Letáky a brožúry

Nachádzate sa tu

Ako chrániť kožu počas rádioterapie?

V októbri 2020 sme pre vás, milí naši pacienti, vydali nový leták, o tom, ako sa správne starať o kožu počas rádioterapie. Počas ožarovania je koža vystavená rôznym zmenám, resp. reakciám, ako je napríklad začervenanie, vysušovanie, svrbenie, pálenie.  Preto je potrebná dôkladná starostlivosť o ožarované miesto na koži.

Rádioterapia je lokálna liečba nádoru, ktorá využíva pôsobenie rádioaktívneho žiarenia s cieľom zničiť nádorové bunky. Ožarovanie pôsobí cielene najmä v oblasti, kde je nádor a čo najmenej v okolitých zdravých tkanivách. Táto liečba sa využíva najmä vtedy, keď nádor nebolo možné celkom odstrániť alebo existuje podozrenie, že v operovanej oblasti mohli zostať nádorové bunky.

14.10.2020
Modernizácia NOÚ 2018-2020

Počas uplynulých mesiacov sa nám spoločne podarilo niekoľko významných projektov, z ktorých profitujú najmä onkologickí pacienti. Zrekonštruovali sme viac ako 6 000 m2 oddelení, desiatky pacientskych izieb, vyšetrovní, čakární a ambulancií. Významne sme zmodernizovali aj naše prístrojové vybavenie - za zmienku stoja najmä špičkové CT prístroje, najmodernejšie lineárne urýchľovače, skiaskopická veža s C ramenom, či nové sonografy.

Podarilo sa nám tiež zrealizovať projekt Biobanka, ktorý má nezastupiteľné miesto v biomedicínskom výskume. Naši pacienti majú po novom k dispozícii aj mobilný hospic NOÚ Klenová, sociálnu a nutričnú poradkyňu či dve ambulancie onkopsychológie. Všetky tieto projekty majú spoločného menovateľa – vyšší komfort pre pacientov, zamestnancov a návštevníkov Národného onkologického ústavu.

22. 06. 2020
Výročná správa za rok 2019

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2019 o Stave onkológie na Slovensku, ktorá poskytuje prehľad toho najdôležitejšieho z klinickej, radiačnej, detskej, experimentálnej a geriatrickej onkológie za minulý rok. Rok 2019 predstavoval historický míľnik odštartovania 3 štátom riadených onkologických skríningov – skríning kolorektálneho karcinómu, skríning rakoviny prsníka a skríning krčku maternice.

Nájdete v nej zaujímavosti z oblasti skríningových programov, klinických skúšaní, translačného výskumu, paliatívnej medicíny a rovnako aj výzvy v týchto medicínskych odboroch na rok 2020.

05.06.2020
Praktické informácie v kocke

Informačné letáky dostanú pacienti pri príjme na hospitalizáciu, a tiež ich onedlho nájdu v jednotlivých čakárňach v rámci celého ústavu. Pacient sa v letáku dozvie, aké doklady potrebuje pred prvou návštevou na ambulantné vyšetrenie, čo si má priniesť a čo ho čaká v deň hospitalizácie. Prečíta si, ako sa môže zaradiť do elektronického rezervačného systému, t.j. do zoznamu pacientov, ktorí čakajú na odbery a vyšetrenie.

V kocke získa prehľad kontaktov na jednotlivé ambulancie a informácie, kde nájde ambulancie a tiež lôžkové oddelenia v rámci celého ústavu. Leták obsahuje informácie o verejnej lekárni, ubytovaní, parkovaní či prevádzke bufetu a Coffee shope. Dozvie sa o darovaní krvných doštičiek, o sociálno-právnom poradenstve pre pacientov, ale aj ich príbuzných a tiež o kaplnke v našej nemocnici.

 

12. 02. 2020
Novinky z ústavu 2019

V januári 2019 sme pre Vás, milí naši pacienti, vydali nový informačný bulletin, aby sme Vám priblížili Národný onkologický ústav z pohľadu najzaujímavejších a najdôležitejších noviniek, zmien a inovácií, ktoré sa udiali v uplynulom roku.  

Naším prvoradým cieľom je naďalej zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, odbornosť a komfort, aby sme našim pacientom uľahčili zvládnuť náročné životné obdobie v príjemnejšom, modernejšom a najmä bezpečnejšom nemocničnom prostredí.

23. 01. 2020
Výročná správa za rok 2018

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2018 o Stave klinickej onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje najmä oblasti klinickej onkológie, ako aj stavu detskej a experimentálnej onkológie. Samostatná kapitola je venovaná paliatívnej medicíne. Mapuje onkologické pracoviská, pracoviská radiačnej onkológie ako aj paliatívnej starostlivosti na Slovensku. 

14. 05. 2019
Novinky z ústavu 2018

V januári 2018 sme pre Vás, milí naši pacienti, vydali nový informačný bulletin, aby sme vám priblížili náš ústav z pohľadu najzaujímavejších a najdôležitejších noviniek, zmien a inovácií, ktoré sa udiali v uplynulom roku.  

18. 01. 2019
Časopis SPOLU 02/2016

V novom čísle sa dozviete zaujímavosti z otvorenia Centra chirurgie prsníka, ktoré poskytuje najmodernejšie terapeutické postupy vrátane rekonštrukčných plastických operácií. A tiež o tom ako správne komunikovať s onkologickým pacientom v rámci psychologického okienka. „Výzvou je dávať zmysel životu, nie ho hľadať,“ sa o svoje životné skúsenosti delí s čitateľmi primárka paliatívneho oddelenia. Môžete si tiež prečítať inšpiratívny príbeh o pacientke, ktorá sa statočne pasuje s lymfómom. Ten je hlavnou témou aktuálneho vydania. Novinkou je rubrika Píšete nám a zábavná štvorstrana krížoviek.

Ročník 2. | september 2016
Časopis SPOLU 01/2016

Vo februári 2016 vyšlo druhé číslo časopisu, ktoré pre NOÚ vydáva Združenie priateľov NOÚ. Prináša aktuality, odborné, ale laicky podané informácie z oblasti onkológie, prevencie či inšpiratívne osobné príbehy iných pacientov. Druhé číslo je zamerané na tému kolorektálny karcinóm.

Ročník 2. | február 2016
Časopis SPOLU 01/2015

V októbri 2015 vyšlo historicky prvé číslo časopisu, ktoré pre NOÚ začalo vydávať Združenie priateľov NOÚ. Je to ďalší komunikačný kanál smerom k pacientom a spôsob, ako im priblížiť nemocnicu, v ktorej sa liečia oni alebo ich blízki. Prináša tiež aktuality, odborné, ale laicky podané informácie z oblasti onkológie, prevencie či inšpiratívne osobné príbehy iných pacientov. Prvé číslo je venované najmä téme karcinóm prsníka.

Ročník 1. | október 2015