Odborová organizácia

Základná organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (ZO SOZZaSS) participuje na Kolektívnej zmluve (KZ), ktorá upravuje individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom NOÚ a zamestnancami zastúpenými odborovou organizáciou.

Výbor ZO SOZZaSS:

Mgr. Terézia Luptáková / predseda

Ing. Peter Hodás / podpredseda

MUDr. Vladimír Mego / podpredseda 

členovia: 

Mgr. Alžbeta Bačíková

Bc. Vladimíra Baranová

prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH

 

Kontakty:

Mgr. Terézia Luptáková

predseda ZO SOZZaSS

Tel.: + 421 2 59 378 678 

Mgr. Alžbeta Bačíková

bezpečnostný technik - odborník na BOZP pre ZO SOZZaSS

Tel.:+ 421 2 59 378 192

E-mail:  odbory.nou@gmail.com

Miesto: NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Administratívna budova