Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
176/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup podlhavníkov varianta biela pre ORO - USG
123,03 € 01. 03. 2019 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
173/19/NOU/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU - stavebný odpad
80,00 € 28. 02. 2019 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
174/19/NOU/OPUS
v zmysle o dielo č. 55/2018 - dodanie a montáž plastových okien na MR - pracovisko denna miestnosť, bývala kanylovňa a popisovňa
3 745,65 € 28. 02. 2019 RW creed, s .r .o., J. Wolkera 2414/30, 5201, Spišská Nová Ves, 50 455 567 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
175/19/NOU/OPUS
v zmysle zmluvy o dielo č. 55/2018 - dodanie a montáž žalúzii a sieti pre časť poliklinika 1 etapa
2 437,60 € 28. 02. 2019 RW creed, s .r .o., J. Wolkera 2414/30, 5201, Spišská Nová Ves, 50 455 567 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
171/19/NOU/OPUS
vypracovanie položkového rozpočtu na plánovoanú rekonštrukciu OKO D
250,00 € 27. 02. 2019 BIVEO s. r.o., Prievzoská 7, 821 09, Bratislava, 50 373 307 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
172/19/NOU/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU - odpad zo železa
80,00 € 27. 02. 2019 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
145/19/NOU/OZT
na základe Zmluvy na výkon servisných prác č. 1/2003 a v zmysle CP - oprava injekčných dávkovačov Graseby pre OKO F a pre OKO A
89,52 € 27. 02. 2019 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
146/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava chirurgických inštrumentov v počte č. 37 ks podľa priloženého zoznamu pre COS
947,60 € 27. 02. 2019 CHIRSERVIS - Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
147/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup EKG elektród BlueSensro na EKG Holter Medilog FD12 pre Kardiol.amb.
37,50 € 27. 02. 2019 BIOFLEX, s. r. o., Borovce č. 126, 922 09, Borovce, 36 260 231 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
148/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup príslušenstva k Dewarovej nádobe pre kožnú amb. II
148,00 € 27. 02. 2019 Trigon plus, s. r. o., Goralská 40/2281, 851 01, Bratislava, 31 340 954 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
149/19/NOU/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná servisná prehliadka oxidačného stola a zariadenia Tes Valida pre OPA
302,29 € 27. 02. 2019 BD BAMED, s. r. o., 1. mája 5470/46, 901 01. Malacky, 35 863 170 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
150/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor Space pre OAIM - pre OKOD
318,26 € 27. 02. 2019 B.Braun Medical s. r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 31 350 780 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
167/19/NOU/OPUS
v zmysle CP - projekt pre stavebné povolenie pre akciu "nadstavba operačnej sály"
6 800,00 € 27. 02. 2019 HAL, s. r. o., Svätovojtešská 14, 831 03, Bratislava, 46 332 677 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
169/19/NOU/OPUS
v zmysle predloženej CP - dodávka a montáž kompresora DAESER typ SKS22/8 bar a sušku TA 11
6 550,00 € 27. 02. 2019 Jozef Merc - Merc TaPS, Veterná 2, 900 31, Stupava, 222 696 555 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
170/19/NOU/OPUS
v zmysle CP - 311/18 objednávame u Vás dodanie požiarnych zariadení
389,50 € 27. 02. 2019 MIDIS, s. r. o., Trnavská cesta 30, 821 08, Bratislava, 31 328 474 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
144/19/NOU/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná bezpečnostno-technická kontrola mikrotómov Leica pre OPA
333,00 € 26. 02. 2019 BARIA, s .r .o., Karpatská 18, 811 05, Bratislava, 47 131 241 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
143/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava Termocyklera Biorad C1000 a Termocykléra Biorad C1000 pre OLG
705,00 € 25. 02. 2019 LABO - SK, s.r.o, Púchovská 12,831 06 Bratislava, 36 365 556 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
164/19/NOU/OPUS
v zmysle CP - dodanie geodetických prác k štúdii vybudovania nájomných priestorov v areáli NOÚ
1 100,00 € 25. 02. 2019 Tomáš Kišš, Partizánska 1399/81, 952 01, Vráble, 41 43 81 32 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
161/19/NOU/OPUS
zasklenie vchodových dverí do práčovne,
250,00 € 23. 02. 2019 Sklenárstvo-Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05, Bratislava, 35 442 557 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
142/19/NOU/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročnú servisnú prehliadku sterilnej zatavovačky TSCDII pre OHLT II
240,00 € 22. 02. 2019 EUROLAB Lambda a. s., T.Miklina 2, 917 01, Trnava, 35 869 429 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
141/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava dorozumievacieho zariadenia medzi oddelením a vonkajším zvončekom pri dverách pre OOH I - TJ
270,68 € 22. 02. 2019 SYMATEX SECURITY, s. r. o., Podunajská 23 B, 821 06, Bratislava, 35 853 280 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
160/19/NOU/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu zo železa (1 kontajner)
80,00 € 21. 02. 2019 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
138/19/NOU/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročnú servisnú prehliadku hlbokomraziaceho boxu ULF, mrazničky, centrifugu a 2 kanálový digitlny teplomer so záznamom pre OKB
327,00 € 21. 02. 2019 Trigon plus, s. r. o., Goralská 40/2281, 851 01, Bratislava, 31 340 954 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
139/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfúsorov Space pre OAIM
168,66 € 21. 02. 2019 B.Braun Medical s. r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 31 350 780 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
140/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava TV prijímača a ovladáča Sharp pre ORO a zdroja k TV prijímaču Samsung pre OOH II
80,00 € 21. 02. 2019 Ivan Baláž - TV SERVIS, Na Grbe 43, 841 07, Bratislava, 30 141 532 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
157/19/NOU/OIT
nákup tovaru a služieb - Rozšírenie video vstupov o ďalšiu endoskopiu a operačnú sálu číslo V.
4 705,40 € 20. 02. 2019 SUNTEQ, s. r .o., Vajnorská 105, 831 04, Bratislava, 302 264 06 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
159/19/NOU/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu - odpad zo skla (infúzne flaše)
80,00 € 19. 02. 2019 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
134/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup antidekubitných matracov Medical III pre OCHO D
1 900,80 € 19. 02. 2019 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
135/19/NOU/OZT
v zmysle CP - pravidelnú ročnú bezpečnostno servisnú prehliadku digestora, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OPA
185,00 € 19. 02. 2019 LABO - SK, s.r.o, Púchovská 12,831 06 Bratislava, 36 365 556 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
136/19/NOU/OZT
v zmysle CP - výmenu filtrov a pravidelnú ročnú servisnú kontrolu farbiaceho automatu Leica ST 5020 a montovacieho automatu CV 5030 pre OPA
403,00 € 19. 02. 2019 BARIA, s .r .o., Karpatská 18, 811 05, Bratislava, 47 131 241 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
137/19/NOU/OZT
v zmysle CP - pravidelnú ročnú bezpečnostno technickú prehliadku prístrojov Thermo Scientific pre OPA
347,00 € 19. 02. 2019 BioVendor Slovakia, s. r. .o., Kopčianska 80, 851 01, Bratislava, 46 265 082 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
154/19/NOU/OPUS
v zmysle CP - rekonštrukcia amb. 2p. (budúce ECHO, EKG, Interné)
14 993,70 € 19. 02. 2019 SAB - PRON, s. r. o., Šúdoská 792/61, 949 11, Nitra, 36 690 945 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
155/19/NOU/OPUS
v zmysle zmluvy o dielo 55/2018 - dodanie a montáž okien s príslušenstvom pre prízemie admin. budovy
11 117,60 € 19. 02. 2019 RW creed, s .r .o., J. Wolkera 2414/30, 5201, Spišská Nová Ves, 50 455 567 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
156/19/NOU/OPUS
v zmysle zmluvy o dielo č. 55/2018 - dodanie a montáž plastových okien na oddelenie gynekologickej onkológie denna miestnosť, vyšetrovňa I. a vyšetrovňa II.
3 447,62 € 19. 02. 2019 RW creed, s .r .o., J. Wolkera 2414/30, 5201, Spišská Nová Ves, 50 455 567 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
129/19/NOU/OPUS
v zmysle CP - dodanie a montáž exteriérových žalúzii na novozrekonštruované izby oddelenia anesteziologie a intenzívnej medicíny
3 587,56 € 18. 02. 2019 Termax group, s. r. o., Farského 14, 851 01, Bratislava, 44 072 988 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
131/19/NOU/OPUS
odstránenie závad na výťahoch po opakovenej skúške (2 výťahy)
9 083,00 € 15. 02. 2019 LUKO-SK s.r.o,Kuchyňa 469,900 52, 44 492 588 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
132/19/NOU/MTZ
náveste Vstúpte - Nevstupovať
1 160,00 € 15. 02. 2019 SonSat, s. r .o., Saratovská 26/B, 841 02, Bratislava, 35 765 364 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
123/19/NOU/OPUS
v zmysle CP - dodávka a montáž elektroinštalačnej prípravy pre montáž klimatizačných zariadení v budove RTO NOU
384,46 € 15. 02. 2019 Ing. Július Izsák, Brezová ulica 1009/6,941 37, Stekov, 44 672 055 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
101/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup externého defibrilátora s brašňou a nástenným boxom pre úsek MR
5 292,00 € 15. 02. 2019 Media Comp, s. r. o., Rovinka 268, 900 41, Rovinka, 36 731 486 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
102/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava záložného zdroja UPS APC Smart 700 pre OIT
83,20 € 15. 02. 2019 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
127/19/NOU/OPUS
v zmysle CP - dodanie a aplikovanie fólii na okná oddelenia OAIM a chorobopisy v budove RDO
499,29 € 15. 02. 2019 IDEO, s. r. o., Vajnorská 127/E, 831 04, Bratislava, 35 884 860 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
103/19/NOU/OZT
v zmysle CP - spracovanie dokumentácie na povolenia prevádzky MMG pracoviska v zmysle vyhlášky MZSR pre RDO - mamografia
150,00 € 15. 02. 2019 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
128/19/NOU/OPUS
v zmysle CP - servis klimatizačných jednotiek v budove NOÚ
752,00 € 15. 02. 2019 MALLAY, s. .r .o., Pražská 17/2, 949 11, Nitra, 48 038 466 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
104/19/NOU/OZT
v zmysle CP- oprava Videogastroskopu pre GAE amb. I
99,00 € 15. 02. 2019 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
105/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup prenosného EKG prístroja s príslušenstvom a pulzného oximetra s dokovacou stanicou a senzorom pre OKO G
2 511,00 € 15. 02. 2019 BIOFLEX, s. r. o., Borovce č. 126, 922 09, Borovce, 36 260 231 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
133/19/NOU/OZT
na základe Zmluvy o servisnej činnosti - a v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov pre Lineár. Urýchlovač Clinac 2300 C/D pre ORO
14 988,00 € 14. 02. 2019 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
121/19/NOU/OIT
nákup služby - nahladove monitory + kamery OKO G
974,00 € 14. 02. 2019 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
125/19/NOU/OPUS
pravidelná štvrťročná revízia 26ks zdvíhacích zariadení v NOU a v ubytovnie Vlárska11 a 13
3 173,40 € 14. 02. 2019 LUKO-SK s.r.o,Kuchyňa 469,900 52, 44 492 588 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
130/19/NOU/OPUS
servis výťahov podľa požiadaviek v mesiaci január a február 2019
2 088,95 € 14. 02. 2019 LUKO-SK s.r.o,Kuchyňa 469,900 52, 44 492 588 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
119/19/NOU/OPUS
dodanie injekčných ventilov do dávkovacieho čerpadla Chem Ad-b s rozstrekovacou gumičkou dĺžka 100 mm
415,00 € 13. 02. 2019 Systém inžinierskych služieb s.r.o., Bjornsonova 6, 811 05 Bratislava, 17 317 169 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ

Stránky