Prsníkové centrum

Nachádzate sa tu

Lokalizácia: Hlavná budova, 1. poschodie

Tel. : +421 2 59 378 823

Štruktúra

Prsníkové centrum pozostáva z 5 prsníkových ambulancií.

ĽUDIA

Primárka

MUDr. Eva Oravcová, PhD.         kl. 240

Manažérka dennej zmeny

PhDr. Magdaléna Bugárová        kl. 731

 

Lekári

MUDr. Ivica Bartošová, MUDr. Barbora Dobiášová, MUDr. Jana Kopajová, MUDr. Eva Mináriková,      MUDr. Andrea Šimová, MHA, MUDr. Ivan Waltzer

Sestry

Miroslava Gúthová, Dipl. sestra Henrieta Györögová, Anna Juhásová, Bc. Dominika Úradníková,        Mgr. Mária Zázrivcová

PROFIL 

Prsníkové centrum je špecializované odborné pracovisko, ktoré poskytuje komplexnú diagnosticko-liečebnú a poradenskú starostlivosť. U žien s príznakmi ochorenia prsníkovej žľazy sa včas vykonáva diagnostika nezhubných a zhubných ochorení. V spolupráci s inými oddeleniami sa diagnostikujú včasné štádiá karcinómu prsníka a nasadenie včasnej liečby pri tomto ochorení.

Prsníkové centrum organizuje pravidelné multidisciplinárne semináre, kde sa stretávajú onkológovia, onkochirurgovia, rádiodiagnostici, rádioterapeuti a genetici a spoločne sa realizujú komplikované diagnostické a terapeutické rozhodnutia ohľadom konkrétnych pacientov.

Vykonáva:

  • diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku prsníkových ochorení
  • dlhodobo sleduje pacientov so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka, najmä s výskytom karcinómu prsníka v rodine a po operácii prsníka
  • dlhodobo sleduje pacientov s rakovinou prsníka

Zabezpečuje:

  • konziliárne vyšetrenia pacientov s ochoreniami prsníkov s odporúčaním  od gynekológa, alebo onkológa
  • ultrasonografické vyšetrenia prsníkov, ako i tenkoihlový odber z prsníkov a tiež náter sekrétu z prsníkov za účelom spresnenia diagnózy ochorenia prsníkovej žľazy
  • liečbu nezhubných ochorení, najmä bolestivosti a sekrécie z prsníkov, ako i hormonálnu liečbu onkologických ochorení
  • predoperačnú diagnostiku pacientov s karcinómom prsníka za účelom určenia štádia ochorenia a následná indikácia terapie
  • dispenzarizáciu pacientov s potvrdenou diagnózou karcinómu prsníka
  • prísne sledovanie pacientov s vysokým rizikom vzniku karcinómu prsníka

 

Objednanie nových pacientov

Noví pacienti s odporúčaním od gynekológa, alebo onkológa a s kompletnou mamologickou dokumentáciou (odporúčanie, popisy a MMG, prípadne MRI a CT aj na CD nosiči) sa môžu objednať na recepcii Prsníkového centra v pracovných dňoch od 12.30 do 15.00 na tel.: 02/59 378  823.