Orders

Objednané plnenie Celková hodnota plnenia bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
545/23/NOU/OZT
v zmysle CP - pravidelná výmena Ir192 zdroja v brachyterapeutickom prístroji MicroSelectron HDR pre Oddelenie rádiofyziky ORO
8 199,35 € 31.08.2023 Elekta Services, s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00, Brno, 29 280 095 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
555/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - vypracovanie geometrického plánu na stavbu p. č. 7963 k. ú. Modra
290,00 € 30.08.2023 Ľuboš Prskavec, Belinského 20, 851 01, Bratislava, 52 026 043 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
542/23/NOU/OZT
v zmysle CP - servis a nákup spotrebného materiálu pre zariadenia na úpravu vody Aquaosmotic pre OKOB a OLHT I
669,11 € 28.08.2023 AquaOsmotic, s .r .o., Vrchlického 720, 666 01, Tišnov, CZ Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
540/23/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup digitálneho tlakomeru Omron M3. náhradných manžiet a digitálnych teplomerov pre OLHT II, OOH II, OGO, GAE, ORO, OCHO B, OHO D
259,19 € 28.08.2023 CELIMED, s. r. o., Rybničná 36/H, 831 06, Bratislava, 31 403 751 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
538/23/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup stoličky pre OPA
95,50 € 28.08.2023 AB-STORE s. r. o., Havlíčkova 55/4, 290 01, Podebrady CZ, 284 59 423 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
543/23/NOU/OZT
v zmysle CP - vykonanie pravidelných skúšok dlhodobej stability lineárnych urýchľovačov na základe Zákona o radiačnej ochrane č. 87/2018 Z. z. o novej vyhlášky MZ SR č. 101/2018 Z. z. pre ORO
3 867,00 € 28.08.2023 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
541/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava a nabrúsenie chirurgických inštrumentov v počte 31 ks pre OPA a OCHO D
148,05 € 28.08.2023 CHIRSERVIS - Pavel Stáňa, Miletičova 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
539/23/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup rebríka na posteľ pre OKO A
14,16 € 28.08.2023 MESSIS-MK, s. r. o., 8.mája 492/11, 089 01, Svidník, 47 517 395 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
536/23/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup archívnych máp pre podložné sklá pre OPA - patológia
2 120,00 € 24.08.2023 BD BAMED s .r. o., 1. mája 5470/46, 901 01, Malacky, 35 863 170 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
537/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava dorozumievacieho zariadenia sestra-pacient pre OOH II
292,80 € 24.08.2023 REMONT - Guzlej s. r. o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50 128 116 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
553/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - pravidelná štvrťročná revízia výťahov v NOU a v ubytovni Vlárska 11,13- spolu 26 výťahov a 1 plošina
3 218,40 € 22.08.2023 LUKO-SK, s. r. o., Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa, 44 492 588 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
552/23/NOU/MTZ
v zmysle CP - prášok ECOlAB ECODES 15kg
468,00 € 21.08.2023 LEONESS, s. r. o., Žilkovce 116, 920 42, 46 173 641 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
507/23/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup pipiet pre OLHT I
504,45 € 18.08.2023 ECOMED, Dlhá 95, 01 09, Žilina, 11 943 254 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
510/23/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup teplomera pre OKB
265,00 € 18.08.2023 ECOMED, Dlhá 95, 01 09, Žilina, 11 943 254 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
551/23/NOU/OPUS
v zmysle zmluvy o dielo č. 1/2023 - podlahárske práce v zmysle rozpisu v Biobanke
342,50 € 18.08.2023 Aldam s. r. o., Lichnerová 39a, 903 01 Senec, 53 367 715 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
531/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - dodanie svietidiel na OAIM
760,00 € 18.08.2023 Hanna, s. r. o., Nám. M. R. Štefánika 903/5A, 945 01 Komárno, 44 000855 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
508/23/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup nemocničných posteli pre OCHO A
11 644,72 € 18.08.2023 ELMED, s. r. o., Neresnícka cesta 13, 960 01, Zvolen, 47 043 024 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
509/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava bronchoskopu pre Pneumologickú ambulanciu I.
197,00 € 18.08.2023 ULTRAMED, s .r .o., Š. Moysesa 431/14, 965 01, Žiar nad Hronom, 36 638 404 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
534/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácia a bleskozvodov - periodickú revíziu - podľa vyhlášky 508/2009 Z. z.
8 620,00 € 17.08.2023 Robert Majer Dpt., Šalviová 34, 821 06, Bratislava, 34 716 203 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
529/23/NOU/OIT
V zmysle CP - SW a podpora na 1 r. pre centralizáciu tlače v Administratívnej budove, 4 tlačiarne
1 996,00 € 14.08.2023 COPY PRINT GROUP, a.s. a SIMPLY SUPPLIES A.S.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
526/23/NOU/IEK
v zmysle CP - tlač obojstranných ďakovných kariet
24,00 € 11.08.2023 Stamperia, s.r.o., Grosslingova 4, 811 09, Bratislava, 54 906 105 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
527/23/NOU/IEK
v zmysle CP - grafické práce: Newslettre pre zamestnancov 1/2023 a 2/2023, informačný leták pre nových zamestnancov a Informačný leták pre onkologických pacientov
836,00 € 11.08.2023 Mgr. Art. Marek Kianička - KAMEO, Rázusova 32, 949 01, Nitra, 45 955 760 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
530/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - výmena pohonu ventilu chladenia VZT2
862,45 € 11.08.2023 Johnson Controls International s.r.o., O.Z. Ba - Seberíniho 1, 821 03, Bratislava, 31 363 695 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
522/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - vytvorenie dverného otvoru s dodávkou dverného krídla
889,00 € 07.08.2023 RW Creed, s. r. o., J. Wolkera 2414/30, 052 01, Spišská Nová Ves Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
505/23/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup senzorov na monitorovanie nebezpečných výparov formaldehyd a xylén pre OPA
2 566,00 € 07.08.2023 ZENA - R Slovakia s. r. o., Ulica Svornosti 42, 821 06, Bratislava, 43 913 717 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
520/23/NOU/OPUS
v zmysle zmluvy o dielo č. 2/2023 - výmena okien - kožná recepcia a zákroková miestnosť
6 301,04 € 07.08.2023 Rahap, s. r. o., Plavecký Štvrtok 319, 900 68, Plavecký Štvrtok, 5 319 540 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
503/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava dorozumievacieho zariadenia sestra-pacient pre OKO G
226,04 € 07.08.2023 REMONT - Guzlej s. r. o., Moyzesova 5, 911 01, Trenčín, 50 128 116 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
523/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - dodávka a montáž zelenej umelej steny v hlavnej budove v zmysle rozpisu
3 663,42 € 07.08.2023 ASCORP SK s. r. o., Osloboditeľstká 8, 831 07, Bratislava 47 010 631 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
506/23/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup antidekubitných matracov pre OKO G
159,00 € 07.08.2023 LEGS, spol. s. r. o., Nad hravinou 72, 949 01, Nitra 1, 36 762 474 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
521/23/NOU/OPUS
v zmysle zmluvy o dielo č. 1/2023 - podlahárske práce v zmysle rozpisu - kožná recepcia
1 741,37 € 07.08.2023 Aldam s. r. o., Lichnerová 39a, 903 01 Senec, 53 367 715 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
532/23/NOU/OSS
oprava el. kotla 150 l, ohrevných vodných vozíkov, miešacieho stroja Alba RE 24
889,48 € 07.08.2023 Maroš Neuberg - NEUMAN.N, Námestie 6. apríla 9, 841 07, Bratislava, 40 105 997 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
504/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava lineárneho gastrovideoskopu GF pre GAE amb. I
1 600,00 € 07.08.2023 v zmysle CP - oprava lineárneho gastrovideoskopu pre GAE amb. I Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
502/23/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup monitora vitálnych funkcii s vozíkom pre OKO D
2 302,00 € 07.08.2023 BIOFLEX, s. r. o., Borovce č 126, 922 09, Borovce, 36 260 231 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
500/23/NOU/OZT
v zmysle CP - pravidelná bezpečnostno-technická kontrola temperovacieho systému pre ohrev plazmy Sahara III vrátane vystavenia servisného záznamu pre OLHT II
270,00 € 04.08.2023 SARSTEDT spol. s. r. o., Pri smaltovni 4, 851 01, Bratislava, 31 359 825 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
498/23/NOU/OZT
v zmysle CP - montáž a sieťové pripojenie 2ks monitorov Philips k monitorovacej centrále pre OAIM
384,80 € 04.08.2023 MEDIS Nitra, spol. s. r. o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01, Nitra, 36 531 774 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
501/23/NOU/OZT
na základe Zmluvy na výkon servisných prác č. 1/2003 a v zmysle CP - oprava injekčných dávkovačov Graseby pre OKO F
125,00 € 04.08.2023 MEDIS Nitra, spol. s. r. o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01, Nitra, 36 531 774 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
499/23/NOU/OZT
v zmysle CP - pravidelnú kontrolu a kalibráciu jednokanálových pipiet v počte 21 ks pre OLG
562,80 € 04.08.2023 Scanlab Praha, s. r. o., Dr. Marodyho 143/20, 196 00, Praha 9, 24 176 753 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
519/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - inštalácia 4 signalizácii na OPA
760,00 € 04.08.2023 TERS - service technology, s. r o., Bílovecká 446/440, 721 00, Sabinov Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
517/23/NOU/VO
v zmysle CP - poskytnutie užívacich práv k EPI - Právnemu systému s vybraným produktom pre právne oddelenie, oddelenie ľudských zdrojov a oddelenie ekonomicky
2 125,50 € 03.08.2023 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina , 31 592 503 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
495/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava centrifúgy Eppendorf pre OKB
335,00 € 03.08.2023 Ing. Andrej Džadoň - Medservis, Zuby č. 16, 900 21, Sv. Jur. Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
493/23/NOU/OZT
v zmysle CP - pravidelná bezpečnostno-technická kontrola laboratórnych zariadení v počte 5 ks, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OLG
700,00 € 03.08.2023 TRIGON PLUS, s .r. o., Gorálska 40/2281, 851 01, Bratislava, 31 340 954 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
518/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - kabínový pohon s príslušenstvom na osobný výťah č. 3 v hlavnej budove
1 920,00 € 03.08.2023 LUKO SK, s. r. o., Kuchyňa 469, 900 52, Malacky, 44 492 588 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
491/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava farbiaceho automatu Sakura Prisma pre OPA
638,10 € 03.08.2023 MEDESA SK, s. r. o., Remeselnícka 24, 831 06, Bratislava, 64 254 577 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
496/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Thopaz+ pre OAIM
185,00 € 03.08.2023 MEDIS Nitra, spol. s. r. o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01, Nitra, 36 531 774 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
494/23/NOU/OZT
v zmysle CP - dodanie a inštalácia 5 ks stropných reproduktorov núdzového rozhlasu v rámci rekonštrukcie ERCP GAE amb. Pre OPUS - Správa budov
719,19 € 03.08.2023 Techcontrol, s. r. o., Trenčianska 17, 81 09, Bratislava, 45 428 140 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
492/23/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup Pb rukavíc XP/3 Gloves - Heavy pre RDO Diagnostika a RDO - CT I.
810,00 € 03.08.2023 TransMedica, s. r .o., Na Revíne 29/C, 831 01, Bratislava, 35 843 683 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
497/23/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup Pb rukavíc XP/3 Gloves - Heavy pre RDO Diagnostika a RDO - CT I.
810,00 € 03.08.2023 TransMedica, s. r .o., Na Revíne 29/C, 831 01, Bratislava, 35 843 683 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
515/23/NOU/MTZ
v zmysle CP - vodoinštalačný materiál
1 660,80 € 01.08.2023 ENTO Železiarstvo, s. r .o., Turbínova 1, 831 04, Bratislava, 35 798 505 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
513/23/NOU/EIK
v zmysle CP - grafické práce, výroba tabúľ a označenia OPA
130,00 € 01.08.2023 GRAFIS REKLAMA, s. r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
511/23/NOU/MTZ
v zmysle CP - svietidlá LED
916,00 € 01.08.2023 VEREX-ELTO, a.s. - BA, Elektrárenská 1, Bratislava, 31 580 289 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ