Mám záujem u vás pracovať

Nachádzate sa tu

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. vo svojom životopise alebo v žiadosti, prosím, uveďte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov Národným onkologickým ústavom v nasledovnom znení: 

„Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla Národnému onkologickému ústavu dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Národného onkologického ústavu za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo prípadnú budúcu možnosť zamestnania v relevantnej pracovnej oblasti. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú, pričom si vyhradzujem právo tento súhlas odvolať. V prípade odvolania tohto súhlasu Národný onkologický ústav osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje.“

Subory musia mať menej ako 5 MB.
Povolené typy súborov: pdf doc docx rar zip.