Modernizácia Národného onkologického ústavu 2020-2022

02.02.2023
Za uplynulé tri roky sa nám spoločne podarilo niekoľko významných projektov, z ktorých profitujú najmä naši pacienti, ale i samotní zdravotníci.

Za uplynulé tri roky sa nám spoločne podarilo niekoľko významných projektov, z ktorých profitujú najmä naši pacienti, ale i samotní zdravotníci. Počas jednotlivých vĺn pandémie koronavírusu sme vďaka obrovskému úsiliu všetkých našich kolegov dokázali poskytovať očakávanú kvalitnú úroveň komplexnej zdravotnej starostlivosti pre ambulantných ako i hospitalizovaných onkologických pacientov.

Neustále si uvedomujeme, že dôležitou súčasťou liečebného procesu je aj nemocničné prostredie. Tešíme sa, že vďaka kompletnej rekonštrukcii Oddelenia klinickej onkológie A sa nám počas uplynulých rokov podarilo zavŕšiť modernizáciu všetkých 150 izieb, čiže 249 lôžok v rámci celého ústavu. 

Kompletne sme tiež zrekonštruovali nemocničnú kuchyňu na prípravu jedál a liečebnej výživy pre našich hospitalizovaných pacientov. Jej nové dispozičné riešenie výrazne zvýšilo efektívnosť prevádzky a komfort práce v kuchyni, v ktorej kuchári pripravujú pacientom až 16 typov nemocničných diét. Zásadnou zmenou tiež prešiel jedálniček, do ktorého sme zaradili moderné potraviny, tie v starých receptúrach neboli. 

Zaviedli sme identifikačné náramky pre pacientov pri hospitalizácii na všetkých chirurgických oddeleniach a na Oddelení gynekologickej onkológie s cieľom efektívneho manažmentu pacienta. Nové rozlišovacie náramky sme zaviedli v rámci integrovaného systému centrálneho operačného dispečera pre Kliniku chirurgickej onkológie a Oddelenie gynekologickej onkológie v spolupráci s Oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny a Centrálnymi operačnými sálami.

Rozšírili sme potrubnú poštu, ktorá prepája viaceré pracoviská s cieľom urýchliť dostupnosť laboratórnych výsledkov pre pacientov. Významne sme zmodernizovali aj naše prístrojové vybavenie. Naši pacienti tiež oceňujú služby nutričnej poradne, ktorú sme pred tromi rokmi zriadili v areáli našej nemocnice. Popri fyzickom zotavovaní naši pacienti často potrebujú psychologickú pomoc a podporu, ktorú im poskytujú až tri naše skúsené odborníčky. S dôverou sa môžu obrátiť aj na našu sociálnu poradkyňu, ktorá ochotne poradí našim pacientov a ich príbuzným v sociálno-právnej oblasti.  

Rozšírili sme tiež hlavnú prístupovú komunikáciu od vrátnice po verejnú lekáreň v areáli nášho ústavu. Vďaka obojsmernej premávke sa výrazne zvýšila jej plynulosť.

Všetky tieto projekty majú spoločný cieľ – vyšší komfort pre pacientov, zamestnancov a návštevníkov Národného onkologického ústavu. 

Prehľad toho, čo sme spoločne počas troch rokov dokázali, si môžete pozrieť tu.