Zmodernizovali sme Oddelenie centrálnej sterilizácie 

14.04.2023
Na jednom z našich kľúčových pracovísk sa výrazne zefektívni prevádzka a komfort práce. 

Dnes sme úspešne spustili prevádzku Oddelenia centrálnej sterilizácie (OCS). „Vďaka skvelej spolupráci usilovného tímu OCS, Oddelenia zdravotníckej techniky a Oddelenia prevádzky, údržby a služieb sme sa mohli po štyroch mesiacoch rozsiahlej rekonštrukcie tešiť z inštalácie nových prístrojov, novej technológie i významných stavebných úprav“, poďakoval sa dnes svojim kolegom riaditeľ nášho ústavu Tomáš Alscher.

Aj keď sú naši kolegovia z OCS neviditeľní pre pacientov, sú s nimi v intenzívnom kontakte. Celý tím, spolu s vedúcou sestrou Vierou Šedibovou, pripravujú pre nich špeciálny zdravotnícky materiál, obväzový materiál podľa toho, čo pacienti práve potrebujú. Samozrejme ich kľúčovou náplňou je špeciálna sterilizácia chirurgických inštrumentov v špeciálnych umývačkách na operačné zákroky, ale i nástrojov potrebných pri liečbe či diagnostických výkonoch.

Veríme, že aj vďaka úprave elektroinštalácie, kanalizácie, vody a vytvorenia potrubia na odsávanie pár na zníženie vysokej vlhkosti a vysokých teplôt z umývačiek, sa výrazne zefektívni prevádzka a komfort práce na jednom z našich kľúčových pracovísk pod vedením pani primárky Zuzany Fuchsbergerovej.

https://www.nou.sk/oddelenie-centralnej-sterilizacie