Kristína Križanová získala štátne vyznamenanie

27.06.2021
Za 25 rokov sa paliatívna medicína významne posunula

Lekárka a priekopníčka paliatívnej starostlivosti na Slovensku Kristína Križanová prevzala od prezidentky SR Zuzany Čaputovej štátne vyznamenanie Pribinov Kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenska. Hlava štátu ocenila 27. júna pri príležitosti 28. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky 24 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života  v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave, ktoré sa svojím životom a prácou pričiňujú o to, aby sme boli ako spoločnosť lepší a aby naša krajina prosperovala.

Pre priekopníčku paliatívnej medicíny na Slovensku a laureátku Krištáľového krídla Kristínu Križanovú sa stala starostlivosť o nevyliečiteľne chorých celoživotným poslaním. V roku 1995 v Národnom onkologickom ústave spoluzakladala prvé Oddelenie paliatívnej starostlivosti. Takmer 20 rokov bola aj jeho primárkou.

Postupne presadzovala myšlienku iného zorného uhla pohľadu na nevyliečiteľne chorých onkologických pacientov, poukázala na nevyhnutnosť dôstojných podmienok na sklonku ich života. V roku 2006 sa zasadila aj za prijatie koncepcie paliatívnej medicíny ako špecializačného odboru. O tri roky neskôr sa na Oddelení paliatívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave začala praktizovať výučba lekárov a atestácie z paliatívnej medicíny.

MUDr. Kristína Križanová je hlavnou odborníčkou pre paliatívnu medicínu na Ministerstve zdravotníctva SR. Je aktívna v slovenských aj medzinárodných organizáciách v oblasti paliatívnej medicíny, prednáša pre študentov aj laickú verejnosť, spolupracuje s dobrovoľníkmi a podieľa sa na množstve osvetových aktivít.