Oddelenie klinickej biochémie

Nachádzate sa tu

Lokalizácia: Hlavná budova, 1. poschodie

Tel. : +421 2 59378 244

 

Štruktúra oddelenia

  • Úsek rutinnej prevádzky a analytickej kontroly
  • Úsek špeciálnych vyšetrovacích metód

 

ĽUDIA

Primár  
MUDr. Alena Svobodová

kl.237

Vedúca laborantka  
Mgr. Lýdia Koniariková kl.232
Laboratórny diagnostik  
Mgr. Soňa Horníčeková kl.236
Príjem biologického materiálu kl.244

 

PROFIL PRACOVISKA

Oddelenie klinickej biochémie zabezpečuje kompletnú klinicko-biochemickú základnú a špeciálnu diagnostiku zo séra, moču, stolice, ako aj iných biologických materiálov.

Okrem základných biochemických vyšetrení vykonáva tiež vyšetrenia špecifických proteínov, nádorových markerov,  zápalových markerov, hladín liečiv, vyšetrenia hormónov a diagnostiku metabolických porúch glycidov, kyseliny močovej a lipidov.

 

Zabezpečuje:

  • rutinné a špeciálne biochemické vyšetrenia biologických materiálov, pričom využíva štandardizované a unifikované metódy a systémy externej a internej kontroly kvality
  • zriedkavo požadované vyšetrenia v Oddelení klinickej biochémie iných zariadení, poskytuje poradenstvo v predanalytickom spracovaní biologického materiálu (špeciálne odbery a zbery materiálov, ich uskladnenie a transport). Lekár poskytuje konziliárne klinicko-biochemické vyšetrenia pre pacientov NOÚ v oblasti diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky
  • participuje na klinických štúdiách NOÚ spracovaním a uskladnením vzoriek.