Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
730/20/NOU/OPUS
objednanie polymérového postreku
300,00 € 29. 09. 2020 H2O COOL Sk, s. r. o., Homozelenická 8, 900 28, Záles, Košice 50 222 333 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
711/20/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava Bronchoskopu F-IT60 pre Pneumologickú amblanciu I.
248,00 € 28. 09. 2020 ULTRAMED s. r. o., Odeská 37, 821 06, Bratislava, 36 638 404 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
712/20/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup pojazdnej elektrickej odsávačky pre ORO
1 900,00 € 28. 09. 2020 Media Comp, s. r. o., Rovinka 268, 900 41, Rovinka, 36 731 486 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
729/20/NOU/MTZ
v zmysle CP - dávkovač AutoCut - MAX
544,20 € 28. 09. 2020 BELT SLOAKIA, s. r. o., Šamorínska 1, 821 06, Bratislava, 35 757 663 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
710/20/NOU/OZT
v zmysle CP - nákkup G aparátu pre pacientov k RHB mobilizácii pre OKO D
140,40 € 28. 09. 2020 UNIZDRAV Prešov, s. r. o., Františkánske námestie 3/A, 080 01, Prešov, 36 515 388 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
727/20/NOU/OPUS
oprava Multicar - M 25
692,50 € 25. 09. 2020 Rodacar, s. r. o., Korytnická 8, 820 14, Bratislava, 35 695 684 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
728/20/NOU/OPUS
oprava osobného motorového vozidla Dacia Logan
70,00 € 25. 09. 2020 autoteam, s. r. o., Hviezdoslavova 167. 900 31, Stupava, 35 819 464 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
723/20/NOU/OPUS
zasklenie okna na chodbe na 3p. V hlavnej budove
280,00 € 24. 09. 2020 Sklenárstvo-Karol Sekucia, Žilinská 11, 81105 Bratislava, 35442557 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
724/20/NOU/OPUS
v zmysle zmluvy o dielo č. 20/2020 - maliarske práce na OOH II
10 546,30 € 24. 09. 2020 JA-MA Creativ s.r.o., Eisnerova 6140/44, 841 07, Bratislava, 51 136 988 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
698/20/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup vyšetrovacieho lôžka pre Neurologickú amb. II a Kožnú ambulanciu IV.
813,16 € 23. 09. 2020 Čechovo SK, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 51017156 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
699/20/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup nerezovej výlevky pre OAIM
670,00 € 23. 09. 2020 ZENA - R Slovakia, s. r. o., Ulica Svornosti 42, 821 06 Bratislava, 43 913 717 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
700/20/NOU/OZT
v zmysle CP - výmena xenńovej lampy (2ks) v svetelnom zdroji CLV - 190 pre GAE amb. I.
2 282,20 € 23. 09. 2020 ULTRAMED s. r. o., Odeská 37, 821 06, Bratislava, 36 638 404 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
722/20/NOU/MTZ
zakúpenie paplónov a vankúšov po 50ks
2 537,50 € 23. 09. 2020 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, 040 12, Košice, 366 00 377 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
704/20/NOU/OPUS
v zmysle CP - fólie na OAIM
370,44 € 23. 09. 2020 Ideo s. r. o., Vajnorská 127/E, 831 04, Bratislava, 11675543 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
705/20/NOU/OZT
v zmyse CP - oprava lineárnej sondy L64 k ultrazvukovému prístroj Arietta 70, pre Mamologickú ambulanciu IV.
4 930,00 € 23. 09. 2020 Unique Medical s. r. o., Ulica Svornosti 42, 821 06, Bratislava, 46 729 429 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
706/20/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup závesnej liekovej skrinky pre Kožnú ambulanciu IV a Neurologickú ambulanciu II.
435,52 € 23. 09. 2020 1.BEAMI, s .r. o., Čachtická 15, 831 06, Bratislava, 35 680 865 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
707/20/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup odberového stolíka pre Neurologickú ambulanciu II
682,25 € 23. 09. 2020 Čechovo SK, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 51017156 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
708/20/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava Videokolonskopu CF-Q180AL pre GAE amb.
7 348,50 € 23. 09. 2020 ULTRAMED s. r. o., Odeská 37, 821 06, Bratislava, 36 638 404 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
696/20/NOU/OZT
v zmysle CP - bezpečnostno-technickú kontrolu prístrojov energitická platforma Covidien - Force Triad v počte 5 ks pre COS
950,00 € 23. 09. 2020 Medtronic Slovakia, s .r .o., Karadžičová 16, 821 08, Bratislava, 46 410 759 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
709/20/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup chladničkových teplomerov v počte 9ks pre Špecializované ambl. a oddelenia NOÚ
24,00 € 23. 09. 2020 ECOMED, Dlhá 95, 010 09, Žilina, 11 943 254 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
697/20/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup servírovacích stolíkov k nemocničným lôažkam pacientov pre OAIM
2 970,00 € 23. 09. 2020 ELMED, s .r. o., Jánošikova 73, 921 01, Piešťany, 47 043 024 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
693/20/NOU/OZT
v zmysle CP - pravidelná bezpečnostno technickú kontrolu injektora kontrastnej látky Ulrich CT Motion pre RDO-CT
1 016,61 € 22. 09. 2020 Sanova Pharma GesmbH, Haidelstrasse 4, 1110, Vienna, Rakúsko, Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
694/20/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava centrifúgypre OLHT I
120,00 € 22. 09. 2020 EUREX MEDICA, s.r.o., Kysucká cesta 5A, 010 01, Žilina, 36 392 944 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
695/20/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava a nabrúsenie chirurgických inštrumentov podľa priloženého zoznamu v počte 21 ks pre OPA - patológia, OCHO A a C a špecializované ambulancie
75,90 € 22. 09. 2020 CHIRSERVIS - Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
631/20/NOU/IEK
v zmysle CP - tlač letáku v Newslettra 2/2020 pre zamestnancov
200,00 € 21. 09. 2020 Kasico, a. s., Hagarová 9, 831 51, Bratislava, 17 308 267 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
702/20/NOU/MTZ
zdravotnícke oblečenie
6 602,10 € 17. 09. 2020 JNL, s. r. o., Uzovce 26, 082 66, Uzovce, 51 026 414 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
687/20/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup Viacúčelového/UNI vozíka s príslušenstvom pre Mamologickú ambulanciu II a Mamologickú ambulanciu V.
1 590,71 € 16. 09. 2020 Čechovo SK, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 51017156 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
688/20/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup germicídnych žiaričov a spínacích hodín pre COS a Covid ambulanciu
4 012,29 € 16. 09. 2020 Nexa, s .r .o., Sasinkova 9, 921 41, Piešťany, 36 239 798 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
689/20/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava terapeutického RTG prístroja Gulmay X - strahl D3000 pre ORO
334,30 € 16. 09. 2020 Canberra-Paccard, s. r. o., Bytčická 72, 010 01, Žilina, 31 576 303 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
690/20/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup lekárských stoličiek DANA pre Neurologickú ambulanciu II a Kožná ambulancia IV
594,36 € 16. 09. 2020 Čechovo SK, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 51017156 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
691/20/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup kancelárskych stoličiek Orlando pre Kožná amb. IV
427,50 € 16. 09. 2020 Roland Schváb - Solid interiér, Pri Gymnáziu 4, 940 01, Nové Zámky, 41 453 484 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
692/20/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava prístrojov Perfusor Space a Perfusor Compact pre OAIM
638,80 € 16. 09. 2020 B.Braun Medical s.r. o., Hlučinska 3, 831 03, Bratislava, 31 350 780 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
685/20/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup mobilných telefónov pre OPUS - Stredisko dopravy a OPA
160,00 € 16. 09. 2020 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
686/20/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup analyzátora dychu pre Referát BOZP
1 023,19 € 16. 09. 2020 KALAS Medical, s. r. o., Slovenských partizánov 1130/50, 017 01, Považská Bystrica, 36 350 745 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
660/20/NOU/OZT
na základe Servisnej zmluvy č. 017-04 a v zmysle CP - výmena nožného polstrovania operačného stola Maquet 1150 na Operačnej sále č. 1 - Centrálne operačné sály
1 207,32 € 11. 09. 2020 GETINGE Slovakia, s. r. o., Pribinova 25, 811 09, Bratislava, 47 839 872 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
684/20/NOU/MTZ
Medex antibakteriálne mydlo 650 ml
2 210,00 € 11. 09. 2020 Persona, s. r. o., Nádražná 34, 900 28, Ivanka pri Dunaji, 35 900 865 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
657/20/NOU/OZT
v zmysle CP - renovácia a nabrúsenie nožníc so špeciálnym výbrusom v počte 6 ks pre COS
457,02 € 10. 09. 2020 B.Braun Medical s.r. o., Hlučinska 3, 831 03, Bratislava, 31 350 780 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
658/20/NOU/OZT
v zmysle CP - preprava pĺúcnych ventilátorov z Malaciek do NOU pre OZT
130,00 € 10. 09. 2020 Dana Siváčková - DADASPED, Bulharská 77, 821 04 Bratislava, 32 113 374 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
659/20/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava prístrojov Infusomat pre OOHI pre OKO D
555,04 € 10. 09. 2020 B.Braun Medical s.r. o., Hlučinska 3, 831 03, Bratislava, 31 350 780 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
680/20/NOU/OPUS
v zmysle zmluvy o dielo č. 37/2020 - výmena stropu v seminárnej miestnosti klinickej onkológie
2 036,50 € 09. 09. 2020 EMKOSTAV, s .r .o., Malý Báb 38, 951 34, Báb, 46 640 444 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
681/20/NOU/OPUS
v zmysle zmluvy o dielo č. 20/2020 - maliarske práce v seminárnej miestnosti klinickej onkológie
407,53 € 09. 09. 2020 JA-MA Creativ s.r.o., Eisnerova 6140/44, 841 07, Bratislava, 51 136 988 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
682/20/NOU/MTZ
v zmysle CP - zámočnícky materiál - samozatvarač s aretačným ramienkom
1 985,70 € 09. 09. 2020 KEYmax, s.r.o., Nám. Majstra Pavla č. 14, 054 01, Levoča, 47630990 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
683/20/NOU/MTZ
dezinfekčné utierky Clinell
3 633,90 € 09. 09. 2020 Persona, s. r. o., Nádražná 34, 900 28, Ivanka pri Dunaji, 35 900 865 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
673/20/NOU/OPUS
v zmysle CP - rekonštrukcia toaliet v administratívnej budove podľa CP
11 471,64 € 07. 09. 2020 Sajan Miloslva - MILVIN, Tatranská 32, 841 06, Bratislava, 11 823 372 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
670/20/NOU/OPUS
v zmysle CP - nábytok na mieru na OAIM
14 955,00 € 04. 09. 2020 Interiéry Kuchyne , Šterusy 79, 922 03, Vrbové, 40199274 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
648/20/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava inektora kontrastnej látky Ulrich Max pre RDO - MR
272,76 € 04. 09. 2020 Sanova Pharma GesmbH, Haidelstrasse 4, 1110, Vienna, Rakúsko, Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
671/20/NOU/OPUS
200 ks parkovacích žetónov a oprava dialkového ovládača k park.boxu č.5
1 100,00 € 04. 09. 2020 jolly Joker, a. s., Ďumbierska 3, 833 72, Bratislava, IČO:00685810 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
649/20/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup náhradneho dielu k oprave mobilného operačného stola Steris Surginox pre Amb. Chirugickej onkológie
199,98 € 04. 09. 2020 B.Braun Medical s.r. o., Hlučinska 3, 831 03, Bratislava, 31 350 780 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
650/20/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava mikrotómu Sakura pre OPA
857,07 € 04. 09. 2020 BARIA, s r. o., Karpatská 18, 811 05, Bratislava, 47131241 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
651/20/NOU/OZT
na základe Zmluvy na výkon servisných práč. 1/2003 a v zmysle CP - oprava injekčného dávkovača Graseby MS16A pre OKO D
119,24 € 04. 09. 2020 MEDIS Nitra, spol. s. r. o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01, Nitra, 36 531 774 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ

Stránky