Vedenie nemocnice

Ing. Tomáš Alscher, MPH
Ing. Tomáš Alscher, MPH

riaditeľ

+421 2 59 378 579

Je absolventom Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej Univerzity v Bratislave. V roku 2016 ukončil štúdium MPH na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave. V rokoch 2006  – 2016 zastával pozíciu konateľa vo viacerých súkromných spoločnostiach zaoberajúcich sa rôznymi činnosťami, čo mu umožnilo získať manažérske zručnosti z oblasti riadenia, finančného manažmentu, marketingu, personalistiky a komunikácie. Od 1. júla 2012 pôsobil vo funkcii námestníka pre ekonomiku a hospodársko-technické činnosti, neskôr ako ekonomický riaditeľ v Národnom onkologickom ústave. V rokoch 2014 – 2018 sa ako poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov venoval Agende verejnej správy a financií. 15. júla 2018 bol menovaný do funkcie člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa v Národnom onkologickom ústave. Od 1. októbra 2022 pôsobí vo funkcii člena štatutárneho orgánu – riaditeľa.

MUDr. Jozef Dolník, PhD., MPH
MUDr. Jozef Dolník, PhD., MPH

námestník pre zdravotnú starostlivosť

+421 2 59 378 624

V roku 1999 absolvoval štúdium v odbore Všeobecné lekárstvo, na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2015 získal titul PhD. na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave v Odbore chirurgia na tému Karcinóm prsníka – nutnosť Sentinelovej biopsie po neoadjuvantnej terapii. V roku 2021 získal titul MPH na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. v Bratislave – Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve. V roku 2009 nastúpil ako sekundárny lekár do Národného onkologického ústavu (NOÚ).  Od 15. marca 2022 do 30. septembra 2022 pôsobil na pozícií vedúceho odboru zdravotnej starostlivosti v NOÚ.  Dňa 1. októbra 2022 bol poverený k výkonu funkcie námestníka pre zdravotnú starostlivosť Národného onkologického ústavu.

PhDr. Katarína Zanchetta
PhDr. Katarína Zanchetta

námestníčka pre ošetrovateľstvo

+421 2 59 378 629

V roku 2003 absolvovala špecializačné štúdium Ošetrovateľská starostlivosť v onkológii na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, kde v roku 2015 vyštudovala tiež odbor Ošetrovateľská starostlivosť v oblasti chirurgie. V roku 2006 absolvovala odbor ošetrovateľstvo na Fakulte ošetrovateľstva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite. V roku 2007 ukončila doktorandské štúdium v odbore ošetrovateľstvo na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave. V roku 2017 absolvovala štúdium so špecializáciou Zdravotnícky manažment a financovanie na Fakulte verejného zdravotníctva SZU. V roku 1998 nastúpila ako všeobecná sestra do Národného onkologického ústavu (NOÚ).  Od marca 2017 pôsobí na pozícií vedúcej odboru ošetrovateľstva v NOÚ. Od októbra 2022 zastáva pozíciu námestníčky pre ošetrovateľstvo.