NOÚ zabezpečuje akútnu starostlivosť onkologickým pacientom v prípade komplikácií

29.05.2023
V prípade akútnych ťažkostí môžu pacienti kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo dispečing NOÚ v určených časoch.

Národný onkologický ústav ako poskytovateľ komplexnej zdravotnej onkologickej starostlivosti zabezpečuje ďalšiu akútnu starostlivosť onkologickým pacientom po operácii, alebo po onkologickej liečbe v prípade komplikácii, alebo ťažkosti.   

V prípade akútnych komplikácií spojených s onkologickou liečbou môžu pacienti kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára počas pracovných dní od 08:00 do 14:00 na tel. čísle, ktoré je uvedené v prepúšťacej správe alebo v ambulantnej správe. V pracovných dňoch po 14:00 a počas dní pracovného pokoja je k dispozícii dispečing NOÚ na tel. čísle 02/ 59 378 111, ktorý prepojí pacienta s ťažkosťami na príslušné pracovisko.