Hospitalizácia

Nachádzate sa tu

Pacient sa najprv ohlási v určený deň hospitalizácie v raňajších hodinách na ambulancii príslušného oddelenia, na ktorom má byť hospitalizovaný.

V ambulancii pacientovi vystavia prijímací lístok na hospitalizáciu, s ktorým sa pacient dostaví na Príjem (Pavilón radiačnej onkológie, na prízemí, 7:00 – 15:00), kde predloží občiansky preukaz, preukaz zdravotnej poisťovne a registračný lístok.

Následne  je pacient administratívne  prijatý na hospitalizáciu a môže ísť na príslušné lôžkové oddelenie, kde sa ho už ujme zdravotná sestra.

Aké doklady potrebujete na hospitalizáciu?

Počas hospitalizácie budete potrebovať: