Zakúpili sme nový mamotom

26.04.2014
Umožní presnejšiu diagnostiku i odber bez anestézie

Aj vďaka štedrému finančnému daru vo výške 100 000 eur, ktoré spoločnosť Slovak Telecom venovala Združeniu priateľov NOÚ, sa môžeme posunúť o krok ďalej v diagnostike zameranej tentokrát na ženy. Na Oddelenie rádiológie sme zakúpili nový mamotom, špeciálne zariadenie, ktoré umožňuje odber vzorky z podozrivého tkaniva prsníka formou vákuum asistovanej biopsie. Vďaka tomuto prístroju môže klesnúť počet operácií prsníka, ktoré boli indikované u nejednoznačných nálezov v prsníkoch. Medzi nespočetné výhody mamotomu patrí presnejšia diagnostika, odber väčšieho množstva tkaniva z jedného vpichu, či použitie aj na terapeutický účel. Vákuum asistovaná biopsia pomocou mamotomu navyše nevyžaduje celkovú anestéziu, ani hospitalizáciu.