Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
977/19/NOU/MTZ
tlačoviny zdravotníckeho charakteru
4 199,60 € 19. 12. 2019 Formát Plus, s .r. o., Romanova 33, 851 02 Bratislava, 35 834 293 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
976/19/NOU/MTZ
zdravotnícke oblečenie
1 550,00 € 18. 12. 2019 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, 040 12, Košice, 366 00 377 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
947/19/NOU/IEK
v zmysle CP - výroba, dodanie a produkčné práce na označenie zrekonštruovaného OKO D, ORO a novej amb. GAE
938,00 € 17. 12. 2019 MAISON DIGITAL, s. r. o., Zámocká 30, 811 01, Bratislava, 45 546 649 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
952/19/NOU/IEK
v zmysle CP - tlač newslettrov 04/2019 pre zamestnancov
262,00 € 17. 12. 2019 DOLIS GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
956/19/NOU/IEK
v zmysle CP - ozvučenie a služby DJ v priestoroch, vrátane montáže a demontáže techniky a dopravy na Vianočné stretnutie so zamestnancami NOU dňa 19.12.2019
300,00 € 17. 12. 2019 Juraj Turcár, Hlavná 128, 925 27, Veľký Grob, 33 895 694 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
959/19/NOU/OPUS
odstránenie havárie na kanalizácii v pavilóne M
500,00 € 16. 12. 2019 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
920/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup nabíjačky k prístroju Intellicuff, pre OAIM
75,96 € 16. 12. 2019 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
921/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor Space pre OAIM
172,33 € 16. 12. 2019 B.Braun Medical s. r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 31 350 780 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
922/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup mobilných zástien pre ORO - Brachyterapia
439,00 € 16. 12. 2019 ZDRAVZAR s.r. o. , Chorvátska 67, 900 26, Slovenský Grob, 47 831 499 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
923/19/NOU/OZT
v zmysle CP - profilaktickú prehliadku záložných zdrojov UPS v počte 5 ks pre RDO - MR a RDO - CT
300,00 € 16. 12. 2019 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
924/19/NOU/OZT
v zmysle CP nákup filtrov pre zariadenie na úpravu vody AquaOsmotic pre OLG
47,67 € 16. 12. 2019 AquaOamotic, s. r. o., Vrchlického 720, 066 01, Tišnov, CZ Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
951/19/NOU/IEK
v zmysle CP - tlač vianočných pohľadníc pre GR (50ks) MR (40ks) vedúca odboru ošetrovateľstva (10ks)
56,00 € 16. 12. 2019 DOLIS GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
948/19/NOU/IEK
v zmysle CP - dotlač obojstranného letáku A5 o 3 skriningových programoch - kolorektálnom karcinóme prsníka a karcinóme krčku maternice
760,00 € 13. 12. 2019 DOLIS GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
953/19/NOU/OPUS
v nadväznosti na výsledky súťaže a v zmysle CP - pravidelné dezinsekčné služby na rok 2020 podľa priloženého harmonogramu a nepravidelné služby v závisosti od potreby
13. 12. 2019 ASSANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice, 36 606 693 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
954/19/NOU/OPUS
v nadväznosti na výsledky súťaže a v zmysle CP - pravidelné deratizačné služby na rok 2020 (jarná a jesenná deratizácia) a nepravidelné deratizačné služby v závisosti od potreby
13. 12. 2019 ASSANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice, 36 606 693 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
950/19/NOU/MTZ
posteľná plachta - napínacia 120x220
495,00 € 11. 12. 2019 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, 040 12, Košice, 366 00 377 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
938/19/NOU/IEK
v zmysle CP - cataring na Vianočné stretnutie so zamestnancami NOU dňa 19.12.2019
4 998,27 € 10. 12. 2019 SEBA, Senator Banquets, Saratovská 2/A, 841 02, Bratislava, 357 157 82 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
939/19/NOU/IEK
v zmysle CP - zabezpečenie kapustnice a bratislavských rožkov pre 300 osôb, dňa 18.12.2019
1 425,00 € 10. 12. 2019 Delikanti s. r. o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03, Bratislava, 46 884 033 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
940/19/NOU/IEK
v zmysle CP - grafické práce, výroba a inštalácia samolepiek, odstránenie neaktuálnych samolepiek na OKO E, OKO G a OOH
90,88 € 09. 12. 2019 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
919/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup tlačiarne štítkov pre Biobanku
627,00 € 06. 12. 2019 BIOFLEX, s. r. o., Borovce č. 126, 922 09, Borovce, 36 260 231 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
934/19/NOU/OPUS
v zmysle CP - dodanie a montáž nábytkového zariadenia lekárne Kamélia
13 376,00 € 06. 12. 2019 TRENAB EU, s .r. o., Gen. M.R. Štefánika 430/100, 911 01, Trenčín, 455 266 433 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
936/19/NOU/OPUS
v zmysle CP - oprava parkovacej zábrany k parkovaciemu boxu č. 12
214,54 € 06. 12. 2019 JOLLY JOKER, a. s., Ďumbierska 3, 833 72, Bratislava, 00685810 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
931/19/NOU/OPUS
oprava chladničky Liebher v dennej miestnosti OOH II
85,00 € 05. 12. 2019 KLIMA LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
901/19/NOU/OIT
nákup služby - vyvolávací rezervačný systém OMEGA pre CT Simulátor ORO RTO + doplnenie 2x miniPC na OACH
6 425,50 € 04. 12. 2019 DATALAN a. s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, 35 810 734 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
891/19/NOU/OZT
na základe Zmluvy na výkon servisných práč č. 1/2003 a v zmysle CP - oprava injekčného doávkovača Graseby MS16A pre OKO F
36,00 € 03. 12. 2019 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
892/19/NOU/OZT
v zmysle CP - odstránenie závad pri spúšťaní alarmu monitorovacieho zariadenia chladničiek pre Nemocničnú lekáreň
124,00 € 03. 12. 2019 Trigon, s. r. o., Goralská 40/2281, 851 01, Bratislava, 31 340 954 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
906/19/NOU/IEK
v zmysle CP - tlač aktualizovaného informačného letáku o NOI v SJ (500ks)
98,60 € 03. 12. 2019 DOLIS GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
893/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup Thermo-hygrometra, teplomerov pre oddelenia a špecializované amb. NOÚ
659,40 € 03. 12. 2019 Výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky, M.R. Štefánika 307, 972 71, Nováky, 00 694 894 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
894/19/NOU/OZT
v zmysle CP - výmena filtračnej patrony a opravu exidačného stola pre OPA
383,87 € 03. 12. 2019 BD BAMED, s. r. o., 1. mája 5470/46, 901 01. Malacky, 35 863 170 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
895/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup ochranného krytu k prístroju Planer Kryo 560-16, komory 28836 pre OLHT
814,00 € 03. 12. 2019 AQUA-CHEMIE spol. s. r. o., Pražská 1279/18, 102 00, Praha 10, 45 311 200 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
914/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup kryoskladovacieho zariadenia pre Biobanku
12 320,00 € 03. 12. 2019 ZENA - R Slovakia, s. r. o., Ulica Svornosti 42, 821 06 Bratislava, 43 913 717 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
913/19/NOU/MTZ
na základe CP spotrebný materiál pre zámočníka
2 908,80 € 03. 12. 2019 KEYmax s. r. o., Nám. Majstra Pavla č. 14, 054 01, Levoča, 47 630 990 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
915/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup digitálnych tlakomerov Omron M6 AC a manžety pre OOH I- TJ. a digitálnych teplomerov Omron ScoTemp Smart pre OGO
355,50 € 03. 12. 2019 Celimed s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, 31 403 751 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
916/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup príslušenstva k mikroskopu Olympus BX 53 pre OPA
939,00 € 03. 12. 2019 ZENA - R Slovakia, s. r. o., Ulica Svornosti 42, 821 06 Bratislava, 43 913 717 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
888/19/NOU/OZT
v zmysle CP - pripojenie analyzátora Attelica DLc. Na zariadenia na úpravu vody AquaOsmotic AQ 50K a výmenu mechanických filtrov v počte 4ks pre OKB
287,40 € 02. 12. 2019 AquaOamotic, s. r. o., Vrchlického 720, 066 01, Tišnov, CZ Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
889/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja CAS-1200 Liquid Handing pre OLG
531,30 € 02. 12. 2019 DYNEX Servis spol. s .r .o., Nové Kalište 17, 974 04, Banská Bystrica, 36 030 848 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
890/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup CO2 inkubátora pre CO2
6340,00 € 02. 12. 2019 BIOFLEX, s. r. o., Borovce č. 126, 922 09, Borovce, 36 260 231 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
904/19/NOU/IEK
v zmysle CP - grafické práce - návrh a spracovanie SJ a AJ verzie info letáku NOI
70,00 € 02. 12. 2019 Mgr. Art. Marek Kianička – KAMEO, Kadnárova 37, 831 51, Bratislava, 45 955 760 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
905/19/NOU/IEK
v zmysle CP - grafické práce návrh a spracovanie certifikátu "Členstvo v SCOG" a certifikátu "NOI GRANT"
100,00 € 02. 12. 2019 Mgr. Art. Marek Kianička – KAMEO, Kadnárova 37, 831 51, Bratislava, 45 955 760 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
910/19/NOU/OPUS
v zmysle zmluvy o dielo č. 56/2018 - maliarske práce - čakáreň a chodba CT, vyšetrovňa rádioterapie, ambulantná chemoterapia, patológia chodba
7 348,50 € 02. 12. 2019 JA - MA Creativ, s. r. o., Eisnerova 6140/44, 841 07, Bratislava, 51 136 988 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
909/19/NOU/OPUS
označenie diskretnej zóny pred recepciou na 1.p.
77,60 € 02. 12. 2019 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
911/19/NOU/OPUS
v zmysle CP - ochranné prvky - amb. ORO a amb. Lineár. Urýchlovač I.
1 189,67 € 02. 12. 2019 STAVREM PLUS, s. r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
912/19/NOU/MTZ
dezinfekčné utierky Clinell, dávkovacie vedro na dezinfekčné utierky
2 567,00 € 02. 12. 2019 Persona, s. r. o., Nádražná 34, 900 28, Ivanka pri Dunaji, 35 900 865 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
935/19/NOU/OPUS
oprava automatických dverí - vstup do polikliniky aj vstup do nemocnice Havária
220,00 € 02. 12. 2019 GU SLOVENSKO, s. r. o., Priem. Park Nitra - Sever Dolné hony 24, 951 41, Lužianky, 35 793 708 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
887/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava monitora vitálnych funkcii B40, pre OAIM
343,40 € 02. 12. 2019 Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o., Piešťanská 12, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, 46 378 979 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
876/19/NOU/IEK
v zmysle CP tlač 11 druhov Esmo pacientských brožúr v SJ
10 000,00 € 29. 11. 2019 KASICO, a. s., Hagarova 9, 831 51, Bratislava, 17 308 267 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
908/19/NOU/OPUS
výroba pečiatok v mesiaci november 2019
170,18 € 29. 11. 2019 Alexander Tekauer - ATTI, Kvetinárska 1, 821 06, Bratislava, 11 654 805 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
907/19/NOU/OPUS
v zmysle CP - oprava vozidla MULTICAR - M25.1A
1 957,40 € 29. 11. 2019 Rodacar Slovakia, s. r. o., Korytnická 8, 821 06, Bratislava, 35 695 684 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
903/19/NOU/MTZ
zakúpenie nábytku OLG
746,50 € 28. 11. 2019 KUSYN Laboratórne zariadenia, Žitavská 22, 821 07, Bratislava, 22 677 950 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
898/19/NOU/OPUS
samolepiace etikety s popisom pre potreby Nemocničnej lekárne
376,40 € 26. 11. 2019 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ

Stránky