Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Nachádzate sa tu

Lokalizácia: Hlavná budova, - 1. poschodie

Tel. : +421 2 59378 179

 

Štruktúra oddelenia

 • ambulancia odborného lekára FBLR
 • fyzioterapia formou kinezioterapie, elektroterapie
 • vodoliečba, bazén a masáže
 • evidencia

 

ĽUDIA

Primár
 
MUDr. Eva Husarovičová, PhD., MHA, MPH
kl.175
Vedúci fyzioterapeut
 
Mgr. Marta Poláková
kl.487
Evidencia kl.179

 

PROFIL PRACOVISKA

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie vykonáva komplexnú liečbu metodikami a technikami fyzioterapie u ambulantných a lôžkových pacientov NOÚ. Súčasťou oddelenia je i plavecký bazén.

 

Personálne obsadenie pracoviska

Lekár s atestáciou v odbore Fyziatria balneoterapia liečebná rehabilitácia

1

Vedúci fyzioterapeut

1

Fyzioterapeuti

6

Sestra

1

Maséri

2

Pracovníci vodoliečby

3

Pracovník pre zdravotnú dokumentáciu                                                              

1

 

Vykonáva:

 • stanovenie diagnóz, štádia ochorenia a komplexnú terapiu formou fyzioterapie
 • náročné a vysoko špecializované rehabilitačné postupy a programy v kinezioterapii u špecifických onkologických ochorení  ambulantných a lôžkových pacientov
  • polyneuropatie, myopatie, postihnutia CNS
  • stavy po úrazoch a operáciách  kostného aparátu,
  • lymfedémy
  • stavy po operačných výkonoch
  • komplikácie po liečbe rádioterapiou a chemoterapiou
  • poruchy statiky chrbtice
  • artropatie
  • vertebropatie
  • liečba hypokinetických syndrómov
  • fyzioterapia intenzívnej medicíny 

 

Využíva špeciálne metodiky a techniky:

 • techniky reflexnej lokomócie, reflexné a relaxačné myofasciálne techniky, metodické postupy podľa Kabáta, Vojtu, Brunkowovej,  Pilatesa, McKenzieho,  Klappa,  Mojžišovej, Bruggera... podľa štandardov metodických postupov v rehabilitácii
 • objektivizovanie výsledkov liečby meraním a testami myoskeletárneho systému
 • komplexnú liečbu lymfedémov:  kinezioterapiou, manuálnou lymfodrenážou,    kompresívnou bandážou a edukáciou pacienta o zásadách životosprávy a starostlivosti o končatinu
 • hydroterapeutické procedúry: hydrokinezioterapia, vírivé kúpele, podvodná masáž, parafínové zábaly, liečebné plávanie
 • všetky druhy manuálnej masáže: klasická, reflexná, periostálna a lymfodrenážna
 • zavádzanie do praxe nových metodík fyzioterapie
 • akupunktúru
 • elektroliečebné procedúry, ultrazvuk, magnetoterapia a laseroterapia

Okrem služieb hradených formou zdravotného poistenia poskytujeme aj služby za priamu úhradu pacienta, podľa cenníka platených služieb Národného onkologického ústavu.

 

Zabezpečuje:

 • pre celú SR konzultácie a metodické vedenie rehabilitácie onkologických pacientov
 • konziliárne vyšetrenia pacientov s lymfedémom
 • výučbu liečby lymfedému metodikami fyzioterapie na SZU Bratislava.