Pokyny pred vyšetrením na jednotlivých pracoviskách Rádiologického oddelenia

Nachádzate sa tu

Skiagrafické pracovisko (RTG)

Lokalizácia: Hlavná budova, na prízemí

Prevádzka:  nepretržitá  

                      t.j. 7:00 – 14:12 pracovná doba, po 14:12 ústavná pohotovostná služba

 

Röntgenové vyšetrenie sa vykonáva na digitálnom RTG zariadení AXIOM Aristos FX plus.

Skiagrafia t.j. snímkovanie RTG lúčmi slúži na RTG zobrazenie rôznych častí ľudského tela, t.j. hrudníka, brucha, končatín, chrbtice a lebky. Vďaka plne digitálnemu RTG prístroju sa röntgenový obraz zobrazí priamo na obrazovke.

 

Pokyny pred vyšetrením:

 

Po vyšetrení:

 

Skiaskopické pracovisko (RTG)

Lokalizácia:  Hlavná budova, na prízemí

Prevádzka:  nepretržitá  

                      t.j. 7:00 – 14:12 pracovná doba , po 14:12 ústavná pohotovostná služba

Tel. evidencia pacientov: + 421 53 378 557

 

Skiaskopia je dynamické sledovanie RTG obrazu. U nás sa vykonáva na RTG zariadení PHILIPS easy diagnost. Vykonávame skiaskopické vyšetrenia v jednotlivých lokalitách tela, kontrastné vyšetrenia tráviaceho traktu a uropoetického systému.

 

Pokyny pred vyšetrením:

 

Deň pred vyšetrením:

 

Ráno pred vyšetrením:

 

Po vyšetrení:

 

Ultrazvukové pracovisko (USG)

Lokalizácia:  Hlavná budova, na prízemí

Denná prevádzka: nepretržitá  

        t.j. 7:00 – 14:12h pracovná doba , po 14:12h ústavná pohotovostná služba

Tel. evidencia pacientov: + 421 53 378 557

 

Ultrazvukom (tzv. sonografia) sa vyšetrujú orgány na základe pohlcovania a odrazu ultrazvukových vĺn, ktoré nezaťažujú pacienta žiarením, a preto ho môžeme opakovať podľa potreby. Prístroj na ktorom sa vykonáva USG vyšetrenie ALOKA PROSOUND F 75. Pracovisko sa zameriava predovšetkým na vyšetrenie dutiny brušnej, panvy, povrchových štruktúr krku a svalov.

 

Pokyny pred vyšetrením:

 

Brucho a brušná dutina

 

 

 

Obličky a močový mechúr, orgány malej panvy, maternice a vaječníkov

 

Povrchové orgány

 

Po vyšetrení:

 

Pracovisko diagnostiky prsníka

 

Mamografia  (MMG)

Lokalizácia: Hlavná budova, na prízemí

Denná prevádzka: 7:00 – 14:12 (okrem víkendov a sviatkov)

Tel.: + 421 53 378 215

 

Mamografia je röntgenové vyšetrenie prsníkov s veľmi nízkou dávkou žiarenia. Je to celosvetovo akceptované preventívne vyšetrenie prsníkov u bezpríznakových žien, v SR odporúčané u žien po dovŕšení 40. roku veku. Zároveň slúži ako diagnostická metóda zobrazenia patologických procesov prsníkov u žien s príznakmi ochorenia prsníkov. 

Mamografia sa vykonáva na digitálnom MMG zariadení Giotto Image SDL. Každý prsník je snímkovaný v 2 projekciách. Počas vyšetrenia musí byť prsník stlačený, čo môže byť bolestivé. Vďaka plne digitálnemu MMG prístroju sa röntgenový obraz zobrazí priamo na obrazovke. 

 

Pokyny pred vyšetrením:

 

Vyšetrenie by mali absolvovať ženy:

 

Po vyšetrení:

 

Ultrazvuk (USG) prsníka

Ultrazvukom (tzv. sonografia) sa vyšetrujú prsníky pomocou ultrazvukových vĺn, ktoré nezaťažujú pacienta žiarením, a preto ho môžeme opakovať podľa potreby. USG vyšetrenie prsníkov je vhodné najmä pre ženy mladšie ako 40 rokov, tehotné ženy. Slúži na bližšiu špecifikáciu hmatných lézií v prsníku, dodiferencovanie ložísk zistených pri MMG a MR, pri podozrení na ruptúru implantátu. Na našom pracovisku vyšetrujeme USG prístrojom ALOKA ARIETA 70. U žien nad 40 rokov je prvou diagnostickou metódou mamografia.

 

Intervenčné výkony na prsníku

Intervenčné výkony na prsníku sa realizujú pod mamografickou (stereotaktické biopsie) alebo ultrazvukovou kontrolou:Pokyny pred vyšetrením:

 

Vyšetrenie by mali  absolvovať ženy:

 

Po vyšetrení:

 

Pracovisko počítačovej tomografie (CT)

Lokalizácia:  Hlavná budova, - 1 poschodie (suterén)

Denná prevádzka: nepretržitá   

                      t.j. 7:00 – 14:12 pracovná doba , po 14:12 ústavná pohotovostná služba

Tel. evidencia pacientov:  +421 2 59378 545       

CT: + 421 2 59378 539 

 

Počítačová tomografia (CT)  pomocou röntgenového žiarenia umožňuje bližšie zobrazenie orgánov tela v tenkých vrstvách - diagnostiku ochorení, poranení a u onkologických pacientov slúži na stanovenie rozsahu onkologického ochorenia a na posúdenie efektu sledovanie úspešnosti liečby. CT vyšetrenie je realizované na CT prístroji Siemens Somatom Sensation 16. 

 

Pokyny pred vyšetrením:

 

Špeciálne upozorniť lekára pred CT vyšetrením by ste mali, ak ste pacient:

 

Pokyny po vyšetrení:

 

Po vyšetrení:

 

Pracovisko magnetickej rezonancie (MR)

Lokalizácia:  Hlavná budova, - 1. poschodie

Denná prevádzka: 7:00 – 14:00 (okrem víkendov a sviatkov)

Tel. evidencia pacientov: +421 2 59378 545   

MR: +421 2 59378 353   

 

Magnetická rezonancia je moderná vyšetrovacia zobrazovacia metóda využívajúca magnetické pole (vyšetrenie bez radiačnej záťaže), ktorá má vysokú tkanivovú špecificitu, čo sa využíva najmä na zobrazenie mäkkých tkanív a kostí v jednotlivých lokalitách tela. Vyšetrenie je bezpečné, bezbolestné, podľa lokality a rozsahu vyšetrovanej časti tela trvá približne od 15 do 45 minút. Prístroj MR MAGNETOM AVANTO 1,5 T.

 

Pokyny pred vyšetrením:

 

Upozornenie:

 

Po vyšetrení:

 

Intervenčná rádiológia

Intervenčná rádiológia vykonáva invazívne výkony, ktoré sú potrebné pri diagnostike a liečbe ochorení a ich komplikácií. V prevažnej miere ide o výkony pod USG a CT navigáciou, menej často pod RTG skiaskopiou.

 

USG navigované výkony:

 

CT navigované výkony: