Nemocničný ombudsman

Nachádzate sa tu

Nemocničný ombudsman pomáha pacientom s vybavovaním ich podnetov, pri ťažkostiach v súvislosti s poskytovanou starostlivosťou, pobytom v nemocnici či komunikáciou s personálom. Pomáha tiež pri získavaní informácií, ktoré pacienti potrebujú. Prijíma pochvaly adresované zdravotníckemu personálu.

Pozícia nemocničného ombudsmana bola v Národnom onkologickom ústave zriadená, v rámci Programu ozdravenia nemocníc Ministerstva zdravotníctva SR, ktorého poslaním je ochrana práv pacientov. Nemocničný ombudsman je menovaný riaditeľom ústavu a jeho povinnosťou je zachovávať mlčanlivosť.

Môžu nastať situácie, kedy sa pacienti domnievajú, že ich práva boli porušené či ohrozené alebo naopak, chcú s nami zdieľať spokojnosť so starostlivosťou v NOÚ.

 

Ombudsmanom v Národnom onkologickom ústave je Mgr. Patrícia Kubicová, špecialista pre styk s verejnosťou.

 

Na ombudsmana sa môžete obrátiť:

písomne:
Mgr. Patrícia Kubicová
špecialista pre styk s verejnosťou
 
Národný onkologický ústav
Klenová 1
833 10 Bratislava
 
Telefonicky: + 421 2 59 378 224,  + 421 917 112 718
 
E-mailom: ombudsman@nou.sk