Centrálne operačné sály

Nachádzate sa tu

Lokalizácia: Hlavná budova, prízemie

Tel. : +421 2 59378 417

 

Štruktúra oddelenia

  • Operačná sála I.
  • Operačná sála II.
  • Operačná sála III.
  • Operačná sála IV.
  • Operačná sála V.
  • Ambulantná zákrokovňa - chirurgická onkológia
  • Ambulantná zákrokovňa – gynekologická onkológia
 

PROFIL PRACOVISKA

Centrálne operačné sály sú na úrovni oddelenia. Zabezpečujú  činnosť na operačných sálach a zákrokovniach pre  medicínske odbory chirurgickej onkológie a gynekologickej onkológie v NOÚ na základe ich požiadaviek. Centrálne operačné sály úzko spolupracujú najmä s Oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny, s Klinikou chirurgickej onkológie, Oddelením gynekologickej onkológie a s Oddelením centrálnej sterilizácie.

Vykonávajú:

  • operačné výkony a liečbu, ktorá kladie vysoké nároky na technické a materiálne vybavenie, vysokú erudovanosť personálu, organizáciu práce a  dodržiavanie asepsy a antisepsy. Všetky tieto podmienky môžu byť splnené len v špeciálnych, k tomu vybudovaných priestoroch operačnú činnosť na zákrokovniach pre Kliniku chirurgickej onkológie a pre Oddelenie gynekologickej onkológie.