Letáky a brožúry

Nachádzate sa tu

Darujte krvné doštičky

Prečo je v našom ústave enormne vysoká spotreba krvných doštičiek? Kto a ako často môže darovať krvné doštičky? Na čo všetko sa pred odberom pripraviť?  Kde je potrebné sa objednať? Čo odlišuje odber krvných doštičiek od darovania celej krvi? Všetky odpovede sa dozviete v aktualizovanom letáčiku z dielne Oddelenia laboratórnej hematológie a transfúziológie NOÚ.

23.10.2020
Ako chrániť kožu počas rádioterapie?

V októbri 2020 sme pre vás, milí naši pacienti, vydali nový leták, o tom, ako sa správne starať o kožu počas rádioterapie. Počas ožarovania je koža vystavená rôznym zmenám, resp. reakciám, ako je napríklad začervenanie, vysušovanie, svrbenie, pálenie.  Preto je potrebná dôkladná starostlivosť o ožarované miesto na koži.

Rádioterapia je lokálna liečba nádoru, ktorá využíva pôsobenie rádioaktívneho žiarenia s cieľom zničiť nádorové bunky. Ožarovanie pôsobí cielene najmä v oblasti, kde je nádor a čo najmenej v okolitých zdravých tkanivách. Táto liečba sa využíva najmä vtedy, keď nádor nebolo možné celkom odstrániť alebo existuje podozrenie, že v operovanej oblasti mohli zostať nádorové bunky.

14.10.2020
Modernizácia NOÚ 2018-2020

Počas uplynulých mesiacov sa nám spoločne podarilo niekoľko významných projektov, z ktorých profitujú najmä onkologickí pacienti. Zrekonštruovali sme viac ako 6 000 m2 oddelení, desiatky pacientskych izieb, vyšetrovní, čakární a ambulancií. Významne sme zmodernizovali aj naše prístrojové vybavenie - za zmienku stoja najmä špičkové CT prístroje, najmodernejšie lineárne urýchľovače, skiaskopická veža s C ramenom, či nové sonografy.

Podarilo sa nám tiež zrealizovať projekt Biobanka, ktorý má nezastupiteľné miesto v biomedicínskom výskume. Naši pacienti majú po novom k dispozícii aj mobilný hospic NOÚ Klenová, sociálnu a nutričnú poradkyňu či dve ambulancie onkopsychológie. Všetky tieto projekty majú spoločného menovateľa – vyšší komfort pre pacientov, zamestnancov a návštevníkov Národného onkologického ústavu.

22. 06. 2020
Výročná správa za rok 2019

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2019 o Stave onkológie na Slovensku, ktorá poskytuje prehľad toho najdôležitejšieho z klinickej, radiačnej, detskej, experimentálnej a geriatrickej onkológie za minulý rok. Rok 2019 predstavoval historický míľnik odštartovania 3 štátom riadených onkologických skríningov – skríning kolorektálneho karcinómu, skríning rakoviny prsníka a skríning krčku maternice.

Nájdete v nej zaujímavosti z oblasti skríningových programov, klinických skúšaní, translačného výskumu, paliatívnej medicíny a rovnako aj výzvy v týchto medicínskych odboroch na rok 2020.

05.06.2020
Praktické informácie v kocke

Informačné letáky dostanú pacienti pri príjme na hospitalizáciu, a tiež ich onedlho nájdu v jednotlivých čakárňach v rámci celého ústavu. Pacient sa v letáku dozvie, aké doklady potrebuje pred prvou návštevou na ambulantné vyšetrenie, čo si má priniesť a čo ho čaká v deň hospitalizácie. Prečíta si, ako sa môže zaradiť do elektronického rezervačného systému, t.j. do zoznamu pacientov, ktorí čakajú na odbery a vyšetrenie.

V kocke získa prehľad kontaktov na jednotlivé ambulancie a informácie, kde nájde ambulancie a tiež lôžkové oddelenia v rámci celého ústavu. Leták obsahuje informácie o verejnej lekárni, ubytovaní, parkovaní či prevádzke bufetu a Coffee shope. Dozvie sa o darovaní krvných doštičiek, o sociálno-právnom poradenstve pre pacientov, ale aj ich príbuzných a tiež o kaplnke v našej nemocnici.

 

12. 02. 2020
Novinky z ústavu 2019

V januári 2019 sme pre Vás, milí naši pacienti, vydali nový informačný bulletin, aby sme Vám priblížili Národný onkologický ústav z pohľadu najzaujímavejších a najdôležitejších noviniek, zmien a inovácií, ktoré sa udiali v uplynulom roku.  

Naším prvoradým cieľom je naďalej zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, odbornosť a komfort, aby sme našim pacientom uľahčili zvládnuť náročné životné obdobie v príjemnejšom, modernejšom a najmä bezpečnejšom nemocničnom prostredí.

23. 01. 2020
Výročná správa za rok 2018

Predstavujeme Výročnú správu za rok 2018 o Stave klinickej onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje najmä oblasti klinickej onkológie, ako aj stavu detskej a experimentálnej onkológie. Samostatná kapitola je venovaná paliatívnej medicíne. Mapuje onkologické pracoviská, pracoviská radiačnej onkológie ako aj paliatívnej starostlivosti na Slovensku. 

14. 05. 2019
Novinky z ústavu 2018

V januári 2018 sme pre Vás, milí naši pacienti, vydali nový informačný bulletin, aby sme vám priblížili náš ústav z pohľadu najzaujímavejších a najdôležitejších noviniek, zmien a inovácií, ktoré sa udiali v uplynulom roku.  

18. 01. 2019
Časopis SPOLU 02/2016

V novom čísle sa dozviete zaujímavosti z otvorenia Centra chirurgie prsníka, ktoré poskytuje najmodernejšie terapeutické postupy vrátane rekonštrukčných plastických operácií. A tiež o tom ako správne komunikovať s onkologickým pacientom v rámci psychologického okienka. „Výzvou je dávať zmysel životu, nie ho hľadať,“ sa o svoje životné skúsenosti delí s čitateľmi primárka paliatívneho oddelenia. Môžete si tiež prečítať inšpiratívny príbeh o pacientke, ktorá sa statočne pasuje s lymfómom. Ten je hlavnou témou aktuálneho vydania. Novinkou je rubrika Píšete nám a zábavná štvorstrana krížoviek.

Ročník 2. | september 2016
Časopis SPOLU 01/2016

Vo februári 2016 vyšlo druhé číslo časopisu, ktoré pre NOÚ vydáva Združenie priateľov NOÚ. Prináša aktuality, odborné, ale laicky podané informácie z oblasti onkológie, prevencie či inšpiratívne osobné príbehy iných pacientov. Druhé číslo je zamerané na tému kolorektálny karcinóm.

Ročník 2. | február 2016
Časopis SPOLU 01/2015

V októbri 2015 vyšlo historicky prvé číslo časopisu, ktoré pre NOÚ začalo vydávať Združenie priateľov NOÚ. Je to ďalší komunikačný kanál smerom k pacientom a spôsob, ako im priblížiť nemocnicu, v ktorej sa liečia oni alebo ich blízki. Prináša tiež aktuality, odborné, ale laicky podané informácie z oblasti onkológie, prevencie či inšpiratívne osobné príbehy iných pacientov. Prvé číslo je venované najmä téme karcinóm prsníka.

Ročník 1. | október 2015