Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
492/19/NOU/IEK
v zmysle CP - zabezpečenie občerstvenia v rámci dobrovoľníckeho dňa 31.5.2019
216,00 € 11. 06. 2019 Delikanti s. r. o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03, Bratislava, 46 884 033 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
485/19/NOU/OPUS
objednávame registračné pokladne Fiskal PRO VX520 Ethemet
1 450,00 € 10. 06. 2019 BEFARE 1, s. r. o., Mliekarenská 10, 851 01, Bratislava, 47 945 940 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
486/19/NOU/OPUS
v zmysle CP - revízie elektrickej inštalácie bleskozvodov vo všetkých objektoch NOÚ.
8 360,00 € 10. 06. 2019 Robert Maier Dipl. technik, Šalviová 34, 821 01 Bratislava, 34 716 203 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
489/19/NOU/MTZ
tlačoviny zdravotníckeho charakteru
2 017,00 € 10. 06. 2019 Formát Plus, s .r. o., Romanova 33, 851 02 Bratislava, 35 834 293 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
490/19/NOU/MTZ
v zmysle CP - kovové šatníkové skrine
419,92 € 10. 06. 2019 Kovotyp, s.r.o., Ľanová 8, 821 01, Bratislava Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
463/19/NOU/KUB
prenájom priestorov a služieb Športového areálu na Športové hry pre zamestnancov NOU (20.6.2019)
1 605,00 € 06. 06. 2019 TK Slávia Agrofert, a. s., Májová 21, 850 05, Bratislava, 44 152 612 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
483/19/NOU/OPUS
v zmysle CP - demontáž a prehodenie starých klimatizačných jednotiek v počte 2ks - príprava klimatizačných jednotiek do chodby pre OOHI
1 322,40 € 06. 06. 2019 MALLAY s. r. o., Pražská 17/2. 949 11, Nitra, 48 038 466 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
484/19/NOU/KUB
v zmysle CP - tlač vizitiek pre zamestnanca NOU - 100 ks
13,50 € 06. 06. 2019 DOLIS GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
460/19/NOU/KUB
v zmysle CP - výroba, dodanie dámsky a pánskych polokošiel s výšivkou loga NOÚ - na športový deň pre zamestnancov NOU 20.6.2019
2 912,50 € 06. 06. 2019 JAJO s. r. o., Tupolevova 5, 851 01, Bratislava, 50105345 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
461/19/NOU/KUB
v zmysle CP - tlač vizitiek pre 4 zamestnancov NOI
40,50 € 06. 06. 2019 DOLIS GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
462/19/NOU/IEK
v zmysle CP - grafická úprava vizitiek pre 4 zamest. NOI
40,00 € 06. 06. 2019 Mgr. Art. Marek Kianička – KAMEO, Kadnárova 37, 831 51, Bratislava, 45 955 760 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
457/19/NOU/OPUS
oprava parkovacej zábrany k park. Boxu č. 6
180,00 € 05. 06. 2019 Jolly Joker, a. s., Ďumbierska 3, 833 72, Bratislava, IČO:00685810 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
454/19/NOU/OIT
nákup služieb - Impementácia - zavedenie vnútropodnikového softvéru pre NOÚ
14 760,00 € 04. 06. 2019 INOVAPORT s. r. o., Svébska 1268/11, 851 10, Bratislava - Rusovce, 35 840 684 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
455/19/NOU/OPUS
v zmysle CP - ročný servis kompresora KAESER typ SX6
604,50 € 04. 06. 2019 Jozef Merc - Merc TaPS, Veterná 2, 900 31, Stupava, 222 696 555 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
456/19/NOU/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu zo skla (infúzne flaše) 1 kontajner
80,00 € 04. 06. 2019 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
441/19/NOU/OIT
nákup služby - prechod na on line registračné pokladnice
2 322,00 € 03. 06. 2019 Počítače a Programovanie, s .r. o., Kuzmányho 22, 010 01, Žilina, 36 005 479 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
464/19/NOU/OZT
na základe Kúpnej zmluvy na dodávku diagnostickej techniky a služieb s tým spojených č. 34/2019 - upgrade hardverového a softverového vybavenia pre MR Magnetom Avanto na Avanto FIT pre RDO - MR
638 000,00 € 03. 06. 2019 Siemens Healthcare, s .r. o., Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava, 31 349 307 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
421/19/NOU/OIT
nákup služby - prechod na on line registračné pokladnice
334,00 € 03. 06. 2019 TECTON, a. s., Servisné stredisko, Mýtna 15, 811 07, Bratislava, 00685089 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
458/19/NOU/OPUS
dodávka parkovacej zábrany s príslušenstvom pred ubytovňu Vlárska 13
168,00 € 03. 06. 2019 TSA spol., s. r. o., Novosvetská 12, 811 06, Bratislava, 17 324 599 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
453/19/NOU/OPUS
odstránenie havárie na kanalizácii v pavilóne M
500,00 € 31. 05. 2019 Miroslav Marek, Medzilaborecká 10, 821 01, Bratislava, 32 066 848 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
433/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup manipulačného vozíka s vaničkou pre GAE
361,33 € 31. 05. 2019 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
434/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup zariadenia na skladovanie trombocytov pre OLHT II.
3 498,00 € 31. 05. 2019 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
435/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava Videoendosonografu pre GAE amb.
282,00 € 31. 05. 2019 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
436/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava dorozumievacieho zariadenia sestra-pacient - Codaco HCC pre OOH II
195,76 € 31. 05. 2019 REMONT - Guzlej, s .r .o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50 128 116 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
459/19/NOU/KUB
v zmysle CP objednávame tlačoviny 500Ks
120,00 € 31. 05. 2019 DOLIS GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
425/19/NOU/IEK
v zmysle CP - tlač brožúry
340,00 € 31. 05. 2019 DOLIS GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
437/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava Lineár. Urýchlovača Elekta Synergy Platform pre ORO
2 514,32 € 31. 05. 2019 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
438/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava simulátora Simulix Evolution pre ORO
400,00 € 31. 05. 2019 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
439/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava Videokolonoskopu CF HQ190L pre GAE
122,00 € 31. 05. 2019 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
440/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava lineár. Sondy L64 k USG prístroju Arietta V70 pre RDO - Mamografia
4 890,00 € 31. 05. 2019 UniqueMedical, s. r. o., Svornosti 42, 821 06, Bratislava, 46 729 429 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
452/19/NOU/OPUS
oprava vstupnej parkovacej rampy
40,00 € 31. 05. 2019 Jolly Joker, a. s., Ďumbierska 3, 833 72, Bratislava, IČO:00685810 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
430/19/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infusomatu SPace pre OAIM
168,66 € 30. 05. 2019 B.Braun Medical s. r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 31 350 780 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
431/19/NOU/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná servisná prehliadka Mikroskopov v počte 7ks vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OLG
630,00 € 30. 05. 2019 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367971 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
432/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup vyšetrovacieho lehátka pre Mamologické odd.
589,14 € 30. 05. 2019 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
448/19/NOU/IEK
v zmysle CP - zabezpečenie ozvučovania a služieb Dja na Športové hry NOÚ pre zamestnancov (20.6.2018)
360,00 € 30. 05. 2019 Juraj Turcár, Hlavná 128, 925 27, Veľký Grob, 33 895 694 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
449/19/NOU/IEK
v zmysle CP - zabezpečenie športovej aktivity - lukostreľby pre účastníkov Športových hier NOÚ pre zamestnancov (20.6.2019)
250,00 € 30. 05. 2019 Lukostrelecký klub Perun, Wilsonovo nábrežie 185/142, 949 01, Nitra, 42 164 796 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
450/19/NOU/IEK
v zmysle CP - hudobné vystúpenie speváčky Štefánie Šalátová "STEFI" na športových hrách pre zamestnancov NOU konané 20.6.2019
435,00 € 30. 05. 2019 Martin Jenco, Devinská Nová Ves, 841 07, Bratislava, 43 548 733 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
451/19/NOU/OPUS
výroba pečiatok v mesiaci 05/209
775,93 € 30. 05. 2019 Alexander Tekauer - ATTI, Kvetinárska 1, 821 06, Bratislava, 11 654 805 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
429/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup sklenenej tabule do závesnej skrinky MEDIC MINI 2 pre ORO
20,20 € 30. 05. 2019 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
444/19/NOU/OPUS
v zmysle CP -dodanie a montáž kovových zárubní pre TJ
1 782,00 € 29. 05. 2019 FK Market, s .r. o., Hlavná 148/104, 900 90 Dubová, 35 859 792 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
445/19/NOU/OPUS
v zmysle CP -výmena podlah.krytiny PVC v chodbe AB, ochranné prvky ŠA-2.p.
2 156,53 € 29. 05. 2019 STAVREM PLUS, s. r. o., Boldocká 1, 903 01, Senec, 35 794 542 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
446/19/NOU/OPUS
v zmysle zmluvy o dielo č. 57/2018 - dodávka a montáž stropu so svietidlami-AB
2 206,50 € 29. 05. 2019 R&P, s. r. o., Fedinova 12/1114, 851 01, Bratislava, 44 878 842 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
442/19/NOU/OPUS
v zmysle CP - servisná prehliadka náhradného zdroj el.energie a následné odstránenie zistených závad
2 004,14 € 28. 05. 2019 YASIN s.r.o., Kubínska 6, 010 08 Žilina, 36 400 297 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
443/19/NOU/IEK
v zmysle CP - výroba roll UP
44,00 € 28. 05. 2019 Plotbase, s.r.o., Pečnianska 5, 851 01, Bratislava, 46 674 515 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
422/19/NOU/IEK
v zmysle CP - grafická úprava informačného letáku o NOI
40,00 € 28. 05. 2019 Mgr. Art. Marek Kianička – KAMEO, Kadnárova 37, 831 51, Bratislava, 45 955 760 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
424/19/NOU/IEK
v zmysle CP - preklad textov na webe NOI do anglického jazyka
260,00 € 28. 05. 2019 Language Services SK, Janotova 1, 841 04, Bratislava, 47 555 815 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
428/19/NOU/OZT
na základe Zmluvy na výkon servisných prác č. 1/2003 a v zmysle CP - oprava infúzneho dávkovača Graseby 3M pre OKO A
72,00 € 27. 05. 2019 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
404/19/NOU/OZT
v zmysle CP - výmena xenónovej lampy v svetelnom zdroji CLV-190 na Videokolonskope CF-HQ190L pre GAE amb. I.
2 378,39 € 24. 05. 2019 ULTRAMED, s .r. o., Slovnaftská 102, 821 05, Bratislava, 45 248 969 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
405/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup náhradných dielov k IP tel. prístrojom Yealink T27G pre OZT
267,00 € 24. 05. 2019 TESLA Liptovský Hrádok, a. s., Pálenica 53/79, 03317, Liptovský Hrádok, 00 009 687 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ
398/19/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup stoličky I-LINE v počte 6 ks pre OKO G
787,86 € 24. 05. 2019 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 Ing. Tomáš Aslcher, MPH, generálny riaditeľ

Stránky