Dozorný orgán

predseda Dozorného organu NOÚ
Ing. Ivan Šramko

predseda Dozorného orgánu

 

V roku 1980 ukončil štúdium na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej (dnes Ekonomická univerzita) v Bratislave. V rokoch 2002 - 2004 zastával post viceguvernéra Národnej banky Slovenska, a. s. (NBS) a v rokoch 2005  - 2010 pôsobil ako guvernér NBS. V roku 2010 bol vymenovaný za veľvyslanca Slovenskej republiky pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) so sídlom v Paríži vo Francúzsku. V roku 2012 sa stal predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, kde pôsobil do septembra 2020. Od 1. februára 2022 bol vymenovaný za predseda Dozorného orgánu v Národnom onkologickom ústave.

Patrik Palacka
doc. JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

člen Dozorného orgánu

od ukončenia štúdia všeobecného lekárstva na LF UK v Bratislave (2005) pracuje v NOÚ, v súčasnosti ako primár Oddelenia ambulantnej chemoterapie. V 2009 mu bol na LF UK v Bratislave udelený titul PhD. v doktorandskom študijnom programe vnútorné choroby. V 2012 ukončil špecializačné štúdium MPH na SZU v Bratislave a štúdium MBA na SMA vo Viedni, v 2017 promoval v odbore Corporate Master of Laws (LL.M.) na CEMI v Prahe a v 2019 obhájil rigoróznu prácu (JUDr.) v odbore právo na VŠ Danubius v Sládkovičove. Špecializačnú skúšku v odbore klinická medicína absolvoval v 2009. V 2023 mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore onkológia, pričom vo svojej vedeckej činnosti sa venuje genitourinárnym malignitám, predovšetkým urotelovým karcinómom. Je členom odborných spoločností vrátane ASCO a ESMO, ako aj členom redakčnej rady časopisu Onkológia. Od 1. februára 2022 bol vymenovaný za člena Dozorného orgánu v NOÚ.
 

 

 

 

 

Peter Hodas
Ing. Peter Hodás

člen Dozorného orgánu

 

V roku 2009 ukončil štúdium v odbore Biomedicínske inžinierstvo na Žilinskej Univerzite. Od ukončenia štúdia pracuje ako klinický fyzik v NOÚ. Špecializačnú skúšku v odbore Klinická fyzika absolvoval v roku 2016. Počas svojho pôsobenia absolvoval niekoľko pracovných stáži v Českej republike. Od 1. februára 2022 bol vymenovaný za člena Dozorného orgánu v Národnom onkologickom ústave.