Nové úložné skrinky so zámkom na mincu

18.10.2021
Nájdete v hlavnej budove vedľa recepcie informátorky

Pre našich pacientov sme zabezpečili 12 nových úložných uzamykateľných skriniek. Tie sú umiestnené vedľa recepcie informátorky na ľavej strane vstupného vestibulu v hlavnej budove, ktorá prešla kompletnou obnovou. Ich používanie je veľmi jednoduché, stačí vložiť jedno euro do zámku, a po vrátení zapožičaného kľúčika, sa euro vráti. Nové skrinky sú určené najmä pre ambulantných pacientov na celodennej chemoterapii.