Dobrovoľníctvo

Nachádzate sa tu

Už päť rokov sa naši pacienti stretávajú s dobrovoľníkmi z Dobrovoľníckej skupiny Vŕba, ktorí bez nároku na odmenu ochotne venujú svoj voľný čas, energiu a vedomosti v prospech iných. Pacientom pomáhajú lepšie zvládnuť náročné čakanie na vyšetrenie, či terapiu.

Dobrovoľníci s milým úsmevom ponúkajú čakajúcim pacientom teplý čaj alebo kávu. Umožňujú tiež pacientom tráviť kreatívne čas v Tvorivých kluboch, spolu s nimi vyrábajú rôzne predmety.

Dobrovoľníci sú významnou súčasťou pracovných tímov v nemocniciach, najmä onkologických. Pre pacientov je dôležitá nielen kvalitná zdravotná starostlivosť, ale aj rozptýlenie a sociálny kontakt. Dlhodobo hospitalizovaní pacienti sa v nemocnici často cítia odlúčení od sveta. Dobrovoľníci sa im snažia spríjemniť, spestriť pobyt v zdravotníckom zariadení, čím zároveň spolupracujú na ich liečbe.