Parkovanie

Nachádzate sa tu

Zákazník pri príchode do areálu NOÚ dostane žetón, pri odchode sa na vrátnici načíta žetón s presným časom parkovania od - do. Za parkovanie sa platí na vrátnici, len v hotovosti.     

 

Cenník parkovania platný od 1.7.2017

Kategória

Doba bezplatného parkovania

Parkovné po uplynutí doby bezplatného parkovania

Pacient, sprevádzajúca osoba

4 hodiny

každých ďalších začatých 30 minút 1,- €

Pacient s preukazom ŤZP

neobmedzene

Návšteva pacienta

4 hodiny

každých ďalších začatých 30 minút 1,- €

 

Upozornenie:  Preukaz ŤZP je neprenosný. Preto je potrebné, aby pri odchode z NOÚ bol v aute prítomný aj samotný držiteľ preukazu ŤZP.