vybavenie:

 • USG prístroj
 • kolposkop
 • EKG
 • monitor VF
 • elektrokoagulátor
 • EDK – elektrochirurgický prístroj
 • odsávačka