Aktualizované podmienky návštev v NOÚ od 16.8.2021

15.08.2021
Opatrenia pre návštevníkov u hospitalizovaných pacientov

Milí priatelia, pacienti,

v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 238/2021 zo dňa 12.8.2021 a záverov zasadnutia Krízového štábu NOÚ zo dňa 16.8.2021 sa upravujú podmienky pre návštevy hospitalizovaných pacientov v NOÚ nasledovne:

Návštevné hodiny:                             

pondelok - piatok: 15.00 h -17.00 h

sobota - nedeľa:    14.00 h -17.00 h

Návšteva chodiacich pacientov: výlučne v exteriéri alebo v spoločných priestoroch

 • potvrdenie o očkovaní alebo PCR alebo LAMP test - nie starší ako 72 h alebo Ag test - nie starší ako 24 h, potvrdenie o prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
 • rúško
 • evidencia návštev

Trvanie návštev v exteriéri: počas návštevných hodín

Trvanie návštevy na izbe (imobilný pacient): max. 30 minút

 • potvrdenie o očkovaní alebo PCR alebo LAMP test - nie starší ako 72 h alebo Ag test - nie starší ako 24 h, potvrdenie o prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
 • rúško
 • evidencia návštev

Počet osôb na izbe pacienta: max. 2 osoby v jednom čase

Návštevy k paliatívnym a umierajúcim pacientom: aj mimo návštevných hodín  

 • písomný súhlas primára (zastupujúceho lekára) oddelenia
 • v súhlase musí byť uvedené aj povolené časové rozpätie
 • potvrdenie o očkovaní alebo PCR alebo LAMP test - nie starší ako 72 h, alebo Ag test - nie starší ako 24 h, potvrdenie o prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
 • rúško
 • evidencia návštev

Pravidlá pre návštevy:

 • dodržiavane hygienických opatrení, a to ochrana tváre (ústa, nos) rúškom a dezinfekcia rúk pri vchode do NOÚ
 • návštevník je povinný pred návštevou (aj v exteriéri) ohlásiť sa u službukonajúcich sestier, vyplniť a podpísať evidenčný list návštevníka a preukázať sa potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo testovaní.