Štatutárny orgán

Ing. Tomáš Alscher, MPH
Ing. Tomáš Alscher, MPH

riaditeľ

člen štatutárneho orgánu

+421 2 59 378 579

 

Je absolventom Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej Univerzity v Bratislave. V roku 2016 ukončil štúdium MPH na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave. V rokoch 2006  – 2016 zastával pozíciu konateľa vo viacerých súkromných spoločnostiach zaoberajúcich sa rôznymi činnosťami, čo mu umožnilo získať manažérske zručnosti z oblasti riadenia, finančného manažmentu, marketingu, personalistiky a komunikácie. Od 1. júla 2012 pôsobil vo funkcii námestníka pre ekonomiku a hospodársko-technické činnosti, neskôr ako ekonomický riaditeľ v Národnom onkologickom ústave. V rokoch 2014 – 2018 sa ako poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov venoval Agende verejnej správy a financií. 15. júla 2018 bol menovaný do funkcie člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa v Národnom onkologickom ústave. Od 1. októbra 2022 pôsobí vo funkcii člena štatutárneho orgánu – riaditeľa.