Kontakt pre verejnosť

Nachádzate sa tu

ADRESA

Národný onkologický ústav (NOÚ)

Klenová 1

833 10 Bratislava 

zobraziť na mape

 

Podateľňa:

pondelok - piatok: 7:00 - 15:30 (pracovné dni)

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 00165336

DIČ: 2020830108

IČ DPH: SK2020830108

Bankové spojenie: 7000281748/8180

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0028 1748

SWIFT (BIC): SPSRSKBA

 

TELEFÓNNE ČÍSLA A E-MAIL

Ústredňa: +421 2 59378 111 (nonstop)

Fax: +421 2 54772 601

E-mail: info@nou.sk

korupcia@nou.sk

 

DOSTUPNOSŤ – MHD

VAŠE DOTAZY UVÍTAME PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÉHO FORMULÁRA.