Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
931/18/EPTČ/MTZ
tlačivá zdravotníckeho charakteru
1 347,50 € 22. 10. 2018 Formát Plus, s .r. o., Romanova 33, 851 02 Bratislava, 35 834 293 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
932/18/EPTČ/MTZ
monochromatická páska čierna živicová 20 ks, plastová karta Premier PVC, 30mil. 10 ks, Čistiaca sada do ZXP Series 3, súbor čistiacich kariet 12 ks
759,50 € 22. 10. 2018 KODYS SLOVENSKO, s. r. o., Sliačska 2, 831 02, Bratislava, 31 387 454 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
916/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infusomat Space a Perfusora Space pre OAIM
330,12 € 22. 10. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
929/18/EPTČ/OPUS
samolepiace etikety umývateľné na označenie elektrických postelí pre OKO F
9,00 € 19. 10. 2018 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
930/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dodanie a montáž kľučiek na dvere do amb. V pavilóne M oddelenia OKO A 14ks, dodanie a montáž kľuciek na dvere odd. chirurgie A 2ks
204,00 € 19. 10. 2018 FK Market, s. r. o., Hlavná 148/104, 900 90, Dubová, 35 859,792 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
914/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná bezpečnostno technickú kontrolu odberových kresiel Comfort 2 Flex vrátane vystavenia protokolov pre OACH - aplikáreň
723,00 € 19. 10. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
915/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - ročná údržba a validácia prístrojov Rotor-Gene 3000A a CAS - 1200 Liquid Handing pre OLG
566,70 € 19. 10. 2018 Dynex Servis, spol. s. r. o., Nové Kalište 17, 974 04, Banská Bystrica, 36 030 848 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
933/18/EPTČ/MTZ
košela dámska -sanitárska 140ks
2 464,00 € 19. 10. 2018 Janoli, s .r .o., Uzovce 54, 082 68, Sabinov, 36515507 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
924/18/EPTČ/ŠOL
v zmysle CP - vytvorenie webovej stránky pre NOÚ
3 015,83 € 19. 10. 2018 corteon, s.r. o., P.Pázmaňa 915/9, 927 01, Šala, 46 945 253 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
926/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dodanie a montáž sieti proti hmyzu pre izby na odd. chir. Onkol. D - izby.vyšetrovňa, čistiaca miestnosť, jedáleň 23ks sieti
1 457,20 € 18. 10. 2018 RW-Creed spol. s. r. o., J. Wolkera 2414/30, 052 01, Spišská Nová Ves, IČO: 50 455 567 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
927/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dodanie a montáž žalúzii AB kanc. 78, Daodanie a montáž vertikálnych žalúzii 3p č- dv 319 - vertikálne žalúzie do kancelárie pavilón M - sociálna sestra
554,00 € 18. 10. 2018 RW-Creed spol. s. r. o., J. Wolkera 2414/30, 052 01, Spišská Nová Ves, IČO: 50 455 567 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
923/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU - odpad zo železa
75,00 € 18. 10. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
912/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup IP telefónu typu rady Well Yealink T27P pre úsek medicínskeho riaditeľa
92,53 € 17. 10. 2018 TESLA Liptovský Hrádok, a. s., Pálenica 53/79, 03317, Liptovský Hrádok, 00 009 687 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
913/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup prstového senzora DS100A k pulznému oximetru Nelcor N-560 pre GAE
300,00 € 17. 10. 2018 TIMED s. r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 00 602 175 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
900/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - validácia Centrofúga Allegra X-15, vrátane vystavenia protokolu pre OLG
227,79 € 16. 10. 2018 Beckman Coulter Slov. Republika s. r. o., Eisteinova 23, 851 01, Bratislava, 35 683 546 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
911/18/EPTČ/OPUS
zameranie úniku vody v areáli NOU
16. 10. 2018 Kanal Servis, s. r. o., Karpatská nám. 10A, 831 06 Bratislava, 51452162 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
921/18/EPTČ/MTZ
na základe CP - nábytok pre psych.amb.
1 243,00 € 16. 10. 2018 CASSUS, s. r. o., Ružová dolina 22, 821 09, Bratislava, 35 882 786 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
922/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dodanie a montáž ochranných prvkov a madla na chodbu odd. CT a na chodbu chir.onkol. A
2 108,64 € 16. 10. 2018 StavREM PLUS s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec, 35 794 542 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
897/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava mikroskopu z. Olympus BX41 pre OLG
230,00 € 16. 10. 2018 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367 971 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
898/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor Space a Infusomat Space pre OAIM
470,27 € 16. 10. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
899/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup plastových nádob na parafin do prístroja Thermo Scientific Excelsior AS pre OPA
710,00 € 16. 10. 2018 BioVendor Slovakia s. r. o., Kopčianska 80, 851 01, Bratislava, 46 265 082 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
910/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu - odpad zo skla (infúzne flaše)
75,00 € 16. 10. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
894/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP oprava injektora kontrastnej látky Ulrich MAX 3 pre RDO CT
138,00 € 15. 10. 2018 Sanova Pharma GesmBH, Haidelstrasse 4, 1110, Vienna, Rakúsko, ATU 14199605 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
895/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup EKG elektród Blue Sensor pre EKG Holter Medilog FD12 pre Kardiol.amb.
22,50 € 15. 10. 2018 BIOFLEX, s. r. o., Borovce č. 126, 922 09, Borovce, 36 260 231 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
896/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava digitálneho tlakomera Omron M6 Comfort pre OOH II a Omron M6 Comfort pre ORO
39,00 € 15. 10. 2018 Celimed s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, 31 403 751 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
908/18/EPTČ/OPUS
ročný servis fiskálnych ERP
350,00 € 15. 10. 2018 BEFARE 1 s.r.o., Mliekarenská 10, 82109 Bratislava,47 945 940 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
909/18/EPTČ/OPUS
medicinálne plyny
3 423,44 € 15. 10. 2018 Messer Tatragas, s .r .o., Chalupkova 9, 819 44, Bratislava, 685 852 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
904/18/EPTČ/ŠOL
v zmysle CP - občerstvenie na slávnostné otvorenie CT pracoviska na 16.10.2018
158,00 € 12. 10. 2018 Delikanti, s. r. o., Nám.Hraničiarov 35, 46884033 851 03 Bratislava Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
905/18/EPTČ/OPUS
v zmysleCP - dodanie a montáž žalúzii proti hmyzu pre ubytovňu
6 124,40 € 12. 10. 2018 TERMAX Group, s.r.o., Račianska 77, 831 02 Bratislava, 44 072 988 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
906/18/EPTČ/OPUS
prezutie pneumatík+servis - AUDI
550,00 € 12. 10. 2018 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
907/18/EPTČ/OPUS
prezutie pneumatík+servis - TOYOTA
550,00 € 12. 10. 2018 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
892/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infúsomatu Space pre OAIM
527,66 € 11. 10. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
893/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup lekárskej stoličky pre RDO - CT
279,88 € 11. 10. 2018 KOVOTYP s. r. o., Ľanová 8, 821 01, Bratislava, 35 808 705 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
861/18/EPTČ/OPUS
oprava chladničky na vrátnici - výmena tesnenia
40,00 € 11. 10. 2018 KLIMA LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
885/18/EPTČ/OPUS
dodávka a montáž radiátorov na ubytovni - Vlarska čul č 13
13 326,20 € 11. 10. 2018 Dušan Hrčka, Družstevná 11, 900 21 Svätý Jur, 34 406 069 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
889/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná preventívna servisná prehliadka a údržba RTG zariadenia Gulmay D3225 pre ORO
470,40 € 10. 10. 2018 Canberra-Packard s.r.o,Bytčická 72, 010 01 Žilina, 31576303 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
890/18/EPTČ/OZT
na zákl.Serv.zmluvy a v zmysleCP - oprava hemokoagulačného analyzátora Sysmex CA 1500 pre OLHT II
565,00 € 10. 10. 2018 Ing. Andrej Džadoň - Medservis, Zuby 18, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
901/18/EPTČ/ŠOL
v zmysle CP - fotenie slávnostného otvorenia CT pracoviska a dvoch zrekonštruovaných pracovísk NOÚ
300,00 € 10. 10. 2018 Richard Domos, Bohúňova 38, 811 04, Bratislava, 46 740 139 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
891/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava RTG zariadenia Gulmay D3225 pre ORO
727,20 € 10. 10. 2018 Canberra-Packard s.r.o,Bytčická 72, 010 01 Žilina, 31576303 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
902/18/EPTČ/ŠOL
v zmysle CP - občerstvenie stretnutia vedenia NOU so študentmi Fakulty zdravotníctva a sociál. Práce Trnavskej univerzity
77,00 € 10. 10. 2018 Delikanti, s. r. o., Nám.Hraničiarov 35, 46884033 851 03 Bratislava Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
883/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dodanie a aplikácia mliečných fólii na pracovisko CT
92,00 € 10. 10. 2018 ideo s. r. o., Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava, 35 884 860 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
886/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dobyvanie CT pracoviska stolárskymi výrobkami + montáž a doprava
3 302,00 € 10. 10. 2018 TRENAB EU, s. r. o., M.R. Štefánika 430/100, 911 01, Trenčín, 45 266 433 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
887/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup prístroja Bair Hugger na ohrev pacientov pre OAIM
1 735,21 € 10. 10. 2018 TIMED s. r.o., Trnavská cesta 112, 821 01, Bratislava, 00 602 175 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
888/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava plachovej pumpy OFP-2 pre GAE amb.
490,00 € 10. 10. 2018 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
903/18/EPTČ/MTZ
diskrétne výplatné pásky
360,00 € 09. 10. 2018 VEMA s.r.o., Prievozska 14/A, 821 09, Bratislava, 31 355 374 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
881/18/EPTČ/ŠOL
vyhotovenie expresného úradného prekladu
36,00 € 09. 10. 2018 Translata, spol.s.r.o., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, 35 927 836 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
879/18/EPTČ/SOL
v zmysle CP - tlač 300ks vizitiek
36,90 € 08. 10. 2018 DOLIS GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
858/18/EPTČ/OZT
na základe Zmluvy na výkon servisných a v zmysle CP - oprava infúzneho dávkovača Graseby 3M pre OOH II
82,47 € 08. 10. 2018 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
880/18/EPTČ/OPUS
vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie OAIM - II etapa elektroinštalácie
1 200,00 € 08. 10. 2018 Ing. Július Izsák, Brezová ulica 1009/6. 941 37, Strekov, 44 672 055 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
859/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava chir inštrumentov v počte 22 - CHIR amb a OPA
80,00 € 08. 10. 2018 CHIRSERVIS - Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ

Stránky