19. november je Svetový deň boja s rakovinou pankreasu

18.11.2020
Vyjadrime podporu a spolupatričnosť pacientom s rakovinou pankreasu

Dnes si pripomíname Svetový deň boja s rakovinou pankreasu, keď ľudia na celom svete prejavujú spolupatričnosť tým, ktorí s touto zákernou chorobou zápasia.

Presné príčiny rakoviny pankreasu žiaľ nie sú známe. Fajčenie, chorobné zmeny v určitých génoch a rodinná anamnéza sú však závažné rizikové faktory, ktoré môžu podmieniť jej vznik.

Rakovina pankreasu je štvrtou najčastejšou príčinou úmrtia na rakovinu u mužov a žien na celom svete, ktorá dominuje aj na Slovensku. Žiaľ neexistuje žiadny spoľahlivý skríningový test, ktorý by dokázal správne a včas identifikovať skorú formu tohto ochorenia.  Preto hrá osveta takú kľúčovú rolu, aby sa karcinóm pankreasu u pacientov zachytil čo najskôr. A tiež aby zvyšovala povedomie o rizikových faktoroch a závažnosti tejto zhubnej choroby, ktorá má vo svojich začiatkoch nenápadné príznaky.

Veľká vďaka patrí pacientskej aliancii NIE RAKOVINE a Europacolon Slovensko, o.z., ktorá spolu aj s našimi špičkovými odborníkmi z NOÚ už niekoľko rokov s obrovským nasadením šíri osvetu o tejto zhubnej diagnóze.