Kožná ambulancia IV.

Nachádzate sa tu

Hlavná budova

1. poschodie - číslo dverí 115

zobraziť orientačný plán

Lekár MUDr. Zuzana Zelenayová

Sestra Katarína Červencová

Ordinačné hodiny

pondelok
neordinuje
utorok
08.00 – 12.30
streda
neordinuje
štvrtok
08.00 – 12.30
piatok
neordinuje

07.30 – 08.00

Príprava pracoviska, porada lekárov a sestier

08.00 – 12.30

Vyšetrovanie pacientov, odbery, konzíliá

12.30 – 13.00

Obedňajšia prestávka

13.00 – 15.00

Konziliárne vyšetrenia lôžkových pacientov, spracovávanie dokumentácie pre ZP, vyhodnotenie výsledkov, objednávanie materiálu cez PC, prevádzkové schôdze, semináre

14.30 – 15.00

Dezinfekcia pracoviska

Vyšetrovaní pacienti:

  • dispenzarizovaní pacienti s dg. C 43,C 44
  • noví pacienti s priezviskom od N – Z: s odporučením od obvod. kožného lekára (Pondelok – Streda – Piatok)
  • noví pacienti s priezviskom od L – Z: s odporučením od obvod. kožného lekára (Štvrtok– Piatok) 

 

Prosím termín nasledujúcej návštevy si objednajte na recepcii na t. č. 02/ 59 378 823.