Oddelenie patologickej anatómie

Nachádzate sa tu

Patológia

Lokalizácia: Hlavná budova, S-1. poschodie
Tel. : +421 2 59378 584

 

ĽUDIA

Patológia

Primárka  
MUDr. Georgína Kolníková, PhD.  kl.393

 

Lekári​  
MUDr. Georgína Kolníková, PhD. kl.393
MUDr. Dušan Macák, PhD. kl.706
MUDr. Gabriela Sieberová kl.443
MUDr. Petra Želipská kl.306
MUDr. Eva Michalcová kl.157

 

Konzultanti​  
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, Ústav patologickej anatómie
prim. MUDr. Peter Szépe, CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, Ústav patologickej anatómie

 

Poverená vedúca laborantka  
Mgr. Mária Sekeľská kl.290

 

Sekretariát  
PhDr. Juliana Lukáčová kl.584

 

Laborantky    
Mgr. Zuzana Demčišáková kl.154, 204, 318
Magdaléna Filová kl.154, 204, 318
Simona Grajciarová kl.154, 204, 318
Mgr. Marta Gupková kl.154, 204, 318
Lucia Kozárová kl.154, 204, 318
Bc. Alexandra Kupecká kl.154, 204, 318
Michaela Kurčíková kl.154, 204, 318
Darina Sedláková kl.154, 204, 318
Katarína Skultétiová kl.154, 204, 318
Imunohistochemické laboratórium kl.154, 616
Cytologické laboratórium kl.154, 616

                                                                                                                                                                      

PROFIL PRACOVISKA

Oddelenie patologickej anatómie je zamerané na histologickú diagnostiku nádorov.

Zabezpečuje výskumnú činnosť a klinické skúšanie v NOÚ, konzultácie a vyšetrenia materiálov odobratých na iných pracoviskách SR.

 

Vykonáva:

 • histologickú diagnostiku nádorov s využitím moderných histochemických a imunohistochemických metód, určovanie prognostických faktorov nádoru (stanovenie hormonálnych recepto-rov, rastovej frakcie, proliferačných faktorov, onkogénov a pod.)
 • vyšetrenia bioptického materiálu pre potreby diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky onkologických ochorení
 • peroperačné vyšetrenia
 • vyšetrenia cytologického materiálu respiračného systému
 • odber biologického materiálu na cytologické vyšetrenia v odberovej cytologickej ambulancii, PAB(punkčná aspiračná biopsia), telové tekutiny
 • komplexnú cytologickú diagnostiku nádorov - odber, spracovanie vyhodnotenie materiálu v rámci diagnostických potrieb NOÚ
 • spracovanie a farbenie biologického materiálu z cytologickej ambulancie, gynekologickej ambulancie, chirurgických a ďalších ambulancií
 • hodnotenie preventívnych cytologických náterov pri vyhľadávaní predstupňov a skorých foriem onkologických ochorení krčku maternice
 • diagnostiku na súčasnej vedeckej úrovni medicíny a zavádzanie nových diagnostických metód
 • konzultačné vyšetrenia pre pracoviská NOÚ s ďalšími oddeleniami patológie a cytológie v rámci SR
 • výskumnú činnosť a klinické skúšanie v NOÚ, konzultácie a vyšetrenia materiálov odobratých na iných pracoviskách SR.