Držitelia diplomu „Kozova prednáška“

NA POČESŤ CELOŽIVOTNEJ PRÁCE PROFESORA IVANA KOZU

2019 - LAWRENCE H. EINHORN, DISTINGUISHED PROFESSOR OF MEDICINE, INDIANA UNIVERSITY, INDIANA, USA       

2019 - LUCIA MASÁROVÁ, MD, ANDERSON CANCER CENTER, TEXAS, USA

2021 - MARIO GUILIANO M.D., Ph.D., UNIVERSITY FEDERICO II. NAPLES, ITALY

2022 - PROF. NASSER H. HANNA, M.D., INDIANA UNIVERSITY SIMON COMPREHENSIVE CANCER CENTER, INDIANA, USA

2023 - ROBERTO F. MACHADO, INDIANA UNIVERSITY, INDIANA, USA

2023 - ASSOC. PROF. CAITRIONA A. BUCKLEY, M.D., INDIANA UNIVERSITY SIMON COMPREHENSIVE CANCER CENTER, INDIANA, USA

Prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc. (12.8.1940 – 26.8.2021) bol špičkový onkológ, medzinárodne uznávaný odborník, ktorý sa onkológii venoval viac ako 50 rokov. Pracoval ako univerzitný profesor, prodekan pre zahraničnú spoluprácu na Fakulte špecializačných štúdií SZU. V rokoch 2001 až 2004 pôsobil ako riaditeľ Národného onkologického ústavu v Bratislave. Bol autorom a spoluautorom viac ako 200 odborných publikácií. Za svoje celoživotné dielo bol ocenený Krištáľovým krídlom.