Rádiologické oddelenie

Nachádzate sa tu

Lokalizácia:
Hlavná budova, na prízemí 
 
Tel. :
+421 2 59378 545 (CT, MR)
+421 2 59378 215 (Mamografia)
+421 2 59378 557 (RTG)
 

Štruktúra oddelenia:

Konvenčná rádiodiagnostika (RTG)

Mamografia (MMG)

Počítačová tomografia (CT)

Magnetická rezonancia (MR)

 

PROFIL PRACOVISKA

Rádiodiagnostické oddelenie vykonáva spektrum diagnostických a terapeutických výkonov, patrí k štandardne vybaveným pracoviskám diagnostického zobrazovania na Slovensku.

Pracoviská sú navzájom digitálne prepojených pomocou systému PACS (Picture Archiving And Communication Systém - obrázkový archivačný a komunikačný systém).
Pracovisko je vybavené automatizovaným systémom DQC (Dose Quality Control) , ktorý zabezpečuje sledovanie ožiarenia pacientov.

V súčasnej dobe pracuje na oddelení 18 lekárov (z toho 14 na plný úväzok, 12 so špecializáciou v odbore). Počet rádiologických technikov je 12 (z toho 10 so špecializáciou v odbore, piati z nich s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa), zdravotné sestry 5 (z toho 2 s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa) 1 asistent sestry a 4 THP pracovníkov.

 

Zabezpečuje:

 • Konvenčnú rádiodiagnostiku v celom rozsahu odboru.
 • Kompletnú CT diagnostiku so zameraním na onkodiagnostiku.
 • Vyšetrenia magnetickou rezonanciou.
 • Kompletnú diagnostiku ochorení prsníka, mamografiu, USG prsníkov, stereotakticky a USG navigované biopsie prsnej žľazy, predoperačné lokalizácie nehmatných lézií pod USG a MR.
 • Invazívne zákroky pod ultrazvukovou a CT navigáciou.
 • Ďalšie vzdelávanie formou pregraduálneho a postgraduálneho štúdia v CT, USG, MMG a onkointervenčných výkonoch pre rádiológov.
 • Konzíliárne služby vo všetkých zobrazovacích metódach pre zdravotnícke zariadenia v celej SR.

 

Vykonáva:

 • Diagnostickú a terapeutickú činnosť na jednotlivých pracoviskách oddelenia:
  • skiagrafia (röntgen - RTG)
  • skiaskopia (dynamické sledovanie RTG obrazu)
  • mamografia (MMG)
  • ultrazvuk (USG)
  • počítačová tomografia (CT)
  • magnetická rezonancia (MR)

Za žiadne vyšetrenie na rádiologickom oddelení neplatíte a ani nedoplácate, ak ste poistencom niektorej zdravotnej poisťovne.

Obrazovú dokumentáciu z rádiologických vyšetrení archivujeme  v PACS (dátový archív) po dobu 20 rokov. V prípade potreby je možné preposielať obrazovú dokumenáciu cez T3C server. Jednotlivé vyšetrenia je možné kopírovať na CD alebo DVD nosič. Poplatok za kópiu na nosiči -  podľa aktuálneho cenníka NOÚ .

Pokyny pred vyšetrením na jednotlivých pracoviskách 

 

ĽUDIA

Primár  
MUDr. Ivan Uhrin kl.544

 

Vedúci rádiologický technik  
Mgr. Jana Mozolová   kl.396

 

Lekári
MUDr. Katarína Gáfriková  -  zástupca primára 
MUDr. Lucia Augustínová
MUDr. Miroslava Bumberová
MUDr. Nadežda Bystrická
MUDr. Veronika Duffková
MUDr. Marek Hergel
MUDr. Ondrej Hruška
MUDr. Zuzana Hudecová
MUDr. Terézia Lauková
MUDr. Jana Mižúrová
MUDr. Marek Makovník
MUDr. Otília Osifová
MUDr. Iveta Petrašovičová
MUDr. Hana Poláková
MUDr. Jana Rusnáková
MUDr. Simona Špesová
MUDr. Barbora Voberová
MUDr. Martina Vranovská