Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
757/19/NOU/OZT
v zmysle CP nákup horizontálnych elektroforetických aparatúr pre OLG
1 500,00 € 14. 10. 2019 Lambda Life, a. s., Levočská 3, 851 01, Bratislava, 35 848 189 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
758/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup vozíka na prádlo pre GAE I a OKO G
656,24 € 14. 10. 2019 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
759/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup pulzného oximetra pre OAIM
2 300,00 € 14. 10. 2019 BIOFLEX, s. r. o., Borovce č. 126, 922 09, Borovce, 36 260 231 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
760/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup a inštaláciu zdvihacieho motora Likrall 200 s príslušenstvom pre ORO
3 367,89 € 14. 10. 2019 DARTIN Slovensko, s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 25, 080 05, Prešov, 31 676 936 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
751/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup náhradných dielov a opravu Lineárneho urýchľovača Elekta Synergy Platform pre ORO
13 860,00 € 11. 10. 2019 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
752/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup nerezového schodíka a odkladacej tácky k infúznemu stojanu pre GAE amb. I
538,02 € 11. 10. 2019 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
753/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup mechanickej pipety Bravo pre OPA
131,00 € 11. 10. 2019 BioTech, s. r. o., Kresánkova 12, 841 05, Bratislava, 35 768 444 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
754/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup mobilného stojana pre monitor vitálnych funkcii pre GAE amb.I
210,00 € 11. 10. 2019 BIOFLEX, s. r. o., Borovce č. 126, 922 09, Borovce, 36 260 231 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
755/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákkup na prádlo pre OCHO D
182,80 € 11. 10. 2019 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
756/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup držiaka infúzii kombi na nástennú rampu pre OOHI.
3 375,00 € 11. 10. 2019 ELMED, s .r. o., Jánošikova 73, 921 01, Piešťany, 47 043 024 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
749/19/NOU/OPUS
v zmysle vyhlášky MPSVaR č 508/2009 Z.z. - posúdenie konštrukčnej dokumentácie VZT elektro-modernizácie lineár. Urýchlovač a CT simulátor a Posúdenie konštrukčnej dokumentácie elektro OAIM
430,00 € 07. 10. 2019 Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01, Bratislava, 36 653 004 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
750/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup digitálnych teplomereov Omron Eco Temp Smart pre oddelenia: OCHO C, OKO F, OOH I a náhradných manžiet k tlakomerom Omron M6 pre OCHO B a OKO A
321,00 € 07. 10. 2019 Celimed s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, 31 403 751 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
734/19/NOU/OZT
na základe serv.zmluvy č. 017-04 a v zmysle CP - oprava operačného stola Alphamaquet pre COS
2 384,70 € 04. 10. 2019 MAQUET Slovakia, s. r. o., Pribinova 25, 811 09, Bratislava, 47 839 872 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
735/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava prístrojov Perfusorov Space a Infusomat Space pre OAIM
407,26 € 04. 10. 2019 B.Braun Medical s. r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 31 350 780 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
728/19/NOU/OZT
v zmysle cp - nákup Colorimetra Spectroquant Move pre OFR
907,20 € 03. 10. 2019 Merc spol. s.r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00, Praha 4, 18 626 971 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
729/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup ochranných látkových návlekov na injekčné dávkovače Graseby MS16A v počte 10ks pre OKO F
340,20 € 03. 10. 2019 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
730/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava prístrojov Infusomat Space pre OOH I - TJ a OAIM
330,12 € 03. 10. 2019 B.Braun Medical s. r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 31 350 780 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
731/19/NOU/OZT
v zmysle CP - demontáž a ekologickú likvidáciu RTG simulátora Simulix Evolution, vrátane potrvrdenia a ekologickej likvidácie pre ORO
2 276,70 € 03. 10. 2019 WEMA s. r. o, Opletalova 983/45, 110 00 Praha, CZ, 26 090 619 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
732/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava Videogastroskopu pre GAE amb. I
4 722,00 € 03. 10. 2019 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
744/19/NOU/OIT
nákup služby - automatické generovanie DRG PP položiek v menu kódera
8 890,00 € 03. 10. 2019 DATALAN a. s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, 35 810 734 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
733/19/NOU/OZT
v zmysle CP - vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability lineár. Urýchľovačov na základe Zákona o radiačnej ochrane č. 87/2018 a novej vyhlášky MZ SR č 101/2018 pre ORO
6 160,00 € 03. 10. 2019 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
746/19/NOU/OPUS
z dôvodu ukončenia prevádzky starých registračných pokladní - zálohovanie a odhlásenie pokladní Elcon mini T50 z prevádzky
240,00 € 03. 10. 2019 BEFARE 1, s. r. o., Mliekarenská 10, 851 01, Bratislava, 47 945 940 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
747/19/NOU/OIT
Nákup tovaru - CENKROS 4 oceňovanie a riadenie stavebnej výroby
1 469,25 € 03. 10. 2019 KROS a. s., Einsteinova 11, 851 01, Bratislava, 31 635 903 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
727/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava USG prístroja Logiq S7 Expert pre RDO - mamografia
642,16 € 03. 10. 2019 INTES Poprad, s. r. o., Nám. Sv. Egidia 95, 058 01, Poprad, 36 449 814 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
743/19/NOU/IEK
v zmysle CP - občerstvenie pre 130 osôb na 7.10.2019
509,60 € 02. 10. 2019 Delikanti s. r. o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03, Bratislava, 46 884 033 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
722/19/NOU/OZT
na základe Zmluvy o dielo č. 02/05 SDX a v zmysle CP - oprava tromboinkubátora Helmer PC 1200 pre OLHT I.
212,88 € 02. 10. 2019 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
723/19/NOU/OZT
na základe zmluvy o vykonávaní servisných prác a preventívneho servisu zo dňa 24.1.2008 a jej Dodatku č. 1 a v zmysle CP výmena záložnej batérie na pľúcnom ventilátore Hamilton T1 pre OAIM
237,60 € 02. 10. 2019 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
724/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup ochranných Pb záster SFX RAY vo veľkosti L a M pre OPA
910,00 € 02. 10. 2019 TransMedica, s .r .o., Na Revíne 29/C, 831 01, Bratislava, 35 843 683 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
725/19/NOU/OZT
v zmysle CP oprava a výmena filtrov v destilačnom zariadení GFL pre OPA
296,70 € 02. 10. 2019 KUSYN Laboratórne zariadenia, Žitavská 22, 821 07, Bratislava, 22 677 950 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
726/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infusomatov Space pre OAIM
429,23 € 02. 10. 2019 B.Braun Medical s. r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 31 350 780 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
742/19/NOU/MTZ
v zmysle CP - vodoinštalačný materiál
2 682,31 € 01. 10. 2019 ENTO Železiarstvo, s. r. o., Turbínová 1, 831 04, Bratislava, 35 798 505 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
740/19/NOU/MTZ
na základe rámcovej dohody - tlačivá zdravotníckeho charakteru
4 369,00 € 30. 09. 2019 Formát Plus, s .r. o., Romanova 33, 851 02 Bratislava, 35 834 293 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
741/19/NOU/OPUS
v zmysle CP - vypracovanie technologického projektu "RTG angiografické pracovisko"
1 450,00 € 30. 09. 2019 HOSPING spol., s r. o., Bajkalská 29F, 821 05, Bratislava, 31 328 474 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
745/19/NOU/OPUS
výroba pečiatok v mesiaci september 2019
320,32 € 30. 09. 2019 Alexander Tekauer - ATTI, Kvetinárska 1, 821 06, Bratislava, 11 654 805 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
739/19/NOU/OIT
nákup služby - servis vypalovacieho robota Discprotucer PP 100 N
236,00 € 27. 09. 2019 PRINT TRADE, s. r. o., Čajakovského 8, 984 01, Lučenec, 31585078 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
736/19/NOU/IEK
v zmysle CP - tlač obojstranných vizitiek pre zamestnanca NOU
16,00 € 27. 09. 2019 DOLIS GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
737/19/NOU/OPUS
v zmysle zmluvy o dielo č. 57/2018 dodanie a montáž kazet.stropu na 3. p. + SDK stena, dodanie a montáž kazetového stropu 2. poschodie - lej. izba OGO
12026,70 € 26. 09. 2019 R&P, s. r. o., Fedinova 12/1114, 851 01, Bratislava, 44 878 842 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
719/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup náhradného dielu k prístroju Planer Kryo, pre OLHT
227,00 € 25. 09. 2019 FINN-LEY VAKUUM, s. r. o., Simáčkova 2, 628 00, Brno-Lišeň, 46 345 159 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
717/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup transportnej tašky s vnútorným kontajnerom na prepravu krvných derivátov pre ORO
87,90 € 24. 09. 2019 STERILAB, s .r .o., Textilná 23, 034 01, Ružomberok, 35 853 913 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
718/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava chirurgických inštrumentov v počte 22ks podľa priloženého zoznamu pre COS a 10 ks pre OPA
695,00 € 24. 09. 2019 CHIRSERVIS - Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
721/19/NOU/MTZ
obliečky na nem. lôžka pranie 95C, paplón - obliečka, Vankúš - obliečka, košeľa operačná Anjel
1 008,00 € 24. 09. 2019 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, 040 12, Košice, 366 00 377 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
705/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup matrasa SPIRIT Standart na transportné lehátko Stretcher pre OKO F
179,00 € 23. 09. 2019 Artspect spol. s.r. o., Ryničná 40, 831 06, Bratislava, 47 760 265 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
716/19/NOU/OZT
na základe Zmluvy na výkon servisných prác č. 1/2003 a v zmysle CP - oprava injekčného dávkovača Graseby MS16A pre OOH II
51,45 € 23. 09. 2019 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
706/19/NOU/OZT
v zmysle CP - diagnostiku poruchy TV Samsung pr OCHO C
40,00 € 23. 09. 2019 ESC SK, s. r. o., Dvojkrížna 47, 821 07, Bratislava, 46 615 560 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
707/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava pľúcneho ventilátora Puritan Bennett 980 pre OAIM
1 881,20 € 23. 09. 2019 Medtronic Slovakia, s. r. o., Karadžičová 16, 821 08 Bratislava, 46410759 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
708/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusorov Space pre OAIM
204,91 € 23. 09. 2019 B.Braun Medical s. r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 31 350 780 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
709/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava antidekubitného matraca pre OAIM
54,74 € 23. 09. 2019 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
710/19/NOU/OZT
na základ Zmluvy na výkon servisných prác č. 1/2003 a v zmysle CP - oprava injekčnho dávkovača Graseby MS16A pre OKO F
87,45 € 23. 09. 2019 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
659/19/NOU/OZT
v zmysleCP - nákup demo prístroja s príslušenstvom pre OAIM
14 900,00 € 23. 09. 2019 TIMED, s .r .o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 00 602 175 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
711/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup 15 cm obojstranného paličkového pátradla v počte 4 ks pre OPA
16,32 € 23. 09. 2019 Medin Slovensko, s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 46 540 873 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ

Stránky