Modernizácia Národného onkologického ústavu 2018-2020

21.06.2020
Uvedomujeme si, že dôležitou súčasťou liečebného procesu je aj prostredie, v ktorom sa pacient lieči.

Počas uplynulých mesiacov sa nám spoločne podarilo niekoľko významných projektov, z ktorých profitujú najmä onkologickí pacienti. Zrekonštruovali sme viac ako 6 000 m2 oddelení, desiatky pacientskych izieb, vyšetrovní, čakární a ambulancií. Významne sme zmodernizovali aj naše prístrojové vybavenie - za zmienku stoja najmä špičkové CT prístroje, najmodernejšie lineárne urýchľovače, skiaskopická veža s C ramenom, či nové sonografy.

Podarilo sa nám tiež zrealizovať projekt Biobanka, ktorý má nezastupiteľné miesto v biomedicínskom výskume. Naši pacienti majú po novom k dispozícii aj mobilný hospic NOÚ Klenová, sociálnu a nutričnú poradkyňu či dve ambulancie onkopsychológie. Všetky tieto projekty majú spoločného menovateľa – vyšší komfort pre pacientov, zamestnancov a návštevníkov Národného onkologického ústavu.

Prehľad toho, čo sme spoločne počas takmer troch rokov dokázali, si môžete pozrieť tu.