Oddelenie patologickej anatómie

Nachádzate sa tu

Patológia

Lokalizácia: Hlavná budova, S-1. poschodie
Tel. : +421 2 59 378 584

 

ĽUDIA

Patológia

Primárka  
MUDr. Georgína Kolníková, PhD.  kl.306

 

Zástupca primárky  
MUDr. Dušan Macák, PhD.  kl.706

 

Lekári​  
MUDr. Georgína Kolníková, PhD. kl.306
MUDr. Dušan Macák, PhD. kl.706
MUDr. Gabriela Sieberová kl.443
MUDr. Andrej Kišac kl.157
MUDr. Daniel Galbavý kl.157
MUDr. Adriana Kulková kl.393
MUDr. Ján Macúch kl.290

 

Konzultanti​  
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, Ústav patologickej anatómie
prim. MUDr. Peter Szépe, CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, Ústav patologickej anatómie

 

Manažér dennej zmeny  
Mgr. Peter Vojtech kl.616

 

Zástupca manažéra dennej zmeny  
Mgr. Klára Šalagová                        kl.616, 154

 

Sekretariát  
Bc. Ljubica Belic                            opasekretariat@nou.sk kl.584

 

Laborantky    
Anežka Ondisová kl.154, 204
Mgr. Marta Gupková kl.154, 204
Bc. Alexandra Kupecká kl.154, 204
Darina Sedláková kl.154, 204
Katarína Skultétiová kl.154, 204
Bc. Jakub Turek kl.154, 204
Simona Žáčiková kl.154, 204
Mgr. Branislava Štálniková kl.154, 204
Michaela Kurčíková kl.154, 204
Mgr. Petronela Babičová kl.154, 204
Mgr. Terézia Viselková kl.154, 204
Imunohistochemické laboratórium kl.154
Cytologické laboratórium kl.154

 

Zdravotnícky laborant /Asistent molekulárnej patológie  
Mgr. Monika Urbanová kl.154, 204

 

PROFIL PRACOVISKA

Oddelenie patologickej anatómie je zamerané na histologickú diagnostiku nádorov.

Zabezpečuje výskumnú činnosť a klinické skúšanie v NOÚ, konzultácie a vyšetrenia materiálov odobratých na iných pracoviskách SR.

 

Vykonáva:

  • histologickú diagnostiku nádorov s využitím moderných histochemických a imunohistochemických metód, určovanie prognostických faktorov nádoru (stanovenie hormonálnych receptorov, rastovej frakcie, proliferačných faktorov, onkogénov a pod.)
  • vyšetrenia bioptického materiálu pre potreby diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky onkologických ochorení
  • peroperačné vyšetrenia
  • vyšetrenia cytologického materiálu respiračného systému
  • odber biologického materiálu na cytologické vyšetrenia v odberovej cytologickej ambulancii, PAB(punkčná aspiračná biopsia), telové tekutiny
  • komplexnú cytologickú diagnostiku nádorov - odber, spracovanie vyhodnotenie materiálu v rámci diagnostických potrieb NOÚ
  • spracovanie a farbenie biologického materiálu z cytologickej ambulancie, gynekologickej ambulancie, chirurgických a ďalších ambulancií
  • hodnotenie preventívnych cytologických náterov pri vyhľadávaní predstupňov a skorých foriem onkologických ochorení krčku maternice
  • diagnostiku na súčasnej vedeckej úrovni medicíny a zavádzanie nových diagnostických metód
  • konzultačné vyšetrenia pre pracoviská NOÚ s ďalšími oddeleniami patológie a cytológie v rámci SR
  • výskumnú činnosť a klinické skúšanie v NOÚ, konzultácie a vyšetrenia materiálov odobratých na iných pracoviskách SR. 

 

Certifikáty o participácií

Zoznam HCH a IHC vyšetrení