Dozorný orgán

predseda Dozorného organu NOÚ
Ing. Ivan Šramko

predseda Dozorného orgánu

 

V roku 1980 ukončil štúdium na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej (dnes Ekonomická univerzita) v Bratislave. V rokoch 2002 - 2004 zastával post viceguvernéra Národnej banky Slovenska, a. s. (NBS) a v rokoch 2005  - 2010 pôsobil ako guvernér NBS. V roku 2010 bol vymenovaný za veľvyslanca Slovenskej republiky pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) so sídlom v Paríži vo Francúzsku. V roku 2012 sa stal predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, kde pôsobil do septembra 2020. Od 1. februára 2022 bol vymenovaný za predseda Dozorného orgánu v Národnom onkologickom ústave.

Patrik Palacka
JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

člen Dozorného orgánu

 

od ukončenia štúdia všeobecného lekárstva na LF UK v Bratislave v roku 2005 pracuje v NOÚ, v súčasnosti ako primár Oddelenia ambulantnej chemoterapie. V roku 2009 mu bol na LF UK v Bratislave udelený titul PhD. v doktorandskom študijnom programe vnútorné choroby. V roku 2012 ukončil špecializačné štúdium MPH na SZU v Bratislave a štúdium MBA na SMA vo Viedni. V roku 2017 promoval v odbore Corporate Master of Laws (LL.M.) na CEMI v Prahe. V roku 2019 obhájil rigoróznu prácu (JUDr.) v odbore právo na VŠ Danubius v Sládkovičove. Špecializačnú skúšku v odbore klinická medicína absolvoval v roku 2009. Od roku 2011 pracuje ako odborný asistent na LF UK v Bratislave. Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje genitourinárnym malignitám, predovšetkým urotelovým karcinómom. Je členom odborných spoločností vrátane ASCO a ESMO, ako aj členom redakčnej rady časopisu Onkológia. Od 1. februára 2022 bol vymenovaný za člena Dozorného orgánu v Národnom onkologickom ústave.

Peter Hodas
Ing. Peter Hodás

člen Dozorného orgánu

 

V roku 2009 ukončil štúdium v odbore Biomedicínske inžinierstvo na Žilinskej Univerzite. Od ukončenia štúdia pracuje ako klinický fyzik v NOÚ. Špecializačnú skúšku v odbore Klinická fyzika absolvoval v roku 2016. Počas svojho pôsobenia absolvoval niekoľko pracovných stáži v Českej republike. Od 1. februára 2022 bol vymenovaný za člena Dozorného orgánu v Národnom onkologickom ústave.