Orders

Objednané plnenie Celková hodnota plnenia bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
156/23/NOU/OPUS
výmena brzdových kotúčov + obloženie na služobnom motorovom vozidle Dacia Dokker, EČV BL 067 UI.
09.03.2023 Autoteam, s.r.o,Hviezdoslavova 167, 90031 Stupava Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
154/23/NOU/OPUS
v zmysle zmluvy o dielo č. 1/2023 - výmena podlahy v zmysle rozpisu - Pavilon M a OCS
09.03.2023 ALDAM, s. r. o., Lichnerová 39a, 903 01, Senec, 53 367 715 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
155/23/NOU/OPUS
v zmysle zmluvy o dielo č. 2/2023 - výmena okien v ambulancii radiačnej onkológie II
09.03.2023 Rahap, s. r. o., Plavecký Štvrtok 319, 900 68, Plavecký Štvrtok, 5 319 540 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
148/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - náhradné diely na vlace potrubnej pošty - zamky
08.03.2023 TERS - service technology, s. r o., Bílovecká 446/440, 721 00, Sabinov Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
152/23/NOU/OIT
v zmysle CP - APC Smart-UPS pre COS
08.03.2023 CELEBRITY IT, s. r. o., Antolská 6, 851 07, Bratislava 5, 52 281 370 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
150/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - Aplikácia fólii v novovytvorenom sklade na OOH 1
08.03.2023 ideo s. r. o., Vajnorksá 127, 831 04 Bratislava, 35884860 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
153/23/NOU/MTZ
v zmysle CP- úprava prostredia OPO
08.03.2023 Seyfor Slovensko a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, 36 327 337 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
151/23/NOU/OIT
v zmysle CP - TV Samsung 2x
07.03.2023 CELEBRITY IT, s. r. o., Antolská 6, 851 07, Bratislava 5, 52 281 370 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
146/23/NOU/MTZ
v zmysle CP - samolepky na odpad
06.03.2023 Formát Plus, s .r. o., Romanova 33, 851 02 Bratislava, 35 834 293 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
147/23/NOU/MTZ
v zmysle CP - zámočnícky spotrebný materiál
06.03.2023 KEYmax.SK s. r. o., Uloža 102, 053 71, Vyšné Rapaše, 17 077 419 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
127/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - kompresor pre dekontaminačne prístroje do OCS
02.03.2023 AGR MEDITECH, s. r. o., Agátová 19, 921 01, Piešťany, 36 218 103 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
125/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - nové rozvody pre sterilizátory na OCS
02.03.2023 AGR MEDITECH, s. r. o., Agátová 19, 921 01, Piešťany, 36 218 103 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
126/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - elektrikárske práce PP hlavná budova, ťahanie hlavného kábla a dat.kábla pre 3 ks rámp v areáli a pre digitálnu tabuľu podľa priloženého rozpisu
02.03.2023 Július Izsák, Brezová 1009, 947 37, Strekov, 44 762 055 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
124/23/NOU/MTZ
v zmysle CP - ponožky 600 pár.
02.03.2023 ABTEX, s. r. o., Jenisejská 10, 040 12, Košice, 366 00 377 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
122/23/NOU/VO
v zmysle CP - spracovanie žiadosti o PPM k projektu Nadstavba pavilónu M
28.02.2023 Euro Dotácie, a. s., Na Šefranci 1280/8, 01 01 Žilina, 36 438 766 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
114/23/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup a inštaláciu montorovacieho systému MS Falcon na sledovanie hladiny dusíka a teploty v dusíkových kontrajneroch pre OLHT - hematológia a transfúziologie
27.02.2023 KESA, s. r. o., Smetanova 846, 539 73, Skuteč, CZ, 25 285 017 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
123/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - odborná prehliadka nízkotlakových zariadení , rozvodu plynov, expanzných nádob, komínov a vzdušníka v kotolniach NOÚ
27.02.2023 VTZ s.r.o., Lysica 114, 013 05 Lysica, 46 112 090 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
121/23/NOU/OPUS
v zmysle Rámcovej zmluvy o odbere odpoadov č. 28/2023/NOU - odvoz a ekologická likvidácia odpadu
27.02.2023 ALMI-EKO, s. r. o., Botanická 1720/15, 949 01, Nitra, 50 282 409 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
113/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava elektrického zabezpečovacieho systému na pracovisku CT I - MR pre opus Správa budov
27.02.2023 Techcontrol, s. r. o., Trenčianska 17, 81 09, Bratislava, 45 428 140 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
109/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava dokovacej stanice Space Station pre OAIM
24.02.2023 B. Braun Medical, s. r. o., Hlučinska 3, 831 03, Bratislava, 31 350 780 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
107/23/NOU/OZT
v zmysle CP - pravidelná bezpečnostno technická kontrola a údržba acidobázickych analyzátorov Rapid Lab 348 EX pre OKB
24.02.2023 Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, Siemensstrasse 90, 1210, Viedeň Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
112/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava záznamového zariadenia apStreamer na LSK zostave pre COS
24.02.2023 B. Braun Medical, s. r. o., Hlučinska 3, 831 03, Bratislava, 31 350 780 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
110/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava mobilného USG prístroja ACUSON Swquoia pre RDO - USG
24.02.2023 Siemens Healthcare, s. r. o., Lamačská cesta 3/B, 841 04, Bratislava, 48 146 676 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
108/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava destilačného zariadenia Thermo Scientific - Pacific pre NL
24.02.2023 TRIGON PLUS, s .r. o., Gorálska 40/2281, 851 01, Bratislava, 31 340 954 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
106/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava prístrojov Perfusor Spase pre OAiM
24.02.2023 B. Braun Medical, s. r. o., Hlučinska 3, 831 03, Bratislava, 31 350 780 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
111/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava TV signálu na oddelení OOH I pre Opus správa budov
24.02.2023 Sortec Europe, s. r. o.,Betliarksa 4031/19, 851 07, Bratislava, 45 001 103 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
104/23/NOU/OPUS
v zmysle Cpškolenie na obsluhu tlakových nádob s medicinálnymi plynmi pre cca 300 zamestnancov
23.02.2023 IBP, s.r.o.,J.Stanislava 1, 841 05 Bratislava, 35 859 857 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
102/23/NOU/OIT
v zmysle CP - zakúpenie licencie AN 102, AN103
23.02.2023 ARBE s. r. o., Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
105/23/NOU/OIT
v zmysle CP - nákup príslušenstva PC
23.02.2023 CELEBRITY IT, s. r. o., Antolská 6, 851 07, Bratislava 5, 52 281 370 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
103/23/NOU/OPUS
v zmysle CP-revízie požiarnych zariadení
23.02.2023 MIDIS s.r.o., Trnavská cesta 30, 821 08 Bratislava, 47 098 821 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
101/23/NOU/OIT
v zmysle CP - HP Laser Jet Pro M203dn 10 ks
21.02.2023 CELEBRITY IT, s. r. o., Antolská 6, 851 07, Bratislava 5, 52 281 370 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
80/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava anestéziologického prístroja ZEUS IE pre OAIM
20.02.2023 Dräger Slovensko, s .r .o., Radlinského 40 a, 921 01 Piešťany, 31 439 446 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
78/23/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup záznamníka teplôt s intrnou sondou pre OLHT I
20.02.2023 TRIGON PLUS, s .r. o., Gorálska 40/2281, 851 01, Bratislava, 31 340 954 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
76/23/NOU/OZT
v zmysle CP - bezpečnostno-techn.kontrola dokovaích staníc Space Station v počte 21 ks pr OAIM
20.02.2023 B.Braun Medical, s. r. o., Hlučinska 3, 831 03, Bratislava, 31 350 780 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
100/23/NOU/OIT
v zmysle CP - programové úpravy OMEGA, OACH
20.02.2023 DATALAN, a. s., Krasovského 14, 851 01, Bratislava, 35 810 734 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
79/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava zariadenia Rotomat 400 pre OZI
20.02.2023 KASYS, s. r. o., Rybničná 38/T, 831 06, Bratislava, 35 698 179 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
77/23/NOU/OZT
v zmysle CP - vykonávanie pravidlených skúšok dlhodobej stability RTG zariadení v ročnom intervale na základe Zákona o radiačnej ochrane č. 87/2018 Z.z. a novej vyhlášky MZ SR č. 101/2018 Z.z. pre RDO - diagnostika
20.02.2023 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/24, 911 05, Trenčín, 36 348 279 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
75/23/NOU/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná bezpečnostno-technickú prehliadku 4 ks EKG prístrojov Schillier AT-102 G2 pre špec.ambulanice
20.02.2023 EGAMED, spol. s. r. o., Ratnovce 4, 922 31, Ratnovce 00 613 606 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
99/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - pravidelná štvrťročná revízia výťahov v NOU a v ubytovni Vlárska 11 a 13
17.02.2023 LUKO-SK, s.r.o., Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa, 44 492 588 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
98/23/NOU/OPUS
Oprava výťahov podľa nahlásených ponúk
17.02.2023 LUKO-SK, s.r.o., Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa, 44 492 588 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
97/23/NOU/OPUS
v zmysle zmluvy o dielo č. 1/2023 - výmena podlahy v budove rádioterapie - sekretariát ORO
16.02.2023 Aldam s. r. o., Lichnerová 39a, 903 01 Senec, 53 367 715 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
96/23/NOU/OPUS
v zmysle Zmluvy o dielo č. 14/2023 - maliarske práce v zmysle rozpisu
16.02.2023 JA-MA Creativ, s. r. o., Eisnerova 6410/44, 841 07, Bratislava, 51 136 988 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
94/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - oprava bleskozvodov po revízii, ktorá musí obsahovať projektovú dokumentáciu, oparvu s materiálom, dopravu, následnú revíziu
15.02.2023 Vladimr Fabo - ESF, Borová 181, 919 61, Borová, 30 711 185 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
92/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - deratizáciu a dezinsekciu v zmysle prílohy č. 1 harmonogram prác pre všetky budovy NOÚ Klenova 1 na 12 mesiacov
15.02.2023 ASANARETES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
95/23/NOU/OPUS
v zmysle CP - vypracovanie položkového rozpočtu na 4 strechy: technické zložky, atrium nad COS, strojovňa výťahu, terasa OOH 2
15.02.2023 LEDAX, s .r .o., Hraničná 12, 821 05, Bratislava, 47 554 657 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
74/23/NOU/OZT
v zmysle CP - oprava digitálnych tlakomerov Omrno pre OKO D, OOH I a OAiM
14.02.2023 CELIMED, s. r. o., Rybničná 36/H, 831 06, Bratislava, 31 403 751 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
93/23/NOU/MTZ
v zmysle CP - obehové čerpadlo
14.02.2023 SIGMA PUMPY SK, s. r. o., Ivánska cesta 10/c, 821 04, Bratislava, 36 312 509 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
91/23/NOU/IEK
v zmysle CP - grafické práce, výrobu tabúľ a označenia pre pacientov a návštevníkov
13.02.2023 GRAFIS REKLAMA, s. r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
73/23/NOU/OZT
v zmysle CP . Nákup stojanov do dusíkového kontajnera pre OLHT
10.02.2023 Lineq s.r. o., V Horce 178, 252 28, Černošice, 26 131 455 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ
72/23/NOU/OZT
v zmysle CP - nákup invalidných vozíkov pre OACH - Informátor
10.02.2023 UNIZDRAV Prešov, s. r. o., Františkánske námestie 3/A, 080 01, Prešov, 36 515 388 Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ