Zákaz návštev v NOÚ

26.07.2022
Od 27.7. platí zákaz návštev na lôžkových oddeleniach a v areáli NOÚ.

Milí návštevníci,

na základe dnešného rozhodnutia Krízového štábu NOÚ z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 na Slovensku, platí od zajtra 27.7. až do odvolania, ZÁKAZ NÁVŠTEV na lôžkových oddelenia ako aj v celom areáli NOÚ.

Z tohto zákazu návštev platia nasledujúce výnimky:

  • pre kňazov, ktorí podávajú sviatosť pomazania ťažko chorým a umierajúcim pacientom
  • pre návštevy pacientov  v paliatívnej starostlivosti, ktorí sú ťažko chorí alebo umierajúci
  • so súhlasom vedúceho pracoviska pri mimoriadnej situácii

Pravidlá pre návštevy:

  • dodržiavane hygienických opatrení, a to ochrana tváre (ústa, nos) respirátorom s minimálnou ochranou FFP2 a dezinfekcia rúk pri vchode do NOÚ
  • návštevník je povinný pred návštevou ohlásiť sa u službukonajúcich sestier
  • prosíme nenavštevujte hospitalizovaných pacientov v areáli NOÚ (exteriér)

Čo sa týka ambulantných pacientov, prosíme, svoj doprovod využívajte naozaj len v nevyhnutných prípadoch pri rešpektovaní pravidla max. 1 doprovodná osoba.

Ďakujeme, že rešpektujete platné pravidlá.