Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
492/18/EPTČ/OPUS
oprava automatickej zábrany k parkovaciemu boxu č. 2
max. 384,00€ 17. 05. 2018 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
494/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dodávka a montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky a prípravy na klimatizačnú jednotky do vstupných priestorov
2 825,45 € 17. 05. 2018 Vzduchotechnika KLIMAC, Odborárska 52, 831 02, Bratislava, 44 397 968 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
491/18/EPTČ/OPUS
kvapalné medicinálne plyny - 180 L tekutý dusík a 7200 L kvapalný kyslík
3 068,00 € 17. 05. 2018 Messer Tatragas, s .r .o., Chalupkova 9, 819 44, Bratislava, 685 852 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
493/18/EPTČ/OPUS
dezinsekčné práce na ubytovni Vlárska 13
20,00 € 16. 05. 2018 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
481/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - demontáž 12 nefunkčných panelov. Dodanie a montáž 12 ks lekárskych a technických panelov na medicinálne plyny v budove rádioterapie
2 083,20 € 16. 05. 2018 AGR Meditech, s .r. o., Agátová 19, 921 01, Piešťany, 36 218 103 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
495/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre HTO a Oko e
4 825,50 € 16. 05. 2018 KLIMA LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
488/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - oprava výťahov - 3 výťahy a pravidelná štvrťročnčá revízia 19 výťahov
3 339,60 € 16. 05. 2018 LUKO-SK s.r.o,Kuchyňa 469,900 52, 44 492 588 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
482/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP servis chladnička na OAIM, servis klimatizačných jednotiek
360,00 € 16. 05. 2018 KLIMA LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
485/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - oprava automatických zábran k parkovacím boxom č. 5 a 9
593,46 € 16. 05. 2018 JOLLY JOKER, a .s. , Pod Klepáčom 5, 833 72, Bratislava, 685 810 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
427/18/EPTČ/OPUS
zameranie úniku vody v areáli NOU
500,00 € 16. 05. 2018 Termodom spol.s.r.o, Trenčiansska 28, 821 09, Bratislava, 31 367771 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
487/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - položkové rozpočty na nasledovné investičné akcie: rekonštrukcia OCHO A, OKO D a OOH I
750,00 € 16. 05. 2018 BIVEO, s. r. o., Prievozská 7, 821 09, Bratislava, 50 373 307 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
478/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - servis klimatizačných zariadení na oddelení mikrobiológie v počte 7ks a servis chladiarenského zariadenia v počte 1ks
630,00 € 15. 05. 2018 KLIMA LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
479/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - servis klimatizačných zariadení na oddelení hematológia a onkohematológia v počte 25ks
1 285,00 € 15. 05. 2018 KLIMA LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
480/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dodávka a montáž klimatizačných zariadení na odd. genetiky
2 733,20 € 15. 05. 2018 KLIMA LG, s. r. o., Sumbalova 3, 841 04, Bratislava, 44 462 905 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
455/18/EPTČ/MTZ
tlačivá
1 120,00 € 14. 05. 2018 Formát Plus, s .r. o., Romanova 33, 851 02 Bratislava, 35 834 293 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
476/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dodanie a montáž hydroizolácie vrátane klampiarských výrobkov na strechu ubytovne na Vlárskej ubytovni
14 967,60 € 14. 05. 2018 SAM-POL, s .r. o., Podzávoz 1379, 022 01 Čadca, 43 967 418 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
461/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dodanie a montáž rack Legrand EVO42U8010X 12ks zosilnených políc pre osadenie UPS
994,17 € 11. 05. 2018 Norbert DIKAN, Strekov 971, 941 37 Strekov, 33 798 362 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
443/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava chirur. Ištrumentov v počte 7ks podľa priloženého zoznamu pre OPA - Patológia
26,40 € 11. 05. 2018 CHIRSERVIS - Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
444/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava antidekubitného matraca s kompresorom v počte 2ks pre OAIM
52,00 € 11. 05. 2018 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
445/18/EPTČ/OZT
na zákl. zmluvy o dielo č. 02/05 SDX a v zmysle CP - oprava Separátora krviniek AMICUS 2ks pre OLHT
494,30 € 11. 05. 2018 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
460/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - vstupná revízia elektroinštalácie na OAIM
564,70 € 11. 05. 2018 ALCATO, s. r. o., Apátska 41, 941 07, Veľký Kýr, 46 612 076 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
446/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava elektrickej požiarnej signalizácie EPS pre OAIM
163,50 € 11. 05. 2018 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
462/18/EPTČ/OIT
Upgrade + rozšírenie Micos
4 050,00 € 11. 05. 2018 MiCoS Software s. r. o., Daliborova 426/25, 709 00, Ostrava, 2590749 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
447/18/EPTČ/OZT
na zákl. mluvy o dielo č. 02/05 SDX a v zmysle CP - oprava tromboagitátora Helmer pre OLHT II
350,00 € 11. 05. 2018 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
463/18/EPTČ/BOZP
školenie zamestnancov NOU pre manipuláciu s tlakovými nádobami súlade s vyhláškou 508/2009 Z.z.
1 469,00 € 11. 05. 2018 Messer Tatragas, s .r .o., Chalupkova 9, 819 44, Bratislava, 685 852 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
448/18/EPTČ/OZT
na zákl. Zmluvy o dielo č. 02/05 SDX a v zmysle CP - nákup balónikov "Prompt Grip" v počte 2ks a tlakových manžiet v počte 2ks k Seprátorom Amicus pre OLHT II.
597,68 € 11. 05. 2018 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
451/18/EPTČ/SOL
prenájom priestorov a služieb Športového areálu na Športové hry pre zamestnancov NOU (21.6.2018)
1 585,80 € 10. 05. 2018 TK Slávia Agrofert, a. s., Májová 21, 850 05, Bratislava, 44 152 612 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
454/18/EPTČ/MTZ
zdravotnícky odev (nohavice biele 300ks)
4 974,99 € 10. 05. 2018 Czechpoint, s. r. o., Zápalenica 314m 5323, Rudňany, 47 184 531 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
456/18/EPTČ/SOL
zabezpečenie občerstvenia - káva, mlieko, cukor dňa 14.5.2018 deň sestier
36,00 € 10. 05. 2018 Delikanti, s. r. o., Nám.Hraničiarov 35, 46884033 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
457/18/EPTČ/OPUS
oprava čerpadla typ 40CVX-5-LIV-00-1
250,00 € 10. 05. 2018 Edita Horváthová H-Servis el., Jána Smreka 22, 841 07, Bratislava, 34 539 000 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
459/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu (odpad zo železa 1kontajner + odpad zo skla 1 kontajner)
150,00 € 10. 05. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
439/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - rozšírenie bezdrôtového monitorovacieho systému SPY RF pre Nemocničnú lekáreň a prerábku káblového monitorovacieho systému pre Úsek prípravy cytostatík
2 058,00 € 09. 05. 2018 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
440/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava elektronickej odsávačky Mevacs pre OKO F
35,20 € 09. 05. 2018 M - Plus Medical, s .r .o., Myjavská 1/B, 811 03, Bratislava, 35 939 966 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
441/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava dorozumievacieho zariadenia pacient - sestra pre OKO F
276,00 € 09. 05. 2018 REMONT - Guzlej, s .r .o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50 128 116 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
442/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava pulzného oximetra Nelcor N-560 pre GAE amb I.
369,10 € 09. 05. 2018 Medtronic Slovakia, s .r. o., Karadžičová 16, 821 08, Bratislava, 46 410759 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
458/18/EPTČ/OIT
modul pre vytvorenie CKS dávky - ICZ Slovakia
1 960,00 € 09. 05. 2018 ICZ Slovakia, a. s., Soblahovská 2050, 911 01, Trenčín, 36 328 057 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
436/18/EPTČ/OPUS
servis automat. dverí na TJ
400,00 € 07. 05. 2018 SPEDOS Slovensko s.r.o.,Kamenná 4, 010 01 Žilena,31708587 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
416/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP nákup batérii do záložného zdroja UPS pre ORO
103,89 € 04. 05. 2018 AGEM Computers, spol. s. r. o., Panónska 42, 851 01, Bratislava, 35 692 715 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
417/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava záložného zdroja UPS APC 3000VA pre OIT
274,90 € 04. 05. 2018 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
418/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava pulzného oximetra Lifeguard pre OOH I - TJ
27,50 € 04. 05. 2018 SELVIT, s .r .o., Tichá 15A/8560, 01001 Žilina, 36 370 053 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
419/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup pások do tlačiarne zatavovačky HAWO pre OCS 226,00
226,00 € 04. 05. 2018 STERIPAK, s. r. o., Sekurisová 16, 841 02, Bratislava, 35 800 437 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
420/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava dorozumievacieho zariadenia sestra - pacient pre OKO E
385,00 € 04. 05. 2018 REMONT - Guzlej, s .r .o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50 128 116 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
434/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - vykonanie úradnej skúšky elektroištalácie dňa 1.6.2018 na OAiM
640,00 € 04. 05. 2018 Technická inšpekcia, a. s., Železničiarska 18, 811 04, Bratislava, 36 653 004 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
435/18/EPTČ/MTZ
kancelársky nábytok
1 850,20 € 04. 05. 2018 OFFICE DEPOT, s .r. o., Prievozská 4/B, 821 09, Bratislava, 36 192 384 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
412/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisná prehliadka ultrazvukového prístroja Aloka Alpha vrátane vystavenia servisného záznamu/validačného protokolu pre Ambulanciu gynekol. onkol. II.
290,00 € 03. 05. 2018 UniqueMedical, s. r. o., Svornosti 42, 821 06, Bratislava, 46 729 429 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
413/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava lineárnej sondy ML6-15 k USG prístroju Logiq S7 pre RDO mamografia
3 400,00 € 03. 05. 2018 INTES Poprad, s .r. o., Nám. Sv. Egida 95, 058 01, Poprad, 36 449 814 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
414/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup vozíka Vako pre odd. chir. onkológie
373,64 € 03. 05. 2018 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
415/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor Space pre OAIM
456,69 € 03. 05. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
429/18/EPTČ/MTZ
na základe CP - riady do jedálne
1 178,90 € 03. 05. 2018 Verdi, s.r.o., Trnavská cesta 102, 821 01, Bratislava, 48 124 419 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
430/18/EPTČ/MTZ
tlačivá
4 755,00 € 03. 05. 2018 Formát Plus, s .r. o., Romanova 33, 851 02 Bratislava, 35 834 293 Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ

Stránky